Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մայիսյան հավաքի նախագիծ։Սասնա ծռեր

Ո՞րն է էպոսի գաղափարաբանությունը, որքանո՞վ են էպոսում իրացվող գաղափարներն արդիական:

Էպոսի գաղափարական ոգին հայ ժողովրդի հերոսական մաքառումն է թշնամիների դեմ։

— Պետականության ի՞նչ մոդել է ներկայացնում «Սասնա ծռերը»: Իսկ դու ի՞նչ մոդել կառաջարկեիր:

Տեսահոլովակում ասվում էր , որ պետականության մոդելը հենց տան մոդելն է ,իսկ ազգը տուն է։

— Քո կարծիքով՝ ի՞նչ է ասում էպոսն այսօր մեզ և աշխարհին:

Մարդկային արժանապատվության , պետականության զգացողության արժեքները պետք է բարձր պահել։

https://youtu.be/nR_HpAT8b7Q

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: