Design a site like this with WordPress.com
Get started

ՅՈՒԹԻ ԱԳՐԵԳԱՏԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ§47.Նյութի ագրեգատային վիճակները:§48.Բյուրեղային մարմինների հալումն ու պնդացումը:§37.Հալման տեսակարար ջերմություն:

Քննարկվող հարցեր՝

  1. Ինչ ագրեգատային վիճակներում կարող է լինել նյութը:
  2. Որոնք են ջրի ագրեգատային վիճակները:
  3. Ինչով են բնորոշվում նյութի այս կամ այն ագրեգատային վիճակները:
  4. Որ պրոցեսն է կոչվում հալում:
  5. Որ պրոցեսն է կոչվում պնդացում:
  6. Ինչ է հալման ջերմատիճանը:
  7. Ինչ է գոլորշիացումը:
  8. Ինչ է խտացումը:
  9. Որ գոլորշին է կոչվում հագեցած:
  10. Որ գոլորշին է կոչվում հագեցած:

1, կարող է լինել հեղուկ, պինդ և գազային վիճակներում

2.ջուր(հեղուկ)սառույց(պինդ)գոլորշի(գազային)

4.Պինդ մարմինները պահպանում են իրենց ձև և ծավալը, հեղուկների ծավալը անհնար է փոխել, իսկ գազային նյութրը ամեն ինչն էլ կարողանում են փոխել։

5.նյութը պինդ վիճակից անցումը հեղուկ վիճակի։

6.Այն ջերմաստիճանը որի ժամանակ հալել պինդ նյութը։

7.Նյութի շոգեգոյացումը կոչվում է գոլորշիացում։

8.խթացումը դա նյութի անցումը հեղուկ վիճակից պինդ վիճակի։

9. հեղուկի կամ պինդ մարմնի հետ թերմոդինամիկական հավասարակշռության մեջ գտնվող, քիմիական նույն բաղադրության գոլորշի։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: