Design a site like this with WordPress.com
Get started

Բրազիլիա 🇧🇷

Բնութագրեք Բրազիլիայի աշխարհագրական դիրքը: Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել ՀՎ Ամերիկայի երլրնրեը

Բրազիլիան հինգերորդ խոշորագույն պետությունն է ։Զբաղեցնում է Հարավային Ամերիկայի մոտ կեսը:Դաշնությունը բաղկացած է 26 նահանգներից, դաշնային շրջանից և 5 570 մունիցիպալիտետներից: Բրազիլիան և’ բնակչությամբ և’տարծքով աշխարհի բոլր երկրների շարքում զբաղեցնում է 5-րդ տեղը։

Որո՞նք են Բրազիլայի զարգացման նախադրյալները:

Այնտեղ շատ զարգացած է արդյունաբերությունը (երկաթի և մանգանի հանքանյութեր, գունավոր մետաղներ, տանտալանիոբատներ, նավթ, քարածուխ, բոքսիտներ )

Որո՞նք են Բրազիլայի տնտեսության առաջատար ճյուղերը

Բրազիլիայի տնտեսության նախադրյալներն են արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: