Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հետաքրքիր է իմանալ/պատմական թարգմանություններ

Մասնակիցները՝ 7-8 -րդ դասարանի սովորողներԺամանակահատվածը՝ շուրջտարյաՆպատակը

  • Թարգմանչական հմտությունների ձևավորում
  • Պատմական բառերի, հասկացությունների ճիշտ ընկալում
  • Փնտրելու, գտնելու, ընտրելու կարողությունների զարգացում

Թարգմանությունները կարող են լինել

  • պատմական անհատների մասին
  • առակներ
  • գիտահանրամատչելի հոդվածներ տարբեր թեմաներով
  • պատմական դրվագներ
  • մանկավարժական հոդվածներ
  • պատմական գյուտեր, գյուտարարներ
  • այլ

Ես թարգանել եմ տարբեր կայքերից տեքստի մի մաս և ահա հղումը

https://elizaayvazyan2006.travel.blog/category/%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: