Սպիտակուցների բնափոխումը

Սպիտակուցների բնափոխումը որևէ գործոնի ազդեցությամբ երկրորդային կամ երրորդային կառուցվածքը պահպանող թույլ կապերի խախտումն է որը հանգեցնում է սպիտակուցի ակտիվության կամ ֆիզիկաքիմիական հատկությունների փոփոխությանը։ Բնափոխման պատճառները կարող են լինել մեխանիկական,ֆիզիկական և քիմիական:Սպիտակուցի բնափոխումը կարող է լինել ամբողջական կամ մասնակի, դարձելի և անդարձելի։ Անդարձելի բնափոխման ամենատարածված օրինակներից է ձվի սպիտակուցի բնափոխումը բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությամբ։

Դարձելի բնափոխման օրինակներից է ջրում լուծվող սպիտակուցների՝ ամոնիումի աղերով նստեցման և մաքրման մեջ կիրառման ժամանակ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: