ՀՀ բնակչությունը

  1. Համեմատել ՀՀ-ի և ձեր ընտրությամբ որևէ այլ երկրի բնակչությանը վերաբերող ցուցանիշները՝ ընդհանրություններն ու տարբերությունները, փորձելով բացատրել դրանց պատճառները:
Այստեղ ծնելիությունը ավելի շատ է քան Հայաստանում.
Հայաստանում գերակշռում է 30-34 տարիքիքային սահմանը, իսկ այնտեղ 0-4։


2. Համեմատել ՀՀ-ի և ամբողջ աշխարհի բնակչությանը վերաբերող ցուցանիշները՝ ընդհանրություններն ու տարբերությունները, փորձելով բացատրել դրանց պատճառները:


Հայաստանում ծնելիությունը քիչ է իսկ աշխարհում շատ։.
Հայաստանում գերակշռում է 30-34 տարիքիքային սահմանը, իսկ աշխարհում 0-4։.

3.Կազմել ՀՀ բնակչության ազգային կազմի փոփությունան դինամիկան ցույց տվող դիագրամ` նշելով նաև ազգային կազմի փոփոխության պատճառները:

  1. Կազմել ՀՀ տարիքային կազմի փոփությունան դինամիկան ցույց տվող դիագրամ՝ նշելով նաև փոփոխությունների պատճառներ:
  2. ՀՀ մարզերը դասավորել ըստ բնակչության խտության նվազման:

Վայոց Ձոր՝52546.
Սյունիք՝ 73046.
Տավուշ՝128922.
Արագածոտն՝133345.
Գեղարքունիք՝23555.
Լոռի՝238994.
Շիրակ՝254202.
Կոտայք՝255725.
Արարատ՝ 261045.
Արմավիր՝266718.
Երևան՝ 1064950

  1. Համեմատել աշխարհի ու ՀՀ բնաչկության բնական աճի տեմպերը վեջին 200 տարում

Այս վերջին 200 տարիների ընթացքում աշխարհի բնակչության թիվը աճել է մոտ7.000.000.000 իսկ Հայաստանինը՝ 2857107:

  1. Համեմատել աշխարհի և ՀՀ բնակչությունն տարիքային կազմերի փոփխությունները վերջին 200 տարում:

Ամբողջ աշխարհում և ՀՀ-ում տղաների ծնելիության թիվը ավելի մեծ է քան աղջիկներինը, բայց մեծ տարիքային խմբերում Հայաստանում և աշխարհում տղամարդկանց քանակը ավելի քիչ է։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: