Design a site like this with WordPress.com
Get started

Համար մեկ նյութը Երկրագնդում `Ջուր: Լուծույթներ: Ծանր ջուր: Ջրածնի պերօքսիդ: Ջրի ֆիզ. քիմ. և ֆիզիոլոգիական հատկությունները:

Անհատական հետազոտական աշխատանք՝ <<Առանց ջրի կյանք չկա…>>            

Ջուրն օրգանիզմի ամենակարևոր բաղադրիչներից է: Օրգանիզմում այն առաջանում է օրգանական նյութերի օքսիդացման արդյունքում և մասնակցում է կենսագործունեության համար կարևոր շատ քիմիական ռեակցիաների: Ջուրը հասուն մարդու օրգանիզմում 60-65 %-ն է կազմում :
առանց ջրի հնարավոր չէ ապրել: Ջուր կա ամեն մի կենդանի էակի մեջ:
Բացահայտել են որ ջուրը հիշողություն ունի,այն լսում և հիշում է կատարված ամեն բան: Սերը ուրախությունը բարձրացնում է ջրի էներգետիկան, իսկ ագրեսիան` ցածրացնում:
Աղոթքներ ընթերցելով մարդը կարող է փոխել ջրի կառուցվածքը:
Իր դրական ու բացասական մտքերով մարդն ազդում է բնության վրա, քանի որ բնության մեջ բոլոր օրգանիզմները ջուր են պարունակում:Մեր օրգանիզմի ջրի օրական պահանջը կազմում է 2 ,3 լ:
Բուժիչ հանքային ջուր է համարվում այն ջուրը, որն իր յուրահատուկ ֆիզիկաքիմիական հատկությունների շնորհիվ կարող է օգտագործվել բուժման, վերականգնման և տարբեր հիվանդությունների կանխարգելման համար: Սակայն ամեն հանքային ջուր չէ, որ կարող է համարվել բուժիչ: Բուժական նպատակներով օգտագործվող հանքային ջրերը պետք է արդյունահանված լինեն բնական աղբյուրներից կամ տարբեր խորություն ունեցող հորատանցքերից:

     

Առաջադրանք 1. Որո՞նք  են  ջրի  ֆիզիկական հատկությունները, թվարկեք….

Ջուրը խիստ տարբերվում է մյուս նյութերից, որոնց խտությունը ջերմաստիճանի բարձրացումից փոքրանում է, իսկ ջրի դեպքում, օրինակ, սառույցի խտությունը փոքր է ջրի խտությունից, դրա համար այն լողում է ջրի վրա, դրա շնորհիվ է ձմռանը սառույցի տակ կյանքը շարունակվում։ Ջուրն ունի ամենամեծ ջերմունակությունը, այդ պատճառով դանդաղ տաքանում է, դանդաղ սառչում։ 

Առաջադրանք 2. Որո՞նք  են  ջրի քիմիական  հատկությունները, գրեք  ջրի  փոխազդեցությունը  պարզ  և  բարդ  նյութերի  հետ ռեակցիաների հավասարումները…

Ջրի քիմիական հատկություններն են փոխազդեցությունը պարզ և բարդ նյութերի, մետաղների հետ։

Առաջադրանք 3. Որո՞նք  են  ջրի  օրգանոլեպտիկ  հատկությունները, թվարկեք…

օրգանոլեպտիկ  հատկությունը , ջուրը համ և հոտ չունի , այն դառն է լինում Ca և Mg աղերի , քաղցրահամ՝ K և Na աղերի շնորհիվ։

Առաջադրանք 4. Ջրի  փոխազդեցությունը  ակտիվ  մետաղներից` նատրիումի  հետ, գրեք  ընթացող  ռեակցիայի  հավասարումը….և  հավասարեցրեք  էլեկտրոնային  հաշվեկշռի  եղանակով….

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

Առաջադրանք  5.  Ո՞րն  է  համարվում  մաքուր  խմելու  ջուր… 

ջուրը մաքուր է երբ այն գույն համ և հոտ չունի , նաև երբ այն մի փոքր քաղցրահամ է։

Առաջադրանք   6.  Որո՞նք  են  ջրի    աղտոտման  պատճառները …

աղտոտման պատճառներից մեկն է արտադրական հոսքաջրերը, որոնք թափվում են և՛ գետեր և՛ լճեր և՛ ծովեր։Աղտոտման պատճառներից է նաև մարդկան փնթիությունը։Շատ մարդիկ աղբը լցնում են գետերի մեջ հատկապես պլաստիկ ՝շշեր, տոպրակներ և այլ։Այդ ախտոտված գետերը գնում լցվում են լճերի, ծովերի մեջ և այդպես տարածվում։Նաև ավելացնեմ որ շատ հոսքաջրեր պարունակում են նավթ նավթամթերք և այլն։

Առաջադրանք 7. Խմելու  սոդայի` նատրիումի   հիդրոկարբոնատի  լուծույթի  պատրաստումը  և  կոնցենտրացիայի  որոշումը…

Կշռեցինք.  m(NaHCO3)=4.2գ

V(H2O)=100 մլ ջուր

Պատրաստում ենք լուծույթը

Առաջադրանք 1 որոշել ստացված լուծույթում սոդայի զանգվածային բաժինը

 w(NaHCO3)=m(NaHCO3)/m(լուծույթ)x100

Քանի որ ջրի խտությունը  d 4c(H2O) =1/գ\մլ=գ/սմ հետևաբար m(H2O)=100գ

m(լուծույթ)=4.2 գ+100 գ=104.2գ

w=4,2/104,2=4,72% մոտավորապես 5%

Առաջադրանք 2

Որոշելլուծված նյութի մոլային բաժինը լուծույթում

x(NaHCO3)=n(NaHCO3)/n(NaHCO3)+n(H2O)*100%

Նյութի քանակը հավասար է n=m/M

Mr=Na*H*C*O3=23*1*12*48

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: