Design a site like this with WordPress.com
Get started

Սովորողի իրավունքները

Առաջադրանք

  • Սկզբում ինքնուրույն, առանց օգտվելու որևէ գրականությունից, պատասխանում է հարցին։ Հետո իր գրածը համեմատում է օրենքի 20-րդ հոդվածի հետ։
  • Շեղատառ նշում է այն կետերը, որոնք իր գրածում կան, բայց օրենքում չկան։ Բոլդով լրացնում է այն կետերը, որոնք ավելացրել է օրենքից։ Աշխատանքը տեղադրում է իր բլոգում։
  • Շեղատառով նշած կետերից ընտրում է երկուսը և հիմնավորում, թե ինչու այդ կետերը պետք է լինեին։

Սովորողը իրավունք ունի

  1. ստանալ աջակցություն
  2. Ազատ արտահայտվելու իրավունք
  3. ստանալու հանրակրթության պետական կրթական չափորոշչին համապատասխան կրթություն.
  4. Ապահով զգալ:Դպրոցը պետք է լինի այնպիսի վայր, որտեղ աշակերտներն իրենց ապահով կզգան

Advertisement
%d bloggers like this: