Design a site like this with WordPress.com
Get started

Դաս 3

Ծանոթացալ Վիլյամ Սարոյանի կենսագրությանը։

Հարցեր

1. Վիլյամ Սարոյանը ո՞ր թվականիներին է գրել ՝ «Փոքրիկ երեխաներ», «Ողջույն քեզ, սեր», «Անունս Արամ է» և «Սիրելիս» ժողովածուն
երը։

«Փոքրիկ երեխաներ»-1937թ, «Ողջույն քեզ, սեր»-1938 թ, «Անունս Արամ է»-1940թ,«Սիրելիս» 1944թ


2. 2008-ին գրողի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ Սարոյանի անունով ի՞նչ էր հայտարարվել։

2008թ. գրողի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ ՀՀ-ում հայտարարվել էր «Սարոյանական տարի»


3. Սարոյանի «Իմ սիրտը լեռներում է» և « Խաղողի այգի» դրամանները ո՞ր թվականին են բեմադրվել։

«Իմ սիրտը լեռներում է» -բեմադրվել է 1939թ., հայ բեմում՝ 1961թ., Մոսկվայում՝ 1962թ


4. Վիլյամ Սարոյանի հուշարձանը որտե՞ղ է գտնվում։

Գտնվում է Մաշտոց պողոտայի և Մոսկովյան փողոցի խաչմերուկում։


5. Ո՞ւմ են նվիրվել Վիլյամ Սարոյանի ժանրային գործերը։

Եղիշե Չարենցին

%d bloggers like this: