Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ութանիստ.Octahedron

Ութանիստը ձև է, որը ձևավորվում է իր հիմքերում երկու բուրգերի միացման արդյունքում:Ութանիստը ամենից հաճախ հայտնի է որպես կանոնավոր ութանիստ երբ բոլոր դեմքերը նույն ձևի և չափի են:Բայց շատ դեպքերում պարտադիր չէ, որ բոլոր երեսները լինեն նույնը, որպեսզի կոչվեն ութանիստ:Octahedron բառը ծագել է հունարեն «Oktaedron» բառից, որը նշանակում է 8 երես:Ութանիստը 8 դեմքով, 12 եզրով և 6 գագաթով բազմանիստ է, և յուրաքանչյուր գագաթում 4 եզրեր են հանդիպում:Այն հինգ պլատոնական պինդ մարմիններից մեկն է, որոնց դեմքերը հավասարասրուն եռանկյունու ձև ունեն։

Ութանիստի հատկությունները

  1. Ութանիստն ունի 6 գագաթ և յուրաքանչյուր գագաթում 4 եզրեր են հանդիպում:
  2. Ութանիստն ունի 8 երես՝ հավասարակողմ եռանկյունու ձևով, կանոնավոր ութանիստի դեպքում։
  3. Ութանիստն ունի 12 եզր
  4. Կանոնավոր ութանիստում եզրերի միջև անկյունները չափվում են 60°-ով, իսկ երկնիստ անկյունը չափվում է 109,28°-ով: Ութանիստի մակերեսը հաշվարկելու բանաձևը 2×√3×a2 է:
  5. Ութանիստի ծավալը հաշվարկելու բանաձևը √2/3 × a3 է:
Advertisement
%d bloggers like this: