Design a site like this with WordPress.com
Get started

Իզոմերիա  երևույթը, իզոմերիայի տեսակները` կառուցվածքային  և տարածական իզոմերներ

Քիմիական միացությունները, որոնք ունեն նույնական քիմիական բանաձևեր, բայց տարբերվում են հատկություններով և մոլեկուլում ատոմների դասավորությամբ, կոչվում են իզոմերներ։

Գոյություն ունեն իզոմերների երկու հիմնական տեսակ, որոնք կարող են հետագայում դասակարգվել տարբեր ենթատիպերի:

Այս հիմնական տեսակներն են կառուցվածքային և տարածական:

Կառուցվածքային իզոմեր, որը նաև հայտնի է որպես սահմանադրական իզոմեր, այն է, որտեղ երկու կամ ավելի օրգանական միացություններ ունեն նույն մոլեկուլային բանաձևերը, բայց տարբեր կառուցվածքներ:

Ածխածային կմախքը կառուցվածքային իզոմերիզմի տեսակ է, որտեղ մոլեկուլային բանաձևը նույնն է, բայց ածխածնային շղթայի դասավորությունը տարբեր է:

Ուղիղ շղթայով ածխաջրածնի մոլեկուլում ածխածնի յուրաքնչյուր ատոմ միացած է մեկ կամ երկու ատոմ:

Ճյուղավորված շղթայում հայտնվում է ատոմ որը միացած է լինում երեք ատոմների։

Advertisement
%d bloggers like this: