Design a site like this with WordPress.com
Get started

փետրվարի ամփոփում(02.13-02.17)

բառարանային ֆլեշմոբ

  • բառարանների մասին
  • սոցիալական կայքերի լեզվի բառարանի ստեղծում
  • տերիանական բառերի բառարան
  • Թումանյանական բառերի
  • Չարենցի
  • Տերյանի
  • Կրթահամալիրյան
  • Տարօրինակ բառերի բառարան
  • Օտարաբանությունների բառարան
  • այլ

Տերյան քաղակացի

Տերյանը բանաստեղծ

տերյանի զգացումների աշխարհը

որպես հասարակական գործիչ

ասելիքս տերյանի միջոցով

ուսումնասիրություններ տերյանը մեր օրերում

Տերյանը և երաժշտությունը

Տերյանը և գրական հայերենը

տեսանյութեր, վերլուծություններ, երկու կետերից հետազոտական աշխատանք,

%d bloggers like this: