ՀՀ բնակչությունը

  1. Համեմատել ՀՀ-ի և ձեր ընտրությամբ որևէ այլ երկրի բնակչությանը վերաբերող ցուցանիշները՝ ընդհանրություններն ու տարբերությունները, փորձելով բացատրել դրանց պատճառները:
Այստեղ ծնելիությունը ավելի շատ է քան Հայաստանում.
Հայաստանում գերակշռում է 30-34 տարիքիքային սահմանը, իսկ այնտեղ 0-4։


2. Համեմատել ՀՀ-ի և ամբողջ աշխարհի բնակչությանը վերաբերող ցուցանիշները՝ ընդհանրություններն ու տարբերությունները, փորձելով բացատրել դրանց պատճառները:


Հայաստանում ծնելիությունը քիչ է իսկ աշխարհում շատ։.
Հայաստանում գերակշռում է 30-34 տարիքիքային սահմանը, իսկ աշխարհում 0-4։.

3.Կազմել ՀՀ բնակչության ազգային կազմի փոփությունան դինամիկան ցույց տվող դիագրամ` նշելով նաև ազգային կազմի փոփոխության պատճառները:

  1. Կազմել ՀՀ տարիքային կազմի փոփությունան դինամիկան ցույց տվող դիագրամ՝ նշելով նաև փոփոխությունների պատճառներ:
  2. ՀՀ մարզերը դասավորել ըստ բնակչության խտության նվազման:

Վայոց Ձոր՝52546.
Սյունիք՝ 73046.
Տավուշ՝128922.
Արագածոտն՝133345.
Գեղարքունիք՝23555.
Լոռի՝238994.
Շիրակ՝254202.
Կոտայք՝255725.
Արարատ՝ 261045.
Արմավիր՝266718.
Երևան՝ 1064950

  1. Համեմատել աշխարհի ու ՀՀ բնաչկության բնական աճի տեմպերը վեջին 200 տարում

Այս վերջին 200 տարիների ընթացքում աշխարհի բնակչության թիվը աճել է մոտ7.000.000.000 իսկ Հայաստանինը՝ 2857107:

  1. Համեմատել աշխարհի և ՀՀ բնակչությունն տարիքային կազմերի փոփխությունները վերջին 200 տարում:

Ամբողջ աշխարհում և ՀՀ-ում տղաների ծնելիության թիվը ավելի մեծ է քան աղջիկներինը, բայց մեծ տարիքային խմբերում Հայաստանում և աշխարհում տղամարդկանց քանակը ավելի քիչ է։

ՀՀ-ի աշխարհագրական դիրքը

  1. Ուրվագծային կամ թվային քարտեզի վրա նշել ՀՀ հարևան երկրներն ու նրանց հետ ունեցած ՀՀ սահմանների երկարությունը:
  2. Թվային քարտեզի վրա նշել ՀՀ տարածքի հեռավորությունը (ուղիղ գծով) Սև ծովից, Միջերկրական ծովից, Կասպից ծովից և Պարսից ծոցից:
  3. Բնութագրեք ՀՀ աշխարհագրական դիրքը դիտարկելով այն տնտեսական, քաղաքական և կլիմայական տեսանկյուններից:
  4. Նշեք 5 երկիր, որոնց աշխարհագրական դիրքը նման է ՀՀ աշխարհագրական դիրքին:
Վրաստան-196 կմ,Իրան-42 կմ,Ադր****ն-930 կմ,Թու**իա-280 կմ
Սև ծով-163 կմ,Կասպից ծով- 193 կմ, Միջերկրական ծով-300 կմ,Պարսից ծով- 1000 կմ

3.ՀՀ գտնվում է Եվրասիա մայրցամաքի Ասիա աշխարհամասի Հարավ-Արևմտյան Ասիա տարածաշրջանում: Այն գտնվում է հյուսիսային կիսագնդի մերձարևադարձային կլիմայական գոտում։Ելք չունի դեպի ծովերն օվկիանոսները։4 հարևար երկրներն են Թու***ան,Իրանը,Վրաստանը և Ադր****նը։Կլիմայական պայմանները բարենպաստ են ։Հայաստանը լեռնային երկիր է։

4.Շվեյցարիա,Բոլիվիա,Բելառուս,Ավստրիա,Չեխիա։

http://emanuelagjoyan.blogspot.com/2017/09/blog-post.html

Create your website with WordPress.com
Get started