Design a site like this with WordPress.com
Get started

Նպատակի պարագա

• Աղջիկները գնացին աղբյուրը՝ ջրի:• Շտապում էի՝ սեղմելու այդ մեծ բարեգործի ձեռքը:

Բայական անդամի այն լրացումը, որը ցույց է տալիս գործողության կատարման նպատակը, կոչվում է նպատակի պարագա (ինչի՞ համար, ի՞նչ նպատակով):

Գտի՛ր նպատակի պարագաները:

Հանուն հայրենիքի ՝նա պատրաստ էր կյանքը զոհաբերել:

• Նրանք հանդիպեցին վեճը հարթելու նպատակով:

• Նա հանձնվեց իշխանություններին հանուն իր ընտանիքի ապահովության:

• Չարժե այդ մանրուքի համար գնալ-հասնել աշխարհի ծայրը:

• Գնացել-կանգնել էր ճանապարհի վրա՝ եկող-գնացողի հետ միքիչ զրույց անելու:

Կետադրությունը:

1. Գյուղացիներից ոմանք վազում էին բանջարանոցները վերջին դդումները հավաքելու համար:

2. Գյուղացիներից ոմանք վազում էին բանջարանոցները՝ վերջինդդումները հավաքելու:

3. Գյուղացիներից ոմանք վազում էին բանջարանոցները, որ(որպեսզի) վերջին դդումները հավաքեն:

Կետերի փոխարեն գրի՛ր նպատակի պարագաներ – կապերով(համար, հանուն, նպատակով), առանց կապերի, երկրորդականնախադասությամբ:

• Ադամը շնչասպառ վազում էր շուտ տեղ հասնելու համար։

• Վեպի հերոսները կառուցում են տիեզերանավ դեպի տիեզերք թռիչք կատարելու նպատակով ի՞նչ նպատակով:

• Ամբողջ օրը շրջեցինք հանուն արդար ընտրությունների» ։

• Կանգնել էր պատուհանի տակ ՝կանգնած մարդուն հետևելու նպատակով

• Հյուրերի բազմությունը շարժվեց դեպի դահլիճ ներկայացումը դիտելու։

Շարահյուսորեն վերլուծիր նախադասությունը:

• Լարվածությունը թուլացնելու ամենահեշտ միջոցը հյուսելն է, որի ժամանակ մարդ կենտրոնանում է թելի ու նախշի վրա՝ կամաց-կամաց կտրվելով իրեն անհանգստացնող մտքից, մտածելովարդյունքի մասին:

Լարվածությունը-ենթակա

Թուլացնելու-ստորոգյալ

միջոցը -ենթակա

Հյուսելն է-

Մարդ-ենթակա

Կենտրոնանում է-ստորոգյալ

Թելի ու նախշի վրա

Երկրորդական նախադասությունները դարձրո՛ւ դերբայականդարձվածներ:

• Գիտնականները փորձերով ապացուցել են, որ աղավնիներն օժտված են հիանալի հիշողությամբ:

• Անգլիայում հրատարակվել է հայտնի մարդկանց ցուցակը, որոնք գրել են ձախ ձեռքով:

• Կա ձմեռվա ճանապարհ, որ անցնում է արևկող տեղերով:

• Մանուկները գնում են ծանոթ արահետով, որովհետև մյուսկածանները նրանց անծանոթ են ու երիկյուղալի:

• Այն օրից, երբ գյուղ էր եկել, անցել էր ուղիղ մեկ ամիս:

Կետադրի՛ր:

1. Եթե բոլորը քեզ նման մտածեին ,աշխարհն այսպիսին չէր լինի:

2. Այդ կղզին կատարյալ դրախտ կարելի էր դարձնել, որովհետև հորդաբուխ աղբյուրներ կային այնտեղ:

3. Ինչ անելս չիմանալով ես լուռ շվարած նայում էի նրան:

4. Հարուստ մազերը փռվել էին ուսերին և թիկունքին նրան տալով գիշերային ոգու կերպարանք:

5. Սոնան ՝ձկնորսի դուստրը ,գլխիկոր մոտեցավ ,ցած իջավ նավակի մեջ ու նրանք սլացան ջրերի վրայով:

Կետադրել

Ինքնամփոփ ու զգույշ են կրիաները ,բայց երբ համոզվում են ,որ իրենց որևիցե վտանգ չի սպառնում ՝պատյանից դուրս են հանում
գլուխն ու ոտքերը և քայլում դանդաղ ու անճոռնի շարժումներ անելով: Փոքր-ինչ
ընտելանալուց հետո, նույնիսկ կեր են վերցնում ձեռքիցդ: Սակավապետ ու քչակեր
կենդանիներ են դրանք շաբաթներով կարող են ոչինչ չուտել ,բայց շատ հեշտ են
դիմանում ,որովհետև շարժումներ քիչ են անում և էներգիա քիչ է ծախսվում:

Օրանջիայի ձորակում ամեն գարնան մասրենիներն են ծաղկում, բացվում են վայրի վարդերը՝ դեղին ,սպիտակ։ Երբ գարուն է լինում ,տաքանում են Օրանջիայի քարերը ,և խլեզները՝ փորի մաշկը դեղին ,պառկում են տաք քարերի վրա ,լեզուները հանում։Այն ժամանակ ,երբ շեն էր Մանասի խրճիթը ,Օրանջիայի ձորակում մասրենիներ չկային տան պատերի վրայով երկչոտ խլեզներ չէին վազվզում ,վայրի վարդերի տեղ բոստանամ վարունգն էր ծաղկում։

1. Պահպանված կենդանիների մեջ կան տեսակներ, որոնք աննշան թիվ են կազմում։

2. Նա վերջին տիրակալն էր, որ երկրի անտառներում խոշոր կենդանիներ տեսավ։

Նա երկրի անտառներում խոշոր կենդանիներ տեսած տիրակալ էր

2. Բինտուրոնգը, որը կառչուն պոչ ունի, շատ յուրօրինակ կենդանի է։

Կառչուն պոչ ունեցող Բինտուրոնգը շատ յուրօրինակ կենդանի է

3. Չկար կապիտան Բրիգսը և անձնակազմը, որ բաղկացած էր ութ մարդուց։

Չկար կապիտան Բրիգսը և 8 մարդուց բաղկացած անձձնակազմը

4. Մարդկությանն այդպիսի ապագա է գուշակում օվկիանոսագետ Ժակ Իվ Կուստոն, որը համաշխարհային հռչակ է ձեռք բերել։

Մարդկությանն այդպիսի ապագա է գուշակում համաշխարհային հռչակ ձեռք բերած Ժակ Իվ Կուստոնը։

Պայմանի պարագա

Քո մերժման դեպքում նրանք կհայտնվեն անելանելիդրության մեջ: Եթե դու մերժեսնրանք կհայտնվենանելանելի դրության մեջ:• Մնացի տանը պարապելու պայմանով:

Բայական անդամի այն լրացումը, որը ցույց է տալիսգործողության կատարման պայմանը, կոչվում է պայմանիպարագա (ո՞ր դեպքում, ի՞նչ պայմանով):

Գտի՛ր պայմանի պարագաները:

• Բարձր գնահատական ստանալու դեպքում կարժանանամ ծնողներիս գովասանքին:

• Եթե շուտ հասնեին, կկանխվեր այդ անասելի ողբերգությունը:

• Ջերմուկ կարող ենք մեկնել տնօրենից թույլտվություն վերցնելու պայմանով:

• Նման դեպքում միշտ հարցը վճռվում է հօգուտ մեծամասնության:

• Վերջին խոսքը տրվեց նրան ճշմարտությունն ասելու պայմանով:

Կետերի փոխարեն գրի՛ր պայմանի պարագաներ: Ավելացրածպարագաները դարձրու երկրորդական նախադասություն:

• Ջրհորից սառը ջուր կհանենք :

• Նա փրկեց փոքրիկին

• Թոռան գալը տատին կուրախացնի կատակներ անելով:

• Ես կհանդիպեմ նրան ճշմարտություւնն իմանալու պայմանով։

• Նա հեռացավ ընկերոջը դիմավերելու :

Շարահյուսորեն վերլուծիր նախադասությունը:

• Արագածի կատարին արտասուքից լիճ է գոյանում, իսկ Մասիսի վրա մինչև օրս մարդու չի հաջողվում բարձրանալ:

լիճ-ենթակա.
գոյանում է -ստորոգյալ.
արտասուքից-
կատարին-տեղի պարագա.
Արագածի-հատկացուցիչ.
Մասիսի վրա -տեղի պարագա.
մարդու-ուղղիղ խնդիր.
չի հաջողվում-ստորոգյալ.
բարձրանալ-ստորոգյալ.
մինչև օրս-ժխմանակի պարագա

Երկրորդական նախադասությունները դարձրո՛ւ դերբայականդարձվածներ:• Երբ Պեդրոն տխրում էր, մտնում էր իր տակառը:• Եթե ուղևորությունը կատարվի նավով ու գնացքով, մոտ երեսունօր պետք կլինի:• Երբ հերթական զոհերին են տանում հրեշի մոտ, նրանց միանումէ թագավորի տղան:• Որքան զարմացավ նա, երբ բոլոր կողմերից գյուղերովշրջապատված անտառում եղջերուներ տեսավ:• Միշտ հնարավոր չէր լինում գտնել կամ որսալ այն կենդանուն, որը մեզ հարկավոր էր:• Եթե կրկին անդրադառնանք ոչնչացված կենդանիներիցուցակին, կնկատենք առանձնապես տագնապալի միհանգամանք:

Կետադրի՛ր:

1. Երբ եկավ մեզ մոտ, պստլիկ քոթոթ էր որսկան շան չափ:

2. Պրոֆեսոր Պիկարի որդին՝ Ժան Պիկարը իջավ օվկիանոսի ամենախոր անդունդը ՝մարիանյան իջվածքը:

3. Իրար փարվելով, երկու զուլալ գետ հենց տաճարի ոտքերի ,տակ ձորի մեջ ավելի էին զուլալվում:

4. Նա մազերս քաշեց ծիծաղելով կրկին տեղ բռնեց գահավորակի վրա իմ առաջ:

5. Հորիզոնի տակ գունատ մշուշը որպես հսկայակաան պատանմեղմորեն իջնում և պարուրում էր հանգչող բնությունը:

Թարգմանություններ.նախագծային շաբաթ

Իրական անունը Lana Del Rey-ի Elizabeth Woolridge Grant:Նա ծնվել է 2 համաստեղությունների ՝երկվորյակների և խեցգետնի սահմանին՝21 հունիսի 1985 թ. Նյու Յորք։Ապագա աստղը մեծացել է Lake-Placid գյուղում,որտեղ 30-ական և 80-ական թթ անցկացվում էին ձմեռային օլիմպիական խաղերը։Նա ունի փոքր քույր ՝Կեռոլայն-ը և եղբայր՝Չարլին։Դեռ դպրոցում ունեցել է հատուկ սեր երաժշտության հանդեպ։Նրան դուր էր գալիս երգել դպրոցի երգչախմբում։Աղջիկը գրեթե չէր շփվում իր հասակակիցների հետ,բայց մեծ հաճույքով իր ժամանակն անցկացնում էր հին Հոլիվուդյան ֆիլմեր դիտելով և կիթառի վրա նվագելով։Լիզզի Գրանտը ընդունվել է Նյու Յորքի պետական համալսարանը բայց չի մոռացել իր զբաղմունքների մասին։Նա կատարում էր ջազային կոմպոզիցիաներ բառերում։Հանուն երաժշտության Լիզզին թողնում է ուսումը,բայց ավելի ուշ դառնում է Ֆորդեմի համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետի ուսանողուհի։Մի ժամանակ նա ապրում էր տրեյլերում։Լիզզիի բեմական անունը հորինել են նրա մենեջերները։Կա մի վարկած ,որ իր բեմական անունը ստեղծելիս հեղինակներին ոգեշնչել է դերասանուհի Lana Turner-ը և Chevrolet Delray ավտոմեքենան,բայց Lana-ն դա հերքում է ։Նա ասում է որ պարզապես նրան դուր է եկել այդ անվան համահունչ լինելը որը շատ խորհրդավոր և հանելուկային կերպով սազում է այն երաժշտությանը որը նա կատարում է։

Թարգմանություններ.նախագծային շաբաթ

Կիթառը ամենա պիտանի գործիքներից մեկն է աշխարհում։Այն անհավատալիորեն բազմակողմանի է և այն օգտագործում են տարբեր ժանրերի երաժշտության մեջ։Իսպանական ֆլամենկոն և ուղեկցող ժողովրդական երգերը `ուշադրության կենտրոնում հայտնվելով որպես դասական ստեղծագործությունների մենակատար գործիք, պատմում են արևմտյան երաժշտության ակուստիկ կիթառի հայելիների պատմությունը:Իսպանական ֆլամենկոն և ուղեկցող ժողովրդական երգերը `ուշադրության կենտրոնում հայտնվելով որպես դասական ստեղծագործությունների մենակատար գործիք, պատմում են արևմտյան երաժշտության ակուստիկ կիթառի հայելիների պատմությունը:կիթառը բաղկացած է փորված փայտե մարմնից, որի վրա ձգված են վեց լար ձգված երկար նեղ պարանոցին։Կիթառները սովորաբար մարմնի վրա ունեն մեկ կլոր ձայնային անցք:Լարերը կարելի է սեղմել մատներով կամ թալանով:Որոշ կիթառահարներ օգտագործում են plectrum- ը լարերը հնչեցնելու համար։

Կիթառ(թարգմանություն)

Կիթառը ամենա պիտանի գործիքներից մեկն է աշխարհում։Այն անհավատալիորեն բազմակողմանի է և այն օգտագործում են տարբեր ժանրերի երաժշտության մեջ։Իսպանական ֆլամենկոն և ուղեկցող ժողովրդական երգերը `ուշադրության կենտրոնում հայտնվելով որպես դասական ստեղծագործությունների մենակատար գործիք, պատմում են արևմտյան երաժշտության ակուստիկ կիթառի հայելիների պատմությունը:Իսպանական ֆլամենկոն և ուղեկցող ժողովրդական երգերը `ուշադրության կենտրոնում հայտնվելով որպես դասական ստեղծագործությունների մենակատար գործիք, պատմում են արևմտյան երաժշտության ակուստիկ կիթառի հայելիների պատմությունը:կիթառը բաղկացած է փորված փայտե մարմնից, որի վրա ձգված են վեց լար ձգված երկար նեղ պարանոցին։Կիթառները սովորաբար մարմնի վրա ունեն մեկ կլոր ձայնային անցք:Լարերը կարելի է սեղմել մատներով կամ թալանով:Որոշ կիթառահարներ օգտագործում են plectrum- ը լարերը հնչեցնելու համար

Պատճառի պարագա

• Հուզմունքից (ինչի՞ց, ինչի՞ պատճառով)այտերը կարմրելէին:• Ապրուստի ուրիշ միջոց չունենալով (ինչո՞ւ, ինչի՞ պատճառով)՝ ծերունին սենյակը վարձով էր տալիս:

Բայական անդամի այն լրացումը, որը ցույց է տալիսգործողության պատճառը, կոչվում է պատճառի պարագա:

Գտի՛ր պատճառի պարագաները:

• Տիկինը սարսռաց սեփական մտքից:

• Մեր մոլորակի կենդանիները զանգվածաբար ոչնչացել են կլիմայի փոփոխության պատճառով:

• Փորձարարները զղջում էին, որ կանգ առան կես ճանապարհին:

• Նա բոլորովին չէր վախենում, որ իրեն չեն հասկանա:

• Բոլորի հայացքներն ուղղվեցին նավի կողմը, քանի որ այն անսպասելի հայտնվեց:

Կետերի փոխարեն գրի՛ր պատճառի պարագաներ:

• Շների ծառայությունների մասին պետք է խոսել (ինչո՞ւ):

• Ոչ մի հնար չօգնեց ազատվել այստեղից:

• Լճում ձկների տեսակները շատացել են ,լիճը մաքուր պահելուց :

• Նա աշխատանքից դուրս եկավ քիչ աշխատավարձի պատճառով։

• Երեխաները արտասանելուց կաշկանդվում էին:

Շարահյուսորեն վերլուծիր նախադասությունը:

• Գետերի հոսանքում ձուկն ազատ երթևեկելու հնարավորություն չունի, քանի որ ամենուրեք սեփականատերերի կողմից դրված են ջրմուղ սարքեր ու կայաններ:

ձուկն—ենթակա.
ենթարկվելու—հ.
ազատ—ձ պ.
հոսանքում—տեղի պարագա.
գետերի—հատկացուցիչ.
 քանի որ ամենուրեք սեփականատերերի կողմից դրվածեն ջրմուղ սարքեր ու կայաններ—պատճառի պարագա.
ամենուրեք—տեղի պարագա.
սեփականատերերի կողմից —ներգործող խնդիր.
դրված են — ստորոգյալ.
ջրմուղ սարքեր ու կայաններ—ենթակա.

Երկրորդական նախադասությունները դարձրո՛ւ դերբայական դարձվածներ:

• Քանի որ լույսը շատ էր, ձկները խորն էին իջել:

Լույսը շատ լինելու պատճառով ձկները խորն էին իջել։

• Երեկոն շատ խաղաղ էր, որովհետև մեքենաներ չկային:
Մեքենաների չլինելու պատճառով ,երեկոն շատ խաղաղ էր։

• Խանութն արդեն երկար ժամանակ փակ էր, քանի որ հարկերը չէր մուծել:
Հարկերը չմուծելու պատճառով խանութն արդեն երկար ժամանակ փակ էր։

• Հրամանները շատ արագ էին կատարվում, քանի որ նրանցից էր կախված հայրենիքի ճակատագիրը:
հայրենիքի ճակատագիրը նրանցից կախված լինելու պատճառով հրամանները շատ արագ էին կատարվում։

• Մեծ գիտնական Նյուտոնը քիչ աշակերներ է ունեցել, որովհետև սիրում էր մենակ աշխատել:
Մենակ աշխատել սիրելու պատճառով ,մեծ գիտնական Նյուտոնը քիչ աշակերներ է ունեցել։

Կետադրի՛ր

:1. Նրանց մարմինը համեմատաբար կարճ է ,վիզը՝երկար:

2. Մորթին ամռանը շիկակարմիր է ,ձմռանը ՝գորշ:

3. Ուղտապանները կերակրում են իրենց ուղտերին և անվերջ շոյում ,փայփայում նրանց:

4. Սևանում համեմատաբար բարվոք է սիգ ձկան վիճակը ,որը դրսից՝ ռուսական Լադոգա և Չադ լճերից բերվել է ,Հայաստան:

5. Որպես սառն անուշեղեն չինացիները գործածել են ձյունը՝լիմոնի, նարնջի կտորների ու նռան հատիկների հետ խառնած:

Ձևի պարագա

Գործողության կատարման ձևը (ինչպե՞ս) ցույց տվող բայականանդամի լրացումը կոչվում է ձևի պարագա:• Մենք կարող ենք արդյունավետ պայքարել մոլախոտերիդեմ:• Ոզնին գլորվելով հասավ իր բույնը:• Նապաստակի նման ամբողջ օրը գազար է ուտում:• Սիրով կարդում էր բանաստեղծությունները:

Գտի՛ր ձևի պարագաները:

• Սիմինդրի երկար տերևները թրերի նման քսվում էին իրար:• Քամին սկզբում քշեց թեթև, իսկ հետո գազանաբար պոկեց թույլամրացրած տանիքները:• Տարերքը կամաց-կամաց սեղմում էր իր չարագույժ օղակը:• Չոր խոտը շատ արագ ու հեշտ է վառվում անգամ փոքրիկ կայծից:• Դժվարությամբ է հարմարվում նոր վայրում:• Արահետը ոչ թե գնում էր դեպի գյուղը ուղիղ գծով, այլ շարունակծառերի մեջ գալարվելով:

Կետերի փոխարեն գրի՛ր ձևի պարագաներ:

• Դելֆինները բաց ակվարիումից ուրախ լողում էին դեպի ազատություն:• Տղան գլուխը կախ մոտեցավ տնօրենի սենյակի դռանը:•հիացած  նայում էր իրիկնային տերևների ու թփերի տարուբերումին:• Նրանք ուշադիր լսում էին ջրերի ձայնը:  

Դերբայական դարձվածները դարձրո՛ւ երկրորդականնախադասություններ:

• Սենյակները ներկելիս՝ պատուհաններն ու դռները փակ պիտիլինեն:

Երբ սենյակները ներկում են ,պատուհանները և դռները պիտի փակ լինեն ։.

• Հողից հանելիս՝ որդն իսկույն խեղճանում է:

Երբ որդին հանում են հողից այն իսկույն խեղճանում է։

•Մի՞թե մտածող մարդն անտարբեր կմնա` հանդիպելով այդ ճանապարհներից մեկին:

Միթե մտածող մարդը այդ ճանապարհներից մեկին հանդիպելով անտարբեր կմնա։

• Մի սկսնակ բանաստեղծ այցելության է գնում Վիկտոր Հյուգոյին և խոսում իր մտադրությունների մասին:

Մի սկսնակ բանաստեղծ իր մտադրությունների մասին խոսալու համար այցելության է գնում Վիկտոր Հյուգոյին:

• Քաղցից թուլացած կենդանիներն իրենք են հեշտությամբ կեր դառնում առյուծների համար:

կենդանիները հեշտությամբ դառնում են առյուծի կեր ,երբ քախցից թուլանում են։

Կետադրի՛ր:

• Դիմացս բարձրաբերձ  լեռներն են ՝ծածկված արծաթազօծ ձյանշերտով:• Գիշերվա ժամը տասն էր, երբ երեքն էլ հյուրանոցից դուրս եկան:• Գիշերային մուգ կապույտ երկինքը պարզ էր ՝աստղերը սովորականից խաղաղ:• Տիրոջ և ստրուկի վիճակի մեջ էինք ,և տերը նա էր:• Երկու քունքերիս երակներն ուռել էին ,և ականջներումս լսվում էրմի անորոշ բզզոց: