21.02.2022 թ-Հետազոտական աշխատանք

2.Յուրաքանչյուր սովորող իր առաջին շրջանի գնահատականներն է ուսումնասիրում, կազմում շրջանաձև դիագրամ:(word ի ծրագրով)Գրել կարծիք մաթեմատիկա առանց բանաձևեր առարկայի վերաբերյալ:Նախորդ երկու տարիներից սկսախ ինչ է քեզ տվել այս առարկան և այլն:

Իմ կարծիքով Մատթեմը հետաքրքիր առարկա է։ Շատ եմ սիրել մաթեմատիկա առարկան և պարապել եմ, բայց արդեն շատ բաներ եմ մոռացել, քանի որ այս առարկան ինձ սկսել է այդքան էլ չհետաքրքրել։

Մեր առաջադիմությունը հաշվարկներով(ամսեամիս) 

Ժամկետը՝ Դետեմբեր

Դասարաններ՝ 9-12-րդ դասարաններ

Նպատակը՝ Հետազոտական աշխատանքի միջոցով ավելի ակնառու դարձնել սովորողների առաջադիմության տվյալները:Համեմատականներ անցկացնելով այլ սովորողների հետ, սովորողի մոտ մրցակցության որակներ արթնացնել,այդպիսով խթանելով նրա ուսումնական առաջադիմության տեմպը:

Ընթացքը՝Սովորողներից յուրաքաչյուրը ընտրում է որևէ առարկա, և իր հետ սովորող համադասարանցի: Այդ առարկայի համար սովորողներից յուրաքանչյուրը ստացել է գնահատական՝ սեպտեմբերից-նոյեմբեր: Վերցնում է այդ տվյալները և յուրաքանչյուր սովորողին համապատասխան միջին գնահատականն է հաշվում:

Աբրահամյան Մելինե , գրականություն- (6+8+4)։3=6

Հակոբյան Սառա- (5+5+6):3=5,3

Մարտիրոսյան Սյուզի-(7+8+8):3=7,6

Բաբայան Զառա-(6+6+6):3=6

Մանուկյան Կարինա(8+8+8):3=8

Մինասյան Լիլիթ-(7+7+7):3=7

Տեր-Պետրոսյան Սաթինե-(8+8+7):3=7,6

Ապիտոնյան Ալիս-(7+7+0):3=4,6

Create your website with WordPress.com
Get started