Design a site like this with WordPress.com
Get started

Դեմոկրատիա

Ժողովրդավարություն բառը ծագել է հունարեն «դեմոս» բառերից, որը նշանակում է ժողովուրդ, և «kratos» նշանակում է իշխանություն;Այսպիսով, ժողովրդավարությունը կարելի է համարել որպես «ժողովրդի իշխանություն»՝ կառավարման եղանակ, որը կախված է ժողովրդի կամքից:Աշխարհում կան ժողովրդավարական կառավարման այնքան տարբեր մոդելներ, որ երբեմն ավելի հեշտ է հասկանալ ժողովրդավարության գաղափարը այն առումով, թե ինչն այն միանշանակ չէ:Դեմոկրատիան, ուրեմն, ինքնավարություն կամ բռնապետություն չէ, որտեղ իշխում է մեկ մարդ.և դա օլիգարխիա չէ, որտեղ իշխում է հասարակության փոքր հատվածը։Ճիշտ հասկացված՝ ժողովրդավարությունը նույնիսկ չպետք է լինի «մեծամասնության իշխանություն», եթե դա նշանակում է, որ փոքրամասնությունների շահերն ամբողջությամբ անտեսվում են։Ժողովրդավարությունը, գոնե տեսականորեն, կառավարումն է ողջ ժողովրդի անունից՝ ըստ նրա «կամքի»։

Կառավարման Տեսակները

Դեմոկրատիա
Կառավարման այն ձևը, որի ժամանակ իշխանությունը գտնվում է ժողովրդական լայն զանգվածների ձեռքում:
Որևէ կարգի կոլեկտիվի ղեկավարման գործում ամբողջ կոլեկտիվի մասնակցության ու գործուն ազդեցության ապահովում:
(մինչհեղափոխական) Հասարակության միջին և ստորին խավերը, ժողովուրդ:

Մոնարխիա
Պետական կառավարման համակարգ, երբ պետության մեջ բարձրագույն իշխանությունը մեկ անձի՝ միապետի ձեռքում է, միապետություն:

Օլիգարխիան
Օլիգարխ, քաղաքական համակարգում գործող մեծահարուստ, ով մեծ ազդեցություն ունի քաղաքական որոշումների ընդունման վրա։ Օլիգարխների և օլիգարխիայի մասին առաջին հիշատակումներից մեկը տեղ է գտել անանուն հեղինակի «Տարեց օլիգարխը» աշխատությունում

Կլեպտոկրատիա
Ավազակապետություն, գողապետություն, կլեպտոկրատիա, քաղաքական համակարգ, որը կոռուպցիայի և պետական հարստության վատնման միջոցով իշխանությունը ծառայեցնում է անձնական կամ խմբակային շահին։ Ավազակապետական իշխանությունները հիմնականում լինում են դիկտատուրաներ։

Տիրանիա
Բռնությամբ իշխանությունը զավթած և միանձնյա կառավարող անձ, որի իշխանությունը կոչվել է տիրանիա: