Design a site like this with WordPress.com
Get started

ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԻՆԵՏԻԿ-ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ։ ՄՈԼԵԿՈՒՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԻ, ԹՎԻ ԵՎ ԶԱՆԳՎԱԾԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ։ ՆՅՈՒԹԻ ՔԱՆԱԿ։ ԱՎՈԳԱԴՐՈՅԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ։ ԲՐՈՈՒՆՅԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ, ԴՐԱ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ԴԻՖՈՒԶԻԱ։ԴԻՖՈՒԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾԱԿԻՑ։

Ձևակերպել մոլեկուլային կինետիկ-տեսության հիմնական դրույթները։

Նյութը կազմված է ատոմներից և մոլեկուլներից

Ի՞նչ է ջերմային շարժումը

Ջերմային շարժումը միկրոմասնիկների պատահական, քաոսային շարժումն է, ինչպիսիք են ատոմները, մոլեկուլները և այլն:

Ի՞նչ կարգի մեծություններ են մոլեկուլների (ատոմների) չափերը և զանգվածները

Հաստատուն մեծություններ են

Ի՞նչ է զանգվածի  ատոմային միավորը (1զ․ա․մ)

C ատոմի զանգվածի 1/12 մասն է։

Ի՞նչ է հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը։

Ի՞նչ է նյութի քանակը և ինչ միավորով է այն արտահայտվում

Ֆիզիկական մեծություն , որը ցույց է տալիս նյութում պարունակվող միանման կառուցվածքյին մասնիկների քանակը։ Արտահայտվում է մոլ միավորով

Ի՞նչ է մոլային զանգվածը։

(M )մոլային զանգվածը քիմիական միացության զանգվածն է՝ բաժանված նրա նյութի քանակի վրա՝ չափված մոլերով։

Ինչպե՞ս է որոշվում m զանգվածով մարմնի նյութի քանակը։

n=m/M

Ո՞ր երևույթն են անվանում դիֆուզիա։

Դիֆուզիան զանգվածի փոխանցման երևույթ է, որի պատճառով ժամանակի ընթացքում քիմիական մասնիկների բաշխումը տարածության մեջ ավելի միատեսակ է դառնում:

(Diffusion is a mass transfer phenomenon that causes the distribution of a chemical species to become more uniform in space as time passes.)

Ինչպե՞ս է դիֆուզիայի արագությունը կախված ջերմաստիճանից։

Ավելի բարձր ջերմաստիճանները մեծացնում են էներգիան և մոլեկուլների շարժումը՝ մեծացնելով դիֆուզիայի արագությունը։ Ցածր ջերմաստիճանները նվազեցնում են մոլեկուլների էներգիան՝ նվազեցնելով դիֆուզիայի արագությունը։

Արդյոք հնարավո՞ր է դիֆուզիան գազերի և հեղուկների, գազերի և պինդ մարմինների, հեղուկների և պինդ մարմինների միջև։

Հեղուկ և պինդ մարմինների միջև միայն

Ո՞ր շարժումն են անվանում բրոունյան շարժում։

Բրոունյան շարժումը հեղուկի մեջ մասնիկների պատահական, անվերահսկելի շարժումն է, երբ դրանք անընդհատ բախվում են այլ մոլեկուլների հետ:

Ինչպե՞ս է բրոունյան մասնիկի շարժման ուժգնությունը կախված միջավայրի ջերմաստիճանից։

Ջերմաստիճանի բարձացման զուգընթաց բրոունյան շարժումն ուժգնանում է, բրոունյան մասնիկի` հաջորդական դիրքերը միացնող բեկյալը դառնում է ավելի ու ավելի խճճված և անկանոն:

Ինչո՞վ են պայմանավորված միջմոլեկուլային փոխազդեցության ուժերը։

Միջմոլեկուլային ձգողության և վանողության ուժերից։

Բացատրել սոսնձման երևույթը։

Ինչով են տարբերվում մոլեկուլների ջերմային շարժումները գազերում, հեղուկներում և պինդ մարմիններում։

Ինչ տարբերություններ կան  բյուրեղային  և ամորֆ պինդ մարմինների միջև։

Ինչպե՞ս է բացատրվում հեղուկների հոսելիությունը։

Անոթում պարունակվում է 3 մոլ հելիում։ Հելիումի քանի՞  մոլեկուլ կա անոթում։

Անոթում պարունակվում է 4 գ ջրածին։ Ջրածնի  քանի՞  մոլեկուլ կա անոթում։

Քանի՞ մոլեկուլ է պարունակվում ջրի գոլորշու 9 գ-ում։

20 սմ 2  մակերեսով մակերևույթը պատված է 1 մկմ հաստությամբ արծաթի շերտով։ Արծաթի քանի՞ ատոմ կա այդ շերտում։

2,4* 10-5  սմ ծավալ ունեցող յուղի կաթիլը, տարածվելով ջրի մակերևույթով, կազմեց 0,6 դմ2 մակերեսով միամոլեկուլ թաղանթ։ Որոշել յուղի մոլեկուլի տրամագիծը։

Որոշակի պայմաններում թթվածինն ունի 1,28 կգ/մ խտություն։ Ի՞նչ ծավալ կզբաղեցնի այդ պայմաններում 3 կմոլ թթվածինը։ 

Արեգակնային համակարգ

Մեզ շրջապատող անսահման նյութական աշխարհը կոչվում է Տիեզերք:Տիեզերքում կանաստղեր, մոլորակներ, գալակտիկաներ, արբանյակներ և այլն ։

13.700.000.000 (13 միլիարդ 700 միլիոն )տարիներ առաջ տիեզերքը շատ փոքր էր՝ ատոմի չափ ևշատ տաք և որոշակի ժամանակ անց այն պայթում է և մոտ միլարդ վարկյանում այնվերածվում է մեծ ,անվերջ տիեզերքի։Մեր տիեզերքը առաջացել է սև անցքի մեջ ևգիտնակաները մտածում են որ մինչ տիեզերքի ստեղծվելը էլի տիեզերք է եղել։

Իսկ հիմա կխոսեմ արեգակնային համակարգի մասին։

Արեգակնային համակարգը գտնվում է Milky Way գալակտիկայում( հայերեն կոչվում է Ծիրկաթին)։ Արեգակնային համակարգը համակարգ է որի մեջ մտում է Արեգակը և 9 մոլորակները՝Մերկուրի , Վեներա, Երկիր,Մարս, Յուպիտեր, Սատուրն, Ուրան , Նեպտուն,Պլուտո, սակայն 2006 թ-ին Պլուտոն համարվեց թզուկ մոլորակ։Վերջին 4 մոլորակները (Յուպիտեր, Սատուրն, Ուրան , Նեպտուն) գազային մոլորակներ են և ավելիթեթև են քան մնացած 4-ը։Շատերը մտածում են որ Մերկուրին է ամենատաք մոլորակը, քանիոր այն ավելի մոտիկ է Արեգակին, բայց ոչ, իրականում Վեներան ավելի տաք է, պատճառնայն է որ իր մթնոլորտը պահում է ստացած ամբողջ ջերմությունը որ Վեներան չշարչի։

Մերկուրի

Մերկուրին  արևին ամենա մոտ մոլորակն է։Այն քարքրոտ է և նման է մեր Երկրի լուսնին։Մերկուրին ամենափոքր մոլորակն է իհարկե Պլուտոից հետո։Մերկուրի մոլորակը շատ դանդաղ է պտտվում այդ պատճառով այն հատվածը որտեղ որ արև է ընգնում ՝շատ տաք է,իսկ իսկ մյուս հատվածը ավելի սառն է։ Լույսին ջերմաստիճանը բարձրանում է 400 աստիճան C,իսկ գիշերը իջնում է 170 աստիճան C:Միլիոնավոր տարիներ առաջ երկնաքարերը ընգել են մոլորակի վրա և առաջացրել մեծ  և փոքր խառնարաններ։Ամենամեծ խառնարանը CalorisBasin է։

Բնական արբանյակ-չունի։

Վեներա

Վեներան համակարգի երկրորդ մոլորակն է որը մոտիկ է Արևին և Երկրին:Վեներանչափսերով հավասար է մեր երկրին։Արևից հետո Վեներան ամենա պայծառ մոլորակն էերկնքում։Վեներան ահավոր մոլորակ է այնտեղ ապրելու համար։Ատմոսֆերան շատ շատ ևշատ տաք է , որ անձրևը միանքամից գոլորշիանում է մինչև հասնելը գետնին։Վեներան ունիգունավոր ամպեր որոնք շատ թունավոր են ։Վեներան նաև կոչվում է առավոտյան կամերեկոյան աստղ։

Բնական արբանյակ չունի

Երկիր 

Երկիրը համկարգի միակ մոլորակն է որտեղ կյանք կա։Երկիրը ունի միայն մեկարբանյակ՝Լուսին։Առաջ մտածում էին որ Երկիրը տափակ է, բայց երբ ստեղծեցինաստղադիտակներ, գիտնականները բացահայտեցին որ Երկիրը գունդ է ։

Մարս 

Մարսը չորրորդ մոլորակն է ։Այն կոչվում է նաև կարմիր մոլորակ։Գիտնականները մտածում ենոր այնտեղ առաջ կյանք է եղել։Նրանք ջրի հետքեր են հայտնաբերել Մարսի վրա։Նաև կանշատ հրաբուխներ

Առաջադրանք

Որոշեք ցրող ոսպնյակի օպտիկական ուժը, եթե նրա կեղծ կիզակետը գտնվում էոսպնյակից 200 սմ հեռավորության վրա:  

Picture42.png

D = 1/F= 1/200=1/2=0,5

2. Ոսպնյակի օպտիկական ուժը 2 դպտր է: Ինչպիսի՞ ոսպնյակ է այն՝ հավաքող, թե՞ ցրող: Որքա՞ն է նրակիզակետային հեռավորությունը:

F = 1*D = 1*2 = 2

3.Ինչպիսի՞ն է ապակե երկգոգավոր ոսպնյակը:

 ցրող

իրական

կեղծ

հավաքող

4.Ինչպե՞ս է կոչվում այն կետը, որում ոսպնյակում բեկվելուց հետո հավաքվում են հավաքող ոսպնյակիգլխավոր օպտիկական առանցքին զուգահեռ ճառագայթները: 

5. Առարկայի բարձրությունը 70 սմ է, իսկ նրա պատկերի բարձրությունը 52 սմ:

Որքա՞ն է ոսպնյակի գծային խոշորացումը:

Г = h1/h = 70/52 = 1,3

6.Որքա՞ն է 0.8 մետր բարձրությամբ առարկայի պատկերի բարձրությունը, եթե ոսպնյակի գծայինխոշորացումը 2.5 է: Պատասխանը գրել տասնորդականի ճշտությամբ:

3-20130814-114443.jpg

h1 = Г*h = 0,8 * 2,5 = 2

1․ Քանի՞ անգամ պետք է մեծացնել լիցքերի միջև հեռավորությունը, որպեսզի նրանցից մեկի լիցքի մեծությունը 16 անգամ մեծացնելուց հետո նրանց փոխազդեցության ուժը մնա նույնը: 

Screenshot_9.png

4 անգամ

2․ Նկարում պատկերված երեք կետային լիցքերից որո՞նք են իրար ձգում: 

Screenshot_2 (3).png
 • A և B
 • C և B
 • A և C

3․ Քրոմի միջուկում կա 52 մասնիկ, դրանցից 28-ը նեյտրոններ են: Միջուկում քանի՞ պրոտոն կա: 

446px-Capa_electrónica_024_Cromo.svg.png

24 պրոտոն

4․ −5 նԿլ , −4 նԿլ և −3 նԿլ լիցքերով 3 միատեսակ գնդեր հպում են միմյանց, այնուհետև իրարից հեռացնում: Որքա՞ն կլինի յուրաքանչյուր գնդի ձեռք բերած լիցքը: 

металлические шары. jpg.jpg

(-5)+(-4)+(-3)=-12:3=-4

5․ Նկարում հոսանքի ո՞ր ազդեցությունն է պատկերված: 

08355b.gif
 • ջերմային
 • մագնիսական
 • քիմիական
 • կենսաբանական

6․ Ո՞ր մասնիկների շարժումով է պայմանավորված էլեկտրական հոսանքը պղնձե հաղորդալարում: 

RF_choke_coil.jpg_220x220.jpg
 • բացասական իոնների
 • դրական իոնների
 • էլեկտրոնների
 • նեյտրոններիվ

7․ Որքա՞ն ժամանակում հաղորդալարով կտեղափոխվի 24 Կլ լիցք, եթե հոսանքի ուժը նրանում 2.5 Ա է:

t=Q/a=24/2.5=9.6

t=9.6

8․ Ի՞նչ սարքերից է կազմված նկարում պատկերված էլեկտրական շղթան: 

0004-005-Vyberite-pary.png
 • Ռեզիստոր
 • Ամպերաչափ
 • Մարտկոց
 • Անջատիչ
 • Լամպ

9․ Ջահի լամպի պարույրով յուրաքանչյուր 8 վայրկյանում անցնում է 2 Կլ լիցք: Ինչի՞ է հավասար հոսանքի ուժը լամպում:

I=Q/t=2/8=0.25

10․ Էլեկտրական սղոցը, որով անցնում է 10 Ա հոսանք 25 րոպեում կատարեց 5700 կՋ աշխատանք: Որքա՞ն է լարումը նրա սեղմակներին: 

4717_1_b.jpg

U=A/I’t=5700/250=22,8

11․ Որքա՞ն է լարումը 0.4 կՕմ դիմադրություն ունեցող հաղորդչի ծայրերին, եթե նրանով անցնող հոսանքի ուժը 200 մԱ է: 

Om2.gif


12․ Ռեզիստորով, որի ծայրերին կիրառված է 4 Վ լարում, 2 րոպեում անցել է 90 Կլ լիցք: Գտեք հաղորդչի դիմադրությունը: Պատասխանը գրեք ամբողջ թվի ճշտությամբ: 

0004-005-Vyberite-pary.png

.
U=4 վ.
t=2ր=120 վ.
q=90Կլ.
R=U/I.
I=q/t=90/120=0.75

ճշտությամբ: 13․ Քանի՞ էլեկտրոն կանցնի 300 Օմ դիմադրություն ունեցող հաղորդալարով 50 վայրկյանի ընթացքում, եթե նրա ծայրերին կիրառվի 4.8 Վ լարում: Պատասխանը գրել հարյուրերորդականի ճշտությամբ: 

heating-wire.png

14․ Որքա՞ն է նկարում պատկերված շղթայի տեղամասով անցնող հոսանքի ուժը, եթե հաղորդիչներից առաջինի դիմադրությունը՝ R1 = 5 Օմ է, երկրորդինը՝ R2 = 5 Օմ: Լարումը տեղամասի ծայրերում՝ U = 60 Վ: 

13.jpg

R1+R2=5+5=10

U:10=60:10=6

15․ Շղթան կազմված է միմյանց հաջորդաբար միացված երեք հաղորդիչներից, համապատասխանաբար՝ 3 Օմ, 3 Օմ և 4 Օմ դիմադրություններով: Լարումը այդ տեղամասի ծայրերում 60 Վ է: Որոշեք լարում յուրաքանչյուր հաղորդչի ծայրերին: 

13.jpg

I=U:R1+R2+R3.
.
U1=18Վ.
U2=18Վ.
U3=24Վ

16․ Շղթան կազմված է միմյանց զուգահեռ միացված երեք լամպերից, համապատասխանաբար՝ 5 Օմ, 2 Օմ և 0.5 Օմ դիմադրություններով: Լարումը այդ տեղամասի ծայրերում՝ 60 Վ: Որոշեք յուրաքանչյուր լամպով և ամբողջ շղթայով անցնող հոսանքի ուժը: 

image-5f26d071.png

17․ 50 Օմ դիմադրություն ունեցող էլեկտրական փոշեկուլը միացրեցին 120 Վ լարման ցանցին: Որքա՞ն աշխատանք կկատարի նրանում հոսանքը 10 րոպեի ընթացքում:

18․ 3 Վ լարման և 4 Ա հոսանքի ուժի դեպքում գրասալիկի մարտկոցի լիցքավորումը տևեց 0.5 ժամ: Որոշե՛ք հոսանքի կատարած աշխատանքը այդ ընթացքում:

A=U•q
A=3•7200=21600Ջ
q=t•I
q= 1800•4=7200

19․ Էլեկտրական փոշեկուլի տեղեկագրում գրված է 127 Վ և 2.5 Ա: Որքա՞ն է նրա էլեկտրաշաժիչի հզորությունը: 

231656323.jpg

20․ Ջեռուցչում հոսանքի ուժը 2 Ա է, իսկ ցանցի լարումը, որին նա միացված է 120 Վ է: Որքա՞ն ժամանակում այն կարող է եռացնել 0.5 կգ զանգվածով 5 °C ջերմաստիճանի ջուրը: Ընդունել, որը ջուրը եռում է 100 °C ջերմաստիճանում, իսկ նրա տեսակարար ջերմունակությունը՝ cջուր =4200 Ջ/կգ°C 

ՆԱԽԱԳԻԾ՝ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՐԵՒՈՒՅԹՆԵՐ։ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼԱՐՈՒՄ: ՎՈԼՏԱՉԱՓ։ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ։ ՕՀՄԻ ՕՐԵՆք

Նախագծի նպատակ է Հասկանալ, թե ինչպես են վոլտաչափով և ամպերաչափով հավաքում էլէկտրական շղթա։

Մենք իրականացրեցինք մի քանի փորձ։Սկզբում հաղորդալարերով միացրեցինք մարտկոցը, բանալին, սպառիչը, որի ժամանակ լույս միացավ։ Ամպերաչափով չափեցինք հոսանքի ուժը շղթայում և վոլտաչափով լարումը։ Ամպերաչափ հոսանքի ուժ -0,3 Ա վոլտաչափ լարում -3 Վ։

Դաս 10․Հոսանքի ուժ: Ամպերաչափ:

Տևողությունը 09․11- 13․11 2020 թ․

Նպատակը` ինքնակրթություն

Դասի կազմակերպումը և խորհրդատվությունը դասացուցակով« Microsoft Teams հարթակում։

Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությունները կարող են լինել թույլ կամ ուժեղ, ունենալ իրենց քանակական բնութագիրը:

Էլեկտրական հոսանքը քանակապես բնութագրող ֆիզիկական մեծությունը կոչվում է հոսանքի ուժ:Հոսանքի ուժը ցույց է տալիս հողորդիչի լայնական հատույթով մեկ վայրկյանի ընթացքում անցնող լիցքի քանակը:Եթե կամայական հավասար ժամանակներում հաղորդչի լայնական հատույթով անցնում են լիցքի նույն քանակը, ապա ադպիսի հոսանքն անվանում են հաստատուն հոսանք:

Հաստատուն հոսանքի ուժը նշանակում են I  տառով:Հաստատուն հոսանքի ուժը դրական սկալյար մեծություն է, որը հավասար է հաղորդչի լայնական հատույթով հոսանքի ուղղությամբ t ժամանակում անցած q լիցքի հարաբերությանը այդ ժամանակին:

I=q/t,  Միավորների միջազգային համակարգում հոսանքի ուժի միավորը կոչվում է ամպեր(Ա), ի պատիվ ֆրանսիացի ֆիզիկոս Անդրե Ամպերի (1775-1836թ.): 

Հոսանքի ուժի միջոցով, եթե այն հայտնի է, կարելի է որոշել t ժամանակում հաղորդիչով անցնող լիցքի մեծությունը. q=I⋅t։

Մեկ կուլոնն այն լիցքն է, որն անցնում է հաղորդչի լայնական հատույթով 1 վայրկյանում, երբ հոսանքի ուժը հաղորդչում  1Ա է: 

DOC000697281

Հոսանքի ուժը չափում են հատուկ սարքի՝ ամպերաչափի  միջոցով: 

Ամպերաչափի պայմանական նշանն է`

Ամպերաչափը միացնում են հաջորդաբար էլեկտրական շղթայի այն բաղադրիչին, որի հոսանքի ուժը պետք է չափեն:

Ամպերաչափի «+» սեղմակը անհրաժեշտ է միացնել այն հաղորդալարի հետ, որը գալիս է հոսանքի աղբյուրի դրական բևեռից, իսկ «» նշանով սեղմակը՝ այն հաղորդալարի հետ, որը գալիս է բացասական բևեռից:

Թեմատիկ հարցեր և խնդիրներ՝

1․ Որքա՞ն է նկարում պատկերված ամպերաչափի չափման սահմանը: 

Ամպերաչափի չափման սահմանը մինչև 100Ա է։

2․ Հաշվեք կայծակի տևողությունը, եթե 18000Ա հոսանքի ուժի դեպքում կայծակի խողովակի ընդլայնական հատույթով անցնում է 40 Կլ լիցք:

I=18000A q=40Կլ t=?

I=q/t => t=q/I=40/18000=0.002

3․ Որոշեք էլեկտրական սարքում հոսանքի ուժը, եթե 5 րոպեում նրանով անցել է 400 Կլ լիցք:

I=? Q=400Կլ t=5

I=q/t=400/5=80A

4․ Որքա՞ն ժամանակում շիկացման թելիկով կտեղափոխվի 48 Կլ լիցք, եթե հոսանքի ուժը նրանում 1.5 Ա է:

I=1.5A q=48 Կլ t=?

t=I/q=48/1.5=32

5․ Ի՞նչ սարքերից է կազմված նկարում պատկերված էլեկտրական շղթան:

Այս նկարում պատկերված է ամպերաչափ, սպառիչ և մարտկոց։

6․ 40 վայրկյանում քանի՞ էլեկտրոն կանցնի վոլֆրամե հաղորդալարի լայնական հատույթով, եթե նրանում հոսանքի ուժը 4.8 Ա է:

I=4.8, q=?, t=40

q=I*t=4.8 * 40=192Կլ

Դաս 6,7․Էլեկտրական հոսանք։ Հոսանքի ազդեցությունները

Հաղորդիչներում լիցքավորված մասնիկները՝ մետաղներում էլեկտրոնները, էլեկտրոլիտներում` իոնները, կարող են ազատորեն տեղափոխվել մարմնի մի մասից մյուսը: Այդ լիցքավորված մասնիկներին անվանում են ազատ լիցքակիրներ: Էլեկտրական դաշտի բացակայության դեպքում ազատ լիցքակիրները հաղորդիչում կատարում են քաոսային (ջերմային) շարժում, ուստի կամայական ուղղությամբ նրանք տեղափոխում են  նույն քանակի լիցքեր: Էլեկտրական դաշտի առկայության դեպքում, նրա ազդեցության տակ, ազատ լիցքակիրները ջերմային շարժման հետ մեկտեղ կատարում են նաև ուղղորդված շարժում և այդ ուղղությամբ ավելի շատ լիցք տեղափոխվում:

electron-mobility1

Լիցքավորված մասնիկների ուղղորդված շարժումն անվանում են էլեկտրական հոսանք:

Նյութի մեջ էլեկտրական հոսանքի գոյության համար անհրաժեշտ են`

1.ազատ լիցքակիրներ, որոնք կարող են ազատ տեղաշարժվել մարմնի ողջ ծավալով,

2.էլեկտրական դաշտ, որը էլեկտրական ուժով կազդի ազատ լիցքակիրների վրա և կստիպի շարժվել որոշակի ուղղությամբ:

Էլեկտրական հոսանքն ունի ուղղություն: Պայմանականորեն, որպես հոսանքի ուղղություն համարել են այն ուղղությունը, որով շարժվում են դրական լիցքավորված մասնիկները:

current (1)

Մետաղներում ազատ լիցքակիրները բացասական լիցք ունեցող մասնիկներն են՝ էլեկտրոնները, հետևաբար մետաղում հոսանքի ուղղությունը հակադիր է նրանց ուղղորդված շարժման ուղղությանը:

Էլեկտրոլիտներում հոսանքի ուղղությունը համընկնում է դրական իոնների և հակառակ է՝ բացասական իոնների ուղղորդված շարժման ուղղությանը: Հաղորդիչներում շարժվող ազատ լիցքակիրներն անհնար է տեսնել: Հետևաբար, հոսանքը հայտնաբերվում է իր ազդեցություններով, որոնք չորսն են.

1. Ջերմային՝ հոսանքի անցնելու ժամանակ հաղորդիչը տաքնում է:

napryag1
heat1

2.Քիմիական՝ էլեկտրոլիտներով՝ աղերի, թթուների, հիմքերի լուծույթներով հոսաքնի անցնելու ժամանակ տեղի է ունենում նյութի քիմիական բաղադրության  փոփոխություն, առաջում է նստվածք և մաքուր մետաղներ: 

0011-011-KHimicheskoe-dejstvie-elektricheskogo-toka-Vpervye-bylo-otkryto-v-1800g

3.Մագնիսական՝ հաղորդիչը, որի միջով հոսանք է անցնում ձեռք է բերում մագնիսի հատկություններ և սկսում է դեպի իրեն ձգել երկաթյա առարկաներ, ազդում է մագնիսական սլաքի վրա:

amper1

4.Կենսաբանական՝ կենդանի մարմնով անցնելու դեպքում հոսանքն առաջացնում է մկանային կծկում, արագացնում է արյան հոսքը անոթներով և նյութափոխանակությունը՝ հյուսվածքներում:

tumblr_inline_naumjypHGD1skr4va

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Փորձը ցույց է տալիս, որ էլեկտրական հոսանքի բոլոր ազդեցություններից միայն մագնիսականն է, որ դրսևորվում է միշտ.

Տնային առաջադրանք՝ դաս 6 և 7։ Պատասխանել դասգրքի էջ 24-ի 1-5 հարցերին։

Ո՞ր լիցքերին են անվանում ազատ։ Որո՞նք են ազատ լիցքակիրները՝ ա․ մետաղներում, բ․ էլեկտրոլիտներում։

Հաղորդիչներում լիցքավորված մասնիկները՝ մետաղներում էլեկտրոնները, էլեկտրոլիտներում` իոնները, կարող են ազատորեն տեղափոխվել մարմնի մի մասից մյուսը: Այդ լիցքավորված մասնիկներին անվանում են ազատ լիցքակիրներ:

2. Ի՞նչ է էլեկտրական հոսանքը։

Լիցքավորված մասնիկների ուղղորդված շարժումն անվանում են էլեկտրական հոսանք:

3. Բացատրեք, թե 13-րդ նկարում պատկերված փորձում ինչպե՞ս է լիցքավորվում Բ էլեկտրացույցը։ Ինչու՞ է մետաղալարում ծագող էլեկտրական հոսանքը կարճատև։

4. Ի՞նչ լիցքակիրների ուղղորդված շարժմամբ է պայմանավորված լուսադիոդի լուսարձակումը։

Դրական լիցքակիրների ուղղորդված շարժմամբ ։

5. Ինչպե՞ս է ընտրվում էլեկտրական հոսանքի ուղղությունը։

էլեկտրոնների հակադիր ուղղությամբ։

Ինքնաստուգում։Էլեկտրական երևույթներ

Տարբերակ 3 էջ 52

1. Մորթով շփված կաուչուկը էլեկտրականանում է.

բացասական

2. Եթե լիցքավորված մարմինը ձգվում է դեպի մետաքսով շփվաց ապակե ձողը, ապա այն լիցքավորված է

բացասական լիցքով

Նկար 24-ում պատկերված են 3 զուգ գնդիկներ։Որ զույգի գնդիկներն ունեն

3.առաջին զույգ գնդիկները լիցքավորված չեն

4.երկրորդ զույգ գնդիկներն ունեն նույնանուն լիցքեր

5.երրորդ զույգ գնդիկներն ունեն տարանուն լիցքեր

6.Ա էլեկտրացույցը լիցքավբրված է իսկ Բ-ն ոչ։Ինչպիսի ապակե, էբոնիտե , պղնձե թե պլաստմասե ձողով պետք է միացնել էլեկտրացույցերը որպեսզի երկուսնել լինեն լիցքավորված.

Պղնձե

7.Ա լիցքավորված գունդը ինչպիսի ուժերով է ազդում Բ և Գ գնդիկների վրա։Բ և Գ գնդիկները ունեն հավասար լիցքեր , իսկ. I1 <I

Բ-ի վրա ավելի ծեծ ուժով։

Տարբերակ 3 էջ 56

1 Թվարկած մասնիկներից որոնք են լիցքավորված

Էլեկտրոնը լիցքավորված է բացասական լիցքով

պրոտոնը լիցքավորված է դրական լիցքով

նեյտրոնը չունի լիցք

2. Պրոտոնի զանգվածը մի քիչ փոքր է նեյտրոնի զանգվածից ։

3.Պրոտոնի զանգվածը 1840 անգամ մեծ է էլեկտրոնի զանգվածից։

4.Որն է տվյալ քիմիական տարրի գլխավոր բնութագիրը.

միջուկում պրոտոնների և նեյտրոնների թիվը։

5.Նկարում պատկերված է հելիումի ատոմը ։Լիցքավորված է այդ ատոմը?

Լիցքավորված է դրական լիցքով

6.Ուրանի ատոմը պարունակում է 92 պրոտոն և 91 էլեկտրոն։Լիցքավորված է այդ ատոմը?

Լիցքավորված է դրական լիցքով

7. Ազոտի ատոմի միջուկում կա 14 մասնիկ։Նրանցից 7-ը պրոտոն է։Քանի նեյտրոն կա միջուկում։ Քանի՞ էլեկտրոն ունի էլեկտրաչեզոք ազոտի ատոմը։

7 էլեկտրոն 21 նեյտրոն

7.10.2020.

Պատասխանել 10-22 հարցերին

10.Պլաստմասե քանոնը և բամբակը ունենումմեն նույն լիցքերը և վանում իրար։

11. Կա 11 պրոտոն և էլեկտրոն

12.պատկերված է հելիում տարրը

13.

14.Երկրորդ զույգը

15.Այո

16. ա և բ էլեկտրացույցերը չեն լիցքավորվի

17.Այո

18.Գնդիկը լիցքավորված չէ կամ նաև լիցքավորված է (բացասական լիցքով)

19.Նկարում պատկերված է 2 էլեկտրացույց որոնցից 1-ը լիցքավորված է մյուսը չէ , բայց նրանք միացած են ձողով , ուրեմն ձողը ապակուց է։

20.Ոչ

21 պետք է ուղղակի մարմինը հպել էլեկտրացույցին.

22.

․Ինչի՞ համար են օգտագործվում էլեկտրաչափերն ու էլեկտրացույցերը£

Էլեկտրացույցը դա սարք է որի միջոցով չափում են մարմնի էլեկրական լիցքը։


2.Ձեռքի տակ ունենալով լիցքավորված էլեկտրաչափ և տարբեր նյութերից առարկաներ։

 • Բերե°ք հաղորդիչների օրինակներ։

Հաղորդիչներ են ՝ ջուրը, մետաղները ,աղերի ու թթուների ջրային լուծույթը,նաև մարդու մարմինը

 • Ո՞ր նյութերն են կոչվում դիէլեկտրիկներ (մեկուսիչներ), բերե°ք օրինակներ

Դիէլեկտրիկ նյութերը էլեկտրական հոսանքի վատ հաղորդիչներ են։Օրինակ՝ պոլիեթիլեն,մարմարը,սաթը,փայլարը,քվարցային ապակին, օդը և այլն։

 • Նկարագրե°ք լիցքը կիսելու հնարավորություն տվող փորձ։

Վերցնեն 2 էլեկտրացույց, առաջինը լիցքավորենք.Եթե այդ երկու էլեկտրացուցերը միացնենք իրար մետաղաձողի միջոցով, առաջինի լիցքը կանցնի եկրորդին։

 • Կարելի՞ է արդյոք լիցքն անվերջ փոքրացնել։

Հնարավոր չէ անվերջ փոքրացնել.

 • Ի՞նչ է հողակցումը, ի՞նչ հատկության վրա է հիմնված։

Էլեկտրական հողանցումը դա էլեկտրական լիցքի հաղորդումն է երկրագնդին ։Հիմնված է հետևյալ հատկության վրա- ինչքան մեծ է այն մարմինը որին լիցք են տալիս այնքան լիցքի մեծ բաժին է անցնում նրան

 • Ո՞ր լիցքն են անվանում տարրական։

Գոյություն ունի լիցքի նվազագույն քանակ որը կոչվում է տարրական լիցք

 • Ո՞վ և ե՞րբ է հայտնագործել էլեկտրոնը։

Ջոզեֆ Ջոն Թոմսոնն է հայտնաբերել էլեկտրոնը(1897) և 1898 թ. որոշել դրա լիցքը։Նա ծնվել է 1865-ին ,եղել է ֆիզիկոս ։

 • Ի՞նչ լիցքով է լիցքավորված էլեկտրոնը;

Էլեկտրոնը լիցքավորված է բացասական լիցքով։

 • Ատոմի ներսում ինչի՞ շուրջն են պտտվում էլեկտրոնները։

Էլեկտրոնները պտտվում են միջուկի շուրջը որը լիցքավորված է դրական լիցքով

 • Ի՞նչ լիցքով է լիցքավորված ատոմի միջուկը։

Միջուկը լիցքավորված է դրական լիցքով

 • Ապացուցե°ք, որ ամբողջական ատոմը չեզոք է։

Եթե էլեկտրոնների ընդհանուր լիցքին գումարենք միջուկի լիցքը ՝կստանանք 0 որնել ապացուցում է որ ատոմը չեզոք է։

 • Միմյանցից ինչո՞վ են տարբերվում ալֆա, բետա և գամմա ճառագայթումները։

 • Բերե°ք ռադիոակտիվ նյութերի օրինակներ

Օրինակ Ուրանը

 • Ռեզերֆորդի գիտափորձերում ինչու՞ ալֆա մասնիկների մեծ մասը գործնականում անարգել սլացավ թիթեղի միջով։
 • Քիմիական տարբեր տարրերի ատոմներն ինչո՞վ են տարբերվում միմյանցից։

Ատոմները տարբերվում են իրենց միջուկի լիցքով, պրոտոնների, նեյտրոնների և էլեկտրոնների քանակով։

 • Իրենցից ի՞նչ են ներկայացնում դրական ու բացասական իոնները։

Իոնները էլեկտրականապես լիցքավորված մասնիկներ են, որոնք առաջանում են, երբ ատոմները կամ ատոմների խմբերը լիցքավորված այլ մասնիկներ են ձեռք բերում կամ կորցնում:։

Ի՞նչ է էլեկտրական դաշտը։

Էլեկտրական դաշտը, դա մատերիայի հատուկ տեսակ է, որը գոյություն ունի ցանկացած լիցքավորված մարմնի շուրջ:

 • Ի՞նչ են նշում էլեկտրական դաշտի ուժագծերը։

Էլեկտրական դաշտի ուժագծերն այն գծերն են, որոնք ցույց են տալիս դրական լիցքավորված մասնիկի վրա ազդող ուժի ուղղությունն այդ դաշտում: