Design a site like this with WordPress.com
Get started

.       Տրված բառերի միացումով կազմել բարդ բառեր

փափուկ սիրտ

սուր միտք

զորք հանդես

վառել փայտ

աշխարհ աշխարհ

անութ ցուփ

2.       Բացատրել հնչյուն, հնչուն բառերի տարբերությունը, դրանք գործածել նախադասությունների մեջ

3.       Ինչ է համանունությունը, բերեք համանուն բառերի օրինակներ։

4.       Կազմել նախադասություններ «ակ» համանունի բոլոր իմաստներով։

5.       Յուրաքանչյուր նախադասության մեջ նշե՛ք սխալ գործածված բառը։

 • Խնդրում ենք դահլիճում լռություն պաշտպանեք։
 • Երկու էջ գրելու փոխանակ՝ չորս էջ էր գրել։
 • Շան հարձակումից պահպանվելու համար ուրիշ ճանապարհով տուն գնաց։
 • Տղային վիրահատեցին տեղական անզգայացումով։
 • Գործած հանցանքների համար պիտի մեղանչել։
 • Աշխատակցուհին խնդրեց վաղը կրկին զանգվել։

·         Խումբը ամսեկան ունենալու էր չորս հանդիպում։

6.       Գտնե՛լ օտարալեզու բառերի հայերեն համարժեքները․

ինտերնետ

շերտավարագույր

ժալյուզի

պարզունակ

էսկալատոր

վերելակ

լիֆտ

համացանց

Օնլայն

պաստառ

Աբոյ

հաղորդագրություն 

Լինկ

հղում

Պրիմիտիվ

ոտնակ 

Մեսիջ

շարժասանդուղք

Պեդալ

առցանց

7.       Թվարկել հայերենի խոսքի մասերը, յուրաքանչյուր խոսքի մասից բերել մեկական օրինակ։

8.       Ինչ է նախադասությունը։ Բերել պարզ և բարդ նախադասությունների օրինակներ։

9.   Կետադրել տրված նախադասությւոնները։

·         Մենք երիտասարդներս լավ գիտենք մեր իրավունքներն ու պարտականությունները։

·         Դադարեց անձրևը լուսինը վար նայեց սպիտակ լեռների կապույտ ձորերից։

·         Նրանք ավարտելով իրենց աշխատանքը սկսեցին օգնել ընկերներին։

·         Մեծատաղանդ դերասանի Վահրամ Փափազզյանի արվեստը միշտ հիացմունք է պատճառում։

·         Ներս մտավ մի անձնավորություն տարօրինակ արտաքինով։

10. Ընտրել դարձվածքի ճիշտ բացատրությունը․

                 Գլուխ պահել

·         թաքնվել

·         աշխատելուց խուսափել

·         փախչել

·         գաղտնի լսել

                Աչքից ընկնել

·         տարբերվել

·         տեսադաշտից կորցնել

·         նախկին հարգանքը չունենալ

·         ուշադրությունը վրան պահել

                             Աշխարհով մեկ լինել

·         երջանկանալ

·         ճանապարհորդել

·         ամենուրեք տարածել

·         մարդկանցից հեռանալ 

                 Աջ ձեռք

·         ղեկավար

·         աջլիկ

·         վստահելի անձնավորություն

·         ճշտախոս

                             Արյունը երակներում սառչել

·         մահանալ

·         շատ հոգնել

·         մրսել

·         սարսափել

                              Գլխի ընկնել

·         շուռ գալ

·         խելագարվել

·         հասկանալ

·         զղջալ

                 Գետինը մտնել

·         կորչել

·         սաստիկ ամաչել

·         ոչնչացնել

·         մահանալ

                Քարը փեշից թափել

·         համաձայնվել

·         թեթևանալ

·         հանգստանալ

·         փչացնել

                        Մի ձեռքով երկու ձմերուկ բռնել

·         չափազանց հաջողակ լինել

·         դժվար գործեր ձեռնարկել

·         շատ ուժեղանալ

· անկարող դառնալ

Exercise

d Read the whole article and i pairs, mark the sentences true (T) or false (F).

 • Elia Zedeño’s first instinct was to run. F
 • If her colleague hadn’t shouted she might not have reacted how she did. T
 • She took her time to leave because she didn’t know where the exit was. F
 • Some people who died in the WTC could have survived. T
 • The 1977 Tenerife air crash happened in bad weather conditions. T
 • The Pan Am passengers had plenty of time to escape. F
 • Heck always worried about haw he would be able to escape from places. T
 • People don’t read safety information because they aren’t worried about crashing . T

e Look at the highlighted words related to disaster. In pairs, try to work out the meaning from the context of the ones you didn’t know.

f What survival tips have you learned from this article? which were the best options in questions 2 and 3 in a.

Երկրաբանական Թանգարան

Հայաստանի երկրաբանական թանգարանը հիմնադրվել է 1937-ին ՝ երկրաբանության պրոֆեսոր Ն.Թ. Կարապետյանի կողմից: Այն ունի մոտ 900 հավաքածու ՝ 12․000 ցուցանմուշով:

Այստեղ ներկայացված են օգտակար հանածոների, քարերի, կենդանական և բուսական մնացորդների գտնվելու վայրերի քարտեզները:

Ամենատպավորիչ նմուշը Գյումրիում հայտնաբերված նախապատմական փղի կմախքն է:  2012 թ.-ին թանգարանում բացվել է հանքանյութերի հազվագյուտ ցուցահանդեսային դահլիճ, որը նվիրված է ամերիկահայությանն ու երկրաբան Ա. Դիլդիլյանին: Այստեղ ներկայացված է աշխարհի տարբեր մասերից հանքանյութերի հազվագյուտ տեսակի ավելի քան 1400 օրինակ: 

Where Did Wine Come From? The True Origin of Wine

Where did wine come from? It wasn’t France. Nor was it Italy. Vitis vinifera, also known as “the common wine grape,” has an unexpected homeland! Let’s dive into the origin of wine.Current evidence suggests that wine originated in West Asia including Caucasus Mountains, Zagros Mountains, Euphrates River Valley, and Southeastern Anatolia. This area spans a large area that includes the modern day nations of Armenia, Azerbaijan, Georgia, northern Iran, and eastern Turkey.Current evidence suggests that wine originated in West Asia including Caucasus Mountains, Zagros Mountains, Euphrates River Valley, and Southeastern Anatolia. This area spans a large area that includes the modern day nations of Armenia, Azerbaijan, Georgia, northern Iran, and eastern Turkey.

The oldest known winery (4,100 BC) exists in group of caves outside the Armenian village of Areni. The village is still known for winemaking and makes red wines with a local grape also called Areni. Areni is thought to be quite old and you can still drink it today!

Թեստ 1

Էլիզա Այվազյան,11-4 դասարան

Հարցերին պատասխանելիս նշե՛ք միայն «+» կամ «»։ Կամ էլ «այո» կամ «ոչ»։

Ֆիզիկա՝

Հետաքրքվու՞մ եք ֆիզիկայի մասին նյութերի ընթերցանությամբ+

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի ֆիզիկոսների մասին նյութերի ընթերցանությամբ+

Կհաճախեի՞ք ֆիզիկայի ընտրությամբ խումբ-

Կմասնակցեի՞ք ֆիզիկայի օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների –

Կցանկանայիք կատարել հետազոտություններ ֆիզիկայի ասպարեզում+

Աշխարհագրություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք աշխարհագրության մասին նյութերի ընթերցանությամբ+

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի աշխարհագետների և ճանապարհորդների մասին նյութերի ընթերցանությամբ –

Կհաճախեի՞ք աշխարհագրության ընտրությամբ խումբ-

Կմասնակցեի՞ք աշխարհագրության օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների –

Կցանկանայիք կատարել հետազոտություններ աշխարհագրության ասպարեզում+

Քիմիա՝

Հետաքրքրվու՞մ եք քիմիայի մասին նյութերի ընթերցանությամբ+

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի քիմիկոսների մասին նյութերի ընթերցանությամբ+

Կհաճախեի՞ք քիմիայի ընտրությամբ խումբ+

Կմասնակցեի՞ք քիմիայի օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների-

Կցանկանայիք կատարել հետազոտություններ քիմիայի ասպարեզում +

Կենսաբանություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք կենսաբանության մասին նյութերի ընթերցանությամբ+

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի կենսաբանների մասին նյութերի ընթերցանությամբ-

Կհաճախեի՞ք կենսաբանության ընտրությամբ խումբ-

Կմասնակցեի՞ք կենսաբանության օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների-

Կցանկանայիք կատարել հետազոտություններ կենսաբանության ասպարեզում+

Մաթեմատիկա՝

Հետաքրքրվու՞մ եք մաթեմատիկայի մասին նյութերի ընթերցանությամբ+

Հետաքրքրվու՞մ եք հայտնի մաթեմատիկոսների մասին նյութերի ընթերցանությամբ+

Հետաքրքրվու՞մ եք մաթեմատիկական խնդիրների լուծմամբ+

Կհաճախեի՞ք մաթեմատիկայի ընտրությամբ խումբ-

Կմասնակցեի՞ք մաթեմատիկայի օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների-

Տեխնիկա՝

Հետաքրքրվու՞մ եք տեխնիկայի մասին նյութերի ընթերցանությամբ+

Կպատրաստեի՞ք տեխնիկական սարքեր+

Կհաճախեի՞ք տեխնիկայի (ռոբոտաշինության) ընտրությամբ խումբ+

Կմասնակցեի՞ք տեխնիկական բնույթի մրցույթների+

Կմասնակցեի՞ք ԱԹՍ-ների պատրաստմանը+

Երգ, երաժշտություն՝

Սիրու՞մ եք լսել տարբեր ժանրերի երաժշտություն-

Սիրու՞մ եք ելույթ ունենալ-

Տիրապետու՞մ եք երաժշտական գործիքների+

Կհաճախեի՞ք որևէ երաժշտական խումբ+

Կմասնակցեի՞ք երաժշտական մրցույթների-

Մանկավարժություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք մանկավարժական նյութերի ընթերցանությամբ-

Սիրու՞մ եք կարդալ քննարկել մանկավարժական բնույթի խնդիրներ-

Կաշխատե՞ք կրտսեր տարիքի երեխաների հետ-

Կօգնեի՞ք Ձեր ընկերներին ուսումնական խնդիրների հարցում-

Կցանկանայի՞ք փոխարինել բացակայող ուսուցչին-

Պատմություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք պատմական գործիչների և իրադարձությունների մասին ընթերցանությամբ+

Կհաճախեի՞ք պատմության ընտրությամբ խումբ-

Կնախաձեռնե՞ք ուսումնական ճամփորդություններ պատմական թեմաներով-

Կցանկանայի՞ք մասնակցել անցյալի որևէ հատվածի վերականգնմանը+

Կմասնակցեի՞ք պատմության օլիմպիադաների կամ այլ տիպի մրցույթների-

Սպորտ՝

Հետաքրքրվու՞մ եք ականավոր մարզիկների մասին նյութերի ընթերցանությամբ-

Սիրու՞մ եք դիտել սպորտային խաղեր կամ մրցումներ-

Սիրու՞մ եք խաղալ սպորտային խաղեր-

Սիրու՞մ եք մարզվել սպորտային խմբերում-

Սիրու՞մ եք մասնակցել սպորտային մրցումների-

Գրականություն՝

Սիրու՞մ եք ընթերցել գեղարվեստական կամ գիտահանրամատչելի գրականություն-

Սիրու՞մ եք ընթերցել վերլուծական հոդվածներ գրականության մասին-

Սիրու՞մ եք ընթերցել գրողների մասին նյութեր+

Կհաճախեի՞ք գրական ակումբ-

Ստեղծագործու՞մ եք, եթե այո, ապա գրականության ո՞ր ժանրում-

Արվեստ՝

Սիրու՞մ եք մասնակցել թատերական ներկայացումների և տեսաֆիլմերի ստեղծմանը-

Սիրու՞մ եք քննարկել ֆիլմեր կամ թատերական ներկայացումներ-

Կայցելեի՞ք թատրոն, թանգարան կամ ցուցահանդես+

Սիրու՞մ եք ընթերցել նյութեր արվեստի մասին+

Կմասնակցեի՞ք արվեստի ոլորտի մրցույթների-

Օտար լեզուներ՝

Ուսումնասիրու՞մ եք օտար լեզուներ+

Կարդու՞մ եք օտար լեզուներով գրքեր+

Հաղորդակցվու՞մ եք օտար լեզվի ներկայացուցչի հետ+

Սիրու՞մ եք կատարել թարգմանություններ օտար լեզվից+

Կհաճախեի՞ք օտար լեզվի ընտրությամբ խումբ-

Տնտեսագիտություն՝

Կհաճախեի՞ք տնտեսագիտական ակումբ-

Կմասնակցեի՞ք տնտեսագիտական մրցույթների-

Հետաքրքրվու՞մ եք տարբեր երկրների տնտեսական ցուցանիշներով ու ֆինանսական վիճակով-

Կմասնակցեի՞ք կրթահամալիրի աուդիտին-

Կկատարեի՞ք ֆինանսական կամ տնտեսագիտական հետազոտություններ-

Բնապահպանություն՝

Սիրու՞մ եք խնամել բույսերին, կենդանիներին,+

Սիրու՞մ եք աշխատել այգում կամ բանջարանոցում+

Սիրու՞մ եք ընթերցել բնապահպանական բնույթի նյութեր+

Կմասնակցեի՞ք բնապահպանական ակցիաներին-

Կմասնակցեի՞ք բնապահպանական բնույթի ճամփորդության-

Ռազմագիտություն՝

Սիրու՞մ եք ծանոթանալ ռազմական տեխնիկային+

Սիրու՞մ եք մասնակցել ռազմականացված արշավների-

Կմասնակցեի՞ք ռազմական խաղերին+

Սիրու՞մ եք ուսումնասիրել ռազմագիտությունը+

Սիրու՞մ եք ընթերցել ռազմական գործիչների մասին նյութեր-

Քաղաքագիտություն՝

Հետաքրքրվու՞մ եք Հայաստանի Հանրապետության արտաքին ու ներքին քաղաքականությամբ-

Սիրու՞մ եք ընթերցել քաղաքական գործիչների մասին-

Սիրու՞մ եք ընթերցել քաղաքագիտական բնույթի գրքեր-

Կմասնակցեի՞ք քաղաքական գործիչների և քաղաքագետների հետ հանդիպում-քննարկումներին –

Կհաճախեի՞ք քաղաքագիտական ակումբ-

Արհեստ՝

Հետաքրքրվու՞մ եք խոհարարական արհեստով+

Հետաքրքրվու՞մ եք կահույքի ձևավորման արհեստով+

Հետաքրքրվու՞մ եք գինեգործությամբ+

Հետաքրքրվու՞մ եք ոսկերչությամբ+

Հետաքրքրվու՞մ եք բրուտագործությամբ+

Իրավունք՝

Սիրու՞մ եք ընթերցել իրավական փաստաթղթեր-

Սիրու՞մ եք ընթերցել իրավագետների մասին նյութեր+

Սիրու՞մ եք քննարկել իրավական խնդիրներ-

Երբևիցե պաշտպանե՞լ եք Ձեր կամ մեկ ուրիշի իրավունքը-

Կհաճախեի՞ք իրավագիտական ակումբ-

Թեստ 2

Հարցերին պատասխանելիս նշե՛ք Ձեր տարբերակը, սակայն հակիրճ։

Լրացուցիչ հարցեր՝

Ո՞ր բնագիտական առարկայից կցանկանայի՞ք իրականացնել փորձեր- քիմիա

Կմասնակցեի՞ք բնագիտական բաղկացուցիչ ունեցող ուսումնական ճամփորդություններին+

Ձևակերպեք Ձեր կարծիքով բաց թողած հարցը (կամ հարցերը) և պատասխանեք․

Ի՞նչ արհեստով կցանկանայիք զբաղվել:- ոսկերչություն

Թեստ 3

Հարցի պատասխանը ընտրելուց ներկեք այն կարմիր գույնով կամ մգացրեք։

Ընտրովի հարցեր՝

1. Ես կցանկանայի լինել այնպիսին, ինչպիսին նրանք են, ովքեր…

Ա. Հասել են մասնագիտական հաջողության;

Բ. Դժվար, խոչընդոտներով ու փորձություններով լի ճանապարհին չեն հանձնվել

Գ. Պարզապես «քայլում են», դանդաղ, բայց վստահ քայլերով։

Դ. Փորձություններին հանդիպելիս, փոխում են իրենց մոտիվացիան ու ապագայի ծրագիրը

2. Ես կուզենայի լինել…

Ա. Ընկերության ղեկավար;

Բ. Կոլեկտիվի սովորական անդամ;

Գ. Որակավորում ունեցող մասնագետ;

Դ. Փոխղեկավարի պաշտոնում։

3. Ամենից շատ ինձ դուր է գալիս, երբ ես…

Ա. Խոչընդոտների եմ հանդիպում նպատակիս հասնելու ճանապարհին;

Բ. Երբ կոլեկտիվում սովորական հարաբերությունները վերածվում են՝ ընկերականի։

Գ. Երբ ես հանգիստ աշխատում եմ և ոչ մեկին չեմ խանգարում, նրանք էլ ինձ չեն խանգարում։

Դ. Որ հարաբերությունները լարված են կոլեգաների միջև

4. Ես սիրում եմ կոլեկտիվներ, որոնցում …

Ա. Խիստ կարգապահություն է;

Բ. Շատ ազատ է միջավայրը;

Գ. Հնարավոր չէ դրսևորել ինքնուրույնություն;

Դ. Այլ պատասխան;

5. Եթե ես ավելի շատ ազատ ժամանակ ունենայի, ես այն կոգտագործեի…

Ա. Անհոգ արձակուրդի համար;

Բ. Ընկերներիս հետ շփման համար;

Գ. Հոբիի և ինքնակրթության համար:

Դ. Կզբաղվեի արվեստով

6. Ինձ թվում է, որ ես կարող եմ ավելին, երբ…

Ա. Իմ ջանքերը բավականաչափ վարձատրվում են;

Բ. Երբ աշխատավարձը, թեկուզ և քիչ, ինձ բավարարում է;

Գ. Ես չեմ նայում աշխատավարձի չափին;

Դ. Երբ աշխատավարձը աստիճանաբար բարձրանում է ջանքերիս զուգահեռ, և իջնում է՝ դրանց հակառակ։

7. Ամենից շատ ես գնահատում եմ…

Ա. Անձնական հաջողությունը;

Բ. Թիմային աշխատանքը;

Գ. Գործնական (պրակտիկ) արդյունքներ;

Դ. Ուրիշների հաջողությունը։

8. Ես սիրում եմ, երբ ղեկավարը…

Ա. Պահանջկոտ է;

Բ. Հեղինակություն ունի;

Գ. Իր գործի մասնագետն է;

Դ. Ընդհանրապես ոչինչ չի հասկանում։

A New Year, A New Start

The new year is near and i still haven’t processed 2022. This year was very stressful, didn’t had the motivation to do anything and as the new year starts, i must make some changes. I need to work harder ( i don’t think i will do that though), higher my marks (of course Eliza), start being healthy and say goodbye to my old habits, like staying at home all day doing nothing, playing video games, read fanfics (shhhh, don’t let my mom see this).

Դեմոկրատիա

Ժողովրդավարություն բառը ծագել է հունարեն «դեմոս» բառերից, որը նշանակում է ժողովուրդ, և «kratos» նշանակում է իշխանություն;Այսպիսով, ժողովրդավարությունը կարելի է համարել որպես «ժողովրդի իշխանություն»՝ կառավարման եղանակ, որը կախված է ժողովրդի կամքից:Աշխարհում կան ժողովրդավարական կառավարման այնքան տարբեր մոդելներ, որ երբեմն ավելի հեշտ է հասկանալ ժողովրդավարության գաղափարը այն առումով, թե ինչն այն միանշանակ չէ:Դեմոկրատիան, ուրեմն, ինքնավարություն կամ բռնապետություն չէ, որտեղ իշխում է մեկ մարդ.և դա օլիգարխիա չէ, որտեղ իշխում է հասարակության փոքր հատվածը։Ճիշտ հասկացված՝ ժողովրդավարությունը նույնիսկ չպետք է լինի «մեծամասնության իշխանություն», եթե դա նշանակում է, որ փոքրամասնությունների շահերն ամբողջությամբ անտեսվում են։Ժողովրդավարությունը, գոնե տեսականորեն, կառավարումն է ողջ ժողովրդի անունից՝ ըստ նրա «կամքի»։

Մաթեմատիկան և երաժշտությունը ուսումնասիրության երկու բոլորովին տարբեր ոլորտներեն, բայց նրանց միջև կա ամուր հարաբերակցություն: 

Ինչ-որ պահի դրանք հակված են համընկնում, և սովորական է, որ մաթեմատիկայից լավմարդիկ լավ են երաժշտության մեջ:  Կարող է անտրամաբանական թվալ այս երկուսըհամեմատելը, բայց մաթեմատիկայի և երաժշտության միջև ավելի շատ նմանություններ կան, քան դուք կարող եք պատկերացնել, և դուք կարող եք օգտագործել թվերն ումաթեմատիկական սկզբունքները երաժշտություն սովորեցնելու կամ սովորելու համար: Թվերըմեզ ավելին կարող են պատմել երաժշտության մասին: Երաժշտությունը բաժանված էբաժինների, որոնք կոչվում են չափումներ, որտեղ յուրաքանչյուր չափում ունի հավասարքանակությամբ զարկեր։ Սա համեմատելի է ժամանակի մաթեմատիկական բաժանումներիհետ:

Այժմ յուրաքանչյուր երաժշտական ​​ստեղծագործություն ունի ժամանակի ստորագրություն, որը տալիս է իր ռիթմիկ տեղեկատվությունը, օրինակ, թե քանի հարված կա յուրաքանչյուրչափման մեջ: Բոլոր երաժշտական ​​նոտաներն ունեն թվային կապեր և մի շարք հարվածներ: Որպես երաժիշտ, կարևոր է, որ դուք հասկանաք կոտորակների և նոտաների արժեքը՝երաժշտությունը ճիշտ հաշվելու համար:

Անկախ նրանից, թե դա դասական է, ջազ, ռոք, հիփ հոփ կամ ցանկացած այլ տեսակիերաժշտություն, դուք կարող եք գտնել մաթեմատիկայի ազդեցությունը: ՀայտնիՊյութագորասը պարզել է, որ տարբեր կշիռներն ու թրթռումները տարբեր հնչյուններ ենարձակում: Ելնելով այս հայտնագործությունից՝ մենք այժմ գիտենք, որ թրթռացող պարանիբարձրությունը ուղիղ համեմատական ​​է նրա երկարությանը: 

Եթե ​​լարը կիսով չափ կտրեք, ապա բարձրությունը մեկ օկտավա բարձր կլինի բնօրինակից: Սա նշանակում է, որ բարձրությունը կբարձրանա, քանի որ լարը կարճանում է:

Լեզուն անընդհատ զարգանում է ու փոփոխվում, որովհետև անընդհատ զարգանում
է հասարակական կյանքը։ Ստեղծվում են նոր իրողությունները, դուրս են
մղվում հները։Նոր իրողություններն արտահայտելու համար ստեղծվում
են նոր բառեր, իսկ հնացած երևույթներն արտահայտելու համար եղած բառերն
աստիճանաբար դուրս են գալիս գործածությունից։ Այն բառերը, որոնք
դուրս են եկել ընդհանուր գործածությունից, կոչվում են հնաբանություններ։ Անհրաժեշտության դեպքում հնաբանությունները կարող են գործածվել
արդի հայերենում։ Օրինակ՝ աշտե, այրուձի, ատենադպրի, գահավորակ, սենեկապետ
բառերը հնաբանություններ են։
Առանձնացվում է հնաբանությունների հիմնական երկու խումբ՝ պատմաբառեր
և հնաբառեր։ Պատմաբառեր են այն հնաբանությունները, որոնց ցույց են տալիս լեզվի զարգացման անցյալ շրջաններին բնորոշ առարկաներ ու երևույթներ,
օրինակ՝ սեպուհ, տեգ, հրովարտակ, տանուտեր։ Հնաբառերը այն հնաբանություններն
են, որոնք արդի հայերենում ունեն իրենց համարժեք ձևերը, օրինակ՝
ցորյան (ցորեն), լյառն (լեռ), մարմարիոն (մարմար) մատուցանել (մատուցել),
կառափ (գլուխ, գանգ), զի (որովհետև)։ Այսինքն, ի տարբերություն պատմաբառերի,
հնաբառերն անփոխարինելի չեն և ժամանակակից հայերենում ունեն իրենց
համարժեքները։

Գործնական աշխատանք

 1. Գտնե՛լ և դո՛ւրս գրել հնաբանությունները։

Այպանել, սյուն, միջանցք, աշտե, մարդպետ, ուղևոր, ատենադպիր,
պահարան, այրուձի, արդ, հետո, ի փառս, սենյակ, գրադարան, հանգույն, զի,
որովհետև, վաղր, հանապազ։

հնաբանությունները — աշտեմարդպետատենադպիրայրուձիարդի փառսզի, , հանապազ։

Հարանուններ և համանուններ

Գտնե՛լ համանուն բառերը և մեկնաբանե՛լ նրանց իմաստները։

 1. Նա երկու օր ավել աշխատեց (ավելորդ)
 2. Անկյունում դրված էր մի մաշված ավել (ցախավել)
 3. Վարպետը կատարեց դետալների յուղում (յուղել գործիքները)
 4. Խոհարարը բանջարեղենը տապակեց յուղում (ձեթի մեջ տապակել)
 5. Զգեստ կարող դերձակը աշխատանքը կատարեց բարձր որակով։ (կատարող, գործող)
 6. Մեր կուրսում շատ կարող ուժեր կան; (ընդունակ, կարողություն)
 7. Քիմիական նյութերի ազդեցությամբ սկսվեց խմորում։ (քիմիական փոխազդեցություն)
 8. Թխվածքի խմորում չամիչներ կային։ (ալյուրը ջրի հետ խառնելուց ստացվող, մասան որից հաց կամ այլ թխվածք են պատրաստում)
 9. Ֆուտբոլիստը գեղեցիկ գոլ խփեց։ գոլ (ֆուտբոլի խաղի ժամանակ գնդակը հակառակորդի դարպասի մեջ գցելը)
 10. Բաժակի մեջ գոլ ջուր կար։ — գոլ (ոչ շատ տաք, ոչ էլ ցուրտ)

Реклама

blob:https://elizaayvazyan2006travel.wordpress.com/ff4a642a-34c1-4b16-8fdc-4818599f5d10

ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ

2․ Մեկնաբանե՛լ, թե ինչ իմաստներով կարող են ընկալվել տրված բառակապակցություններն ու նախադասությունները։

 1. բարձր հարկ – շենքի հարկ, պետական հարկ
 2. ավել գնել – գնել ցախավել, գնել շատ, ավելորդ
 3. ոչխարի հոտ – ոչխարից եկող սպեցիֆիկ հոտ, ոչխարների խումբ
 4. մետաքսի կտոր – մի կտոր մետաքս, կտոր պատրաստված մետաքսից
 5. Նա ջրում է – նա ջրի մեջ է, նա ջրում է որևիցե մի բան, օրինակ՝ ծառը
 6. Նա գնում է – նա գնումներ է կատարում, նա հեռանում է
 7. Խավարում է- խավարի մեջ է, խավար է ընկնում

3․ Տրված համանուններով կազմել նախադասություններ

 1. սեր (կաթի երեսի թանձր շերտ). սեր (զգացմունք)
  Եղբայրս չի սիրում կաթի սերը։ Նա ապացուցեց իր սերը
 2. կետ (կետանիշ, գծի հատվածի սահման). կետ (ջրային կաթնասուն կենդանի)
  Նա սիրում էր նախադասությունը ավարեժտել կետով։ Կետը ամենամեծ ջրային կենդանիներից է։
 3. քանոն (ձողաշերտ՝ չափելու և ուղիղ գծելու համար). քանոն (երաժշտական
  գործիք)
  Ուսանող քույրս լիքը քանոններ է գնել։ Այս աղջիկը շատ գեղեցիկ է քանոն նվագում։
 4. դող (մարմնի սարսուռ). դող (անվին անցկացվող ռետինե շրջանակ)
  Այդ տեսարանը տեսնելուց իր մարմնով դող անցավ։ Տղայի հեծանիվի դողը պատռվեց։
 5. տոն (ձայնաստիճան). տոն (նշանավոր իրադարձության նվիրված
  հանդիսավոր օր)
  Ուսուցչուհին խնդրեց մի տոն բարձր երգել։ Այսօր քաղաքում տոն է նշվում։

4.Արտագրե՛լ՝ փակագծերում տրված հարանուններից ընտրելով նախադասությանը համապատասխանողը։

 1. Գրախանութում վաճառվում է այդ բառարանի երկրորդ (հրատարակությունը, հրատարակչությունը)։
 2. Այդ (հրատարակությունը, հրատարակչությունը) լույս է ընծայել գրքի վերջին հատորը։
 3. Նա այդ գործում մեծ (երախտիք, երախտագիտություն) ունի։
 4. Այդ առաջարկը վեճերի ու քննարկումների (տեղիք տվեց, տեղի տվեց)։
 5. Ամենուրեք (փտում, փթթում) էին կանաչ այգիներն ու գեղեցիկ ծաղկանոցները։
 6. Բակում խաղացող երեխան (հովարով, հովհարով) գլխարկ էր դրել։
 7. Զարմացած երեխան (թոթովեց, թոթվեց) ուսերը։
 8. Մարզիկները մրցույթին մասնակցելու (հրավերք, հրավեր) էին ստացել։
 9. Ջրատար խողովակի (փականը, փականքը) նորոգեցին։
 10. Վարպետը (պատրաստականությամբ, պատրաստակամությամբ) օգնեց մեզ։

5.Գտնե՛լ և դո՛ւրս գրել հարանուն բառերն ու բառաձևերը. ո՞ր բառերն են (բառաձևերը) քերականական փոփոխության հետևանքով


հարանուն դարձել այլ բառի։
Տաք ճառագայթ է, մրսած փաթիլ…
Մրսած փաթիլը դառնում է կաթիլ….
Եվ պիտի ելնի ծիլը հողից,
Եվ արտը կախվի լեռան կողից։
Եվ ծիլը պիտի դառնա ցողուն,
Ցողունը պիտի հասկահանի
Սվսվոցներով հասկանալի։
Եվ հասկը ուռած կոպերի տակ
Ամփոփի պիտի արևներ խակ….
Եզը գութանի գութն ու գրգիռն էր,
Ոգու կորովն ու արյան թրթիռն էր,
Ուղեծիր հանող նրա հրթիռն էր…
Ճակատագիրն էր։
Եզան կերածը դարման ու սեզ էր,
Ինքը բարության քայլող մի դեզ էր,
Համառ էր, բայց և խոնարհ ու հեզ էր….
Հայրենի հեռավոր ձորում
Քարերից երկինք է ծորում։

փաթիլ, կաթիլ, հողից, կողից, հասկահանի, հասկանալի, տակ, խակ, գրգիռն, թրթիռ, սեզ, դեզ, հեզ, ձորում, ծորում։