АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Домашнее задание:  упр.20, 23( “ Практическая грамматика, сл. 25)


Упражнение 20. Выполните упражнение по образцу, заменяя активные конструкции пассивными.
Образец: Недавно в клубе открыли фотовыставку.
Недавно в клубе была открыта фотовыставка.

 1. На вечере студентам показали интересный фильм-На вечере студентам был показан интересный фильм. 2. В последние годы в Белгороде построили много новых зданий-В последние годы в Белгороде былo построенo много новых зданий. 3. Последнее письмо мой друг написал в конце марта-Последнее письмо у моего друга было написано в конце марта.4. Это письмо я получил в середине мая-Это письмо я буду получать в середине мая. 5. Для университетской газеты наши студенты написали несколько статей-Для университетской газеты нашей студенты будут написать несколько статей.6. В этом году в нашем городе откроют ещѐ один кинотеатр-В этом году в нашем городе было открыто еще один кинотеатр.7. В будущем году здесь построят спортивный комплекс. -В будущем году здесь будет построен спортивный комплекс.8. В следующем номере журнала напечатают мои стихи-В следующем номере журнала будет напечатан мои стихи.

Упражнение 23. Измените содержание данных предложений таким образом, чтобы они выражали не процесс действия, а его результат. Используйте форму краткого страдательного причастия.
Образец: В Сибири строится новый завод.
В Сибири построен новый завод.

 1. Во время космического полета решаются важные задачи-Во время космического полета были решены важные задачи. 2. Конструкторами разрабатываются новые модели самолетов-Конструкторами разрабатывали новые модели самолетов. 3. Учеными проводится экспериментальная работа-Ученными была проведена экспериментальная работа.4. В Тюмени ведутся новые исследования-В Тюмени были проведены новые исследования.5. В России изучаются вопросы использования солнечной энергии-В России были изучены вопросы использования солнечной энергии.6. В журнале «Наука и жизнь» публикуются статьи академика Б.П. Морозова- В журнале «Наука и жизнь» были публикованы статья академика Б.П. Морозова.7. По радио исполняется произведение известного композитора-По радио были исполнены произведение известного композитора.

ՄԱԿ -ը միջկառավարական կազմակերպություն, որի առաջադրանքն է պահպանել միջազգային խաղաղություն ու անվտանգություն,որին ներկայումս անդամակցում են 193 պետություն:Միավորված ազգերի կազմակերպությունը հիմնադրվել է 1945 թվականին:

ՄԱԿ-ի հիմնական մարմիններն են՝

 1. ԳԼԽԱՎՈՐ ԱՍԱՄԲԼԵԱՆ, 
 2. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ, 
 3. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ, 
 4. ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ, 
 5. ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ,
 6. ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ:

Գլխավոր ասամբլեան որպես գլխավոր խորհրդատավական, քաղաքական և ներկայացուցչական մարմին զբաղեցնում է կենտրոնական դիրք։ Գլխավոր ասամբլեայի որոշումները կրում են խորհրդատվական բնույթ. Այն ընտրում է անվտանգության խորհրդի, տնտեսական և սոցիալական խորհրդի ոչ մշտական անդամներին, անվտանգության Խորհրդի առաջարկով նշանակում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, անվտանգության խորհրդի հետ համատեղ ընտրում են արդարադատության միջազգային դատարանի անդամներին, կորդինացնում է տնտեսական, սոցիալական, մշակութային և հումանիտար ոլորտներում միջազգային համագործակցությունը, իրականացնում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:Գլխավոր ասամբլեան ունի 6 հիմնական կոմիտե՝առաջին կոմիտե ,երկրորդ կոմիտե ,երրորդ կոմիտե ,չորրորդ կոմիտե, հինգերորդ կոմիտե, վեցերորդ կոմիտե:

Անվտանգության խորհուրդը պատասխանատվություն է կրում միջազգային խաղաղության և անվտանգության համար։ 
Տնտեսական և սոցիալական խորհուրդը զբաղվում է տնտեսական, սոցիալական, բնապահպանական խնդիրներով, ինչպես նաև միջազգայնորեն համաձայնեցված զարգացման նպատակների իրականացմամբ:
Խնամակալության խորհուրդը հիմնադրվել է 1945 թվականին, համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության 8-րդ գլխի: Այն պետք է իրականացներ միջազգային վերահսկողություն 11 տարածքների հանդեպ, որոնք հանձնվել էին ՄԱԿ անդամ 7 երկրների խնամակալությանը և ապահովեր խելամիտ քայլերի իրականացումն այդ տարածքների հետագա ինքնորոշման և անկախացման համար: 
Արդարադատության միջազգային դատարանը ՄԱԿ-ի առանցքային դատական մարմինն է: Այն ՄԱԿ-ի միակ հիմնական մարմինն է, որ տեղակայված չէ Նյու Յորքում, այլ գտնվում է Հաագայում: Դատարանի հիմնական նպատակն է քննել անդամ երկրների միջև ծագած իրավական վեճերը ինչպես նաև իրավական հարցերի վերաբերյալ կայացնել խորհրդատվական որոշումներ:
Քարտուղարությունն իրականացնում է ՄԱԿ-ի ամենօրյա գործունեությունը: ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը կազմակերպության գլխավոր վարչական պաշտոնյան է, ով նշանակվում է գլխավոր ասամբլեայի կողմից՝ անվտանգության խորհրդի առաջարկով` 5 տարի ժամկետով՝ վերանշանակվելու հնարավորությամբ:

1992 թվականի մարտի 2-ին, դառնալով ՄԱԿ-ի անդամ և ընդունելով համամարդկային արժեքների, մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարության հաստատման սկզբունքները` որպես պետական գաղափարախոսության անբաժանելի մաս, Հայաստանն ակտիվորեն մասնակցում է այս համաշխարհային կազմակերպության շրջանակներում ծավալվող աշխատանքներին և համագործակցում կազմակերպության բազմաթիվ կառույցների և օղակների հետ:

Հիմնվելով անցած տարիների ընթացքում կուտակած փորձի վրա` Հայաստանն իր գործնական ներդրումն է ունենում համաշխարհային գործընթացներին ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության ու խրախուսման, իրավական պետության հաստատման գործում:

Վերաբերականներ

 1. Հաստատական՝ իհարկե, անկասկած, այո, անշուշտ, անպատճառ, անպայման, իսկապես
 2. Ժխտական՝ ոչ, չէ
 3. Զգացական՝ բարեբախտաբար, ցավոք, երանի, դժբախտաբար
 4. Սաստկական՝ նույնիսկ, մանավանդ, անգամ
 5. Երկբայական՝ ասես, արդյոք, գուցե, դժվար թե, թերևս, միգուցե
 6. Ցուցական՝ ահա, ահավասիկ, ա՛յ
 7. Զիջական՝ թեկուզ, այնուամենայնիվ, իմիջիայլոց, ինչ որ է, ի դեպ
 8. Կամային՝ ապա, հապա, արի, դե

Անպայման կլրացնեմ բաց թողնված առաջադրանքները։.
Ոչ,դուք արժանի չեք լավ վերաբերմունքի։.
Ցավոք չկարողացանք փրկել նրա կյանքը։.
Դու շատ կոկիկ և մաքուր էս երևում անգամ եթե դու ճաշակ չունես։.
Դժվար թե այսօր գնանք էկսկուրսիայի։.
Ահավասիկ ձեր թղթերը , ստորագրեք։.
Ի դեպ,ես փորձեցի ասել ,որ այնտեղ կսպասեմ քեզ:
Եթե շարունակեք խախտել դպրոցի օրենքները ապա կհեռացվեք այստեղից։

Homework

The Oscars are the most important award ceremony in the film industry.
The host wasn’t the funniest the guy who did it last year.
Ceremony was a lot longer.
The best actor’s speech was the worst I can remember.
However ,I think the actors were dressed more beautiful than usual.
Apparently one actress was wearing the most expensive dress in the world.

2. It’s hotter today then it was yesterday
Yesterday wasn’t hotter then it is today

I’ve never seen amore boring film in my life.
That was the most boring film.

She’s the kindest person i know.
I don’t know anyone as kind person as she is.

I used to remember things more easily when I was younger.
I don’t remember things easily then I was younger.

Martin and Stave play tennis equally as well.
Steve plays tennis as well as Martin.

It’s the most expensive car in the world.
There isn’t a car as expensive as this car.

3.BRIAN-I’ve been feeling really sick recently. 
VICKY- Oh dear. What’s wrong? 
BRIAN- I’m not sure. Every day I wake up more tired than the day before. 
VICKY-Sick and tired. You should see a doctor.
BRIAN- I’m going to. I’ve made an appointment. 
VICKY-Well hopefully he’ll be able to help you get better.
BRIAN-The problem is it’s for next Thursday. They didn’t have one any earlier.
VICKY-What! That’s a week from now.
BRIAN-I know. I’m not sure I can wait that long.
VICKY- You’d better call them and tell them it’s an emergency.

Homework. Workbook p. 7

Take this medicine and you’ll fell better in half an hour.

I always get sick when I travel by car.

Dad’s going to hospital to have an operation next week.

Can you phone the doctor and make an appointment for me?

Why don’t you see a doctor about your headaches?

You need to take more exercise to lose some weight.

1.Oh I hope you’ll get better soon
2. Hello I’d like to make an appointment with Dr. Hill.
3. He’s having an operation.
4. I think you need to see a doctor.
5. That dog needs to take some exercises.
6. I feel sick!

You should take more exercise.

You should better see doctor .

You need to loose some weight.

You should not eat so much.

You had to be careful.

You ought to join the gym.

1.I can’t do my homework

My advice is to put your phone in a different room and focus on doing homework.

2.I’m bored.

You can go for a walk, cuddle ,play with your pet, organize your closet, or you can just plan a party.

3.I haven’t got any money

4. I’m new at school and I don’t know anyone

You should try to talk to people on your own and ask them about themselves because people love to talk about them so you just have to ask them.

Բջիջ:Ցիտոպլազմա : Դաս 4

Ցիտոպլազման բջջի կիսահեղուկ կենդանի պարունակություն է։Այն հայտնաբերել է Յա Պուրկինյեն 1830 թ.-ին և այդ տերմինը առաջացել է հունարեն «ցիտոս»-բջիջ և «պլազմա»-կերտված, ծեփած բառերից:Ցիտոպլազման անգույն, լույսի ճառագայթները ուժեղ բեկող սպիտակուցների և այլ օրգանական նյութերի կոլոիդային լուծույթ է և իր խտությամբ հիշեցնում է թանձր հեղուկ՝ իր մածուցիկությամբ մոտ գլիցերինին։ Կազմված է մեմբրաններից և օրգանոիդներից, որոնց միջակա տարածությունը լցված է ցիտոպլազմայի մատրիքսով՝ հիալոպլազմայով։ Վերջինս որոշակի պայմաններում կարող է փոխակերպվել ավելի պինդ, կարծր վիճակի՝ հել և նորից վերափոխվել հեղուկի՝ զոլ։Այս փոփոխությունը նպաստում է

 • ներբջջային նյութերի տեղաշարժմանը
 • միջբջջային նյութափոխանակությանը
 • օրգանոիդների միջև ստեղծում է ֆիզիկոքիմիական և ֆերմենտային կապեր։

Միմյանցից խիստ տարբերվող այնպիսի օրգանիզմներ, ինչպիսիք են՝ բակտերիաները, բույսերը, սնկերը, կենդանիները, այդ թվում նաև մարդը, ունեն միևնույն կառուցվածքային միավորը: Այդ տարրական կառուցվածքային միավորը, որից կազմված են բոլոր օրգանիզմները կոչվում է բջիջ:

Լինում են միաբջիջ օրգանիզմներ (բակտերիա,ջրիմուռ և այլն)և բազմաբջիջ(կենդանի, բույս, մարդ)։

Բջիջները կազմված է բջջաթաղանթից, ցիտոպլազմաից, կորիզից և օրգանոիդներից։

Բջիջները պարունակում են հիմնականում անօրգանական նյութեր՝ ջուր և հանքային աղեր, օրգանական նյութեր՝ սպիտակուցներ, ճարպեր, ածխաջրեր:

Իսկ ինչով են տարբերվում բուսական և կենդանական բջիջները?

Բուսական բջիջն ունի ամուր բջջապատ, որը արտաքինից պատում է բջջաթաղանթը և հստակ ձև հաղորդում բջջին:  Բուսական բջիջներն ունեն բջջահյութով լցված խոռոչներ, որոնք կոչվում են վակուոլներ:  Բուսական բջիջներում գոյություն ունեն պլաստիդներ, որոնք կանաչ, դեղին-կարմիր և սպիտակ գունավորում են հաղորդում բուսական բջջին:

Բջիջները նաև կարող են լինել կորիզավոր (և ոչ կորիզավոր

Դաս 6,7․Էլեկտրական հոսանք։ Հոսանքի ազդեցությունները

Հաղորդիչներում լիցքավորված մասնիկները՝ մետաղներում էլեկտրոնները, էլեկտրոլիտներում` իոնները, կարող են ազատորեն տեղափոխվել մարմնի մի մասից մյուսը: Այդ լիցքավորված մասնիկներին անվանում են ազատ լիցքակիրներ: Էլեկտրական դաշտի բացակայության դեպքում ազատ լիցքակիրները հաղորդիչում կատարում են քաոսային (ջերմային) շարժում, ուստի կամայական ուղղությամբ նրանք տեղափոխում են  նույն քանակի լիցքեր: Էլեկտրական դաշտի առկայության դեպքում, նրա ազդեցության տակ, ազատ լիցքակիրները ջերմային շարժման հետ մեկտեղ կատարում են նաև ուղղորդված շարժում և այդ ուղղությամբ ավելի շատ լիցք տեղափոխվում:

electron-mobility1

Լիցքավորված մասնիկների ուղղորդված շարժումն անվանում են էլեկտրական հոսանք:

Նյութի մեջ էլեկտրական հոսանքի գոյության համար անհրաժեշտ են`

1.ազատ լիցքակիրներ, որոնք կարող են ազատ տեղաշարժվել մարմնի ողջ ծավալով,

2.էլեկտրական դաշտ, որը էլեկտրական ուժով կազդի ազատ լիցքակիրների վրա և կստիպի շարժվել որոշակի ուղղությամբ:

Էլեկտրական հոսանքն ունի ուղղություն: Պայմանականորեն, որպես հոսանքի ուղղություն համարել են այն ուղղությունը, որով շարժվում են դրական լիցքավորված մասնիկները:

current (1)

Մետաղներում ազատ լիցքակիրները բացասական լիցք ունեցող մասնիկներն են՝ էլեկտրոնները, հետևաբար մետաղում հոսանքի ուղղությունը հակադիր է նրանց ուղղորդված շարժման ուղղությանը:

Էլեկտրոլիտներում հոսանքի ուղղությունը համընկնում է դրական իոնների և հակառակ է՝ բացասական իոնների ուղղորդված շարժման ուղղությանը: Հաղորդիչներում շարժվող ազատ լիցքակիրներն անհնար է տեսնել: Հետևաբար, հոսանքը հայտնաբերվում է իր ազդեցություններով, որոնք չորսն են.

1. Ջերմային՝ հոսանքի անցնելու ժամանակ հաղորդիչը տաքնում է:

napryag1
heat1

2.Քիմիական՝ էլեկտրոլիտներով՝ աղերի, թթուների, հիմքերի լուծույթներով հոսաքնի անցնելու ժամանակ տեղի է ունենում նյութի քիմիական բաղադրության  փոփոխություն, առաջում է նստվածք և մաքուր մետաղներ: 

0011-011-KHimicheskoe-dejstvie-elektricheskogo-toka-Vpervye-bylo-otkryto-v-1800g

3.Մագնիսական՝ հաղորդիչը, որի միջով հոսանք է անցնում ձեռք է բերում մագնիսի հատկություններ և սկսում է դեպի իրեն ձգել երկաթյա առարկաներ, ազդում է մագնիսական սլաքի վրա:

amper1

4.Կենսաբանական՝ կենդանի մարմնով անցնելու դեպքում հոսանքն առաջացնում է մկանային կծկում, արագացնում է արյան հոսքը անոթներով և նյութափոխանակությունը՝ հյուսվածքներում:

tumblr_inline_naumjypHGD1skr4va

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Փորձը ցույց է տալիս, որ էլեկտրական հոսանքի բոլոր ազդեցություններից միայն մագնիսականն է, որ դրսևորվում է միշտ.

Տնային առաջադրանք՝ դաս 6 և 7։ Պատասխանել դասգրքի էջ 24-ի 1-5 հարցերին։

Ո՞ր լիցքերին են անվանում ազատ։ Որո՞նք են ազատ լիցքակիրները՝ ա․ մետաղներում, բ․ էլեկտրոլիտներում։

Հաղորդիչներում լիցքավորված մասնիկները՝ մետաղներում էլեկտրոնները, էլեկտրոլիտներում` իոնները, կարող են ազատորեն տեղափոխվել մարմնի մի մասից մյուսը: Այդ լիցքավորված մասնիկներին անվանում են ազատ լիցքակիրներ:

2. Ի՞նչ է էլեկտրական հոսանքը։

Լիցքավորված մասնիկների ուղղորդված շարժումն անվանում են էլեկտրական հոսանք:

3. Բացատրեք, թե 13-րդ նկարում պատկերված փորձում ինչպե՞ս է լիցքավորվում Բ էլեկտրացույցը։ Ինչու՞ է մետաղալարում ծագող էլեկտրական հոսանքը կարճատև։

4. Ի՞նչ լիցքակիրների ուղղորդված շարժմամբ է պայմանավորված լուսադիոդի լուսարձակումը։

Դրական լիցքակիրների ուղղորդված շարժմամբ ։

5. Ինչպե՞ս է ընտրվում էլեկտրական հոսանքի ուղղությունը։

էլեկտրոնների հակադիր ուղղությամբ։