Design a site like this with WordPress.com
Get started

Սովորողի իրավունքները

Առաջադրանք

 • Սկզբում ինքնուրույն, առանց օգտվելու որևէ գրականությունից, պատասխանում է հարցին։ Հետո իր գրածը համեմատում է օրենքի 20-րդ հոդվածի հետ։
 • Շեղատառ նշում է այն կետերը, որոնք իր գրածում կան, բայց օրենքում չկան։ Բոլդով լրացնում է այն կետերը, որոնք ավելացրել է օրենքից։ Աշխատանքը տեղադրում է իր բլոգում։
 • Շեղատառով նշած կետերից ընտրում է երկուսը և հիմնավորում, թե ինչու այդ կետերը պետք է լինեին։

Սովորողը իրավունք ունի

 1. ստանալ աջակցություն
 2. Ազատ արտահայտվելու իրավունք
 3. ստանալու հանրակրթության պետական կրթական չափորոշչին համապատասխան կրթություն.
 4. Ապահով զգալ:Դպրոցը պետք է լինի այնպիսի վայր, որտեղ աշակերտներն իրենց ապահով կզգան

Ազատագրական պայքարը Արցախում և Սյունիքում, Դավիթ Բեկ

Սյունիքի ազատագրական պայքար

1722-1730 թվականներին սկսված ազատագրական շարժում պատմական Սյունիք նահանգի բնակչության մասնակցությամբ։ Դրա նպատակն էր կասեցնել թուրքական հարձակումը դեպի Արևելյան Հայաստան, երկրամասը մաքրել օտար զորքերից ու ազատագրել այն։ Ժամանակագրական հերթականությամբ համընկել է Արցախի ազատագրական պայքարին (1724-1731)։

Արևելյան Հայաստանում այդ ժամանակ իշխում էին Բագրատունիներից, Սյունիներից ու Առանշահիկներից սերող ազնվական տոհմերի ներկայացուցիչներ, այդ թվում՝ Հասան-Ջալալյանների, Դոփյանների, Պռոշյանների, Օրբելյանների, Վաչուտյանների, Զաքարյանների և Կյուրիկյանների շառավիղները, ովքեր իրենց վերահսկողության տակ ունեին ոչ ընդարձակ կալվածքներ։ Պարսիկները նրանց «մելիք» էին անվանում։ Նրանցից բացի հայ ժողովրդի շահերը ներկայացնում և հայերին համախմբում էր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, որի նստավայրը 1441 թվականից գտնվում էր Էջմիածնում։

1677 թվականին կաթողիկոս Հակոբ Դ Ջուղայեցին Էջմիածնում գումարում է գաղտնի ժողով, որին մասնակցում էին հոգևոր ու աշխարհիկ 12 գործիչներ, այդ թվում՝ Սյունիքի ու Արցախի մելիքներից ոմանք։ Եվրոպական պետությունների օգնությանը դիմելու նպատակով կազմված պատվիրակությունը 1678 թվականի վերջերին Հակոբ Ջուղայեցու գլխավորությամբ հասնում է Կոստանդնուպոլիս։ Այդտեղ երկու տարի անց հիվանդությունից մահանում է Հակոբ Ջուղայեցին։ Պատվիրակության հետ մեկնած Իսրայել Օրին, ճանապարհվում է Իտալիա, Ֆրանսիա, որտեղ անցնում է զինվորական ծառայության։ Այնուհետև տեղափոխվում է Գերմանիա, հաստատվում Դյուսելդորֆ քաղաքում։ Օրին տեղի իշխան Հովհան Վիլհելմի հետ քննարկում է Հայաստանի ազատագրության հարցը, որից հետո այցելում է Հայաստան՝ տեղում իրավիճակին ծանոթանալու և բանակցություններ վարելու համար։

Արցախի ազատագրական պայքար

1724-1731 թվականներին սկսված ազատագրական շարժում պատմական Արցախ նահանգիտարածքում ձևավորված հայկական մելիքություններիգլխավորությամբ։ Դրա նպատակն էր կասեցնել թուրքականհարձակումը դեպի Արևելյան Հայաստան, երկրամասը մաքրելօտար զորքերից ու ազատագրել այն։ Ժամանակագրականհերթականությամբ համընկել է Սյունիքի ազատագրականպայքարին (1722-1730):

18-րդ դարի սկզբին հայ ազատագրական շարժմանառաջնորդներից Իսրայել Օրին մեկնել էր Ռուսականկայսրության մայրաքաղաք Սանկտ Պետերբուրգ՝ ՊետրոսՄեծից (1682-1725) օգնություն խնդրելու և Արևելյան Հայաստաննազատագրելու և հայոց պետականությունը վերականգնելունպատակով: Ստանալով կայսեր համաձայնությունը՝ նա մեկնումէ Հարավային Կովկաս և Իրան՝ որպես ռուսական բանակի սպա ևդեսպան։ 1711 թվականին Ռուսաստան վերադառնալիս Օրինմահանում է, և պատվիրակությունը հետ է գալիս Հայաստան:

Մի քանի տարի անց Սեֆյան Պարսկաստանում սկսում ենգահակալական կռիվներ։ 1722 թվականին աֆղանների զորահրամանատար Միր Մահմուդըգրավում է մայրաքաղաք Սպահանը: Երկրում սկսում է խառնաշփոթու անիշխանություն, իսկ գահաժառանգը փախչում է Թավրիզ: Օգտվելով դրությունից՝ Օսմանյան սուլթան Ահմեդ III-ը (1703-1730) հարձակվում է Իրանի հյուսիսային տիրույթների՝Հայաստանի, Վրաստանի ու Շիրվանի վրա: Միևնույնժամանակ Հյուսիսային պատերազմիհաղթական ավարտիցհետո Հարավային Կովկաս է արշավում Պետրոս Մեծը:

Արցախում այդ ժամանակ իշխումէին Բագրատունիներից ու Առանշահիկներից սերող ազնվականտոհմերի ներկայացուցիչներ, այդ թվում՝ Հասան-Ջալալյանների, Դոփյանների, Պռոշյանների ու Օրբելյանների շառավիղները, ովքեր իրենց վերահսկողության տակ ունեին ոչ ընդարձակկալվածքներ։ Վրաց թագավոր Վախթանգ VI-ի (1716-1724) գլխավորությամբ հայ ազատագրական ուժերը պատրաստվում ենմիասնաբար հանդես գալ թուրք-պարսկական լծի դեմ։

ճամբար.

Առաջին օրը, Օգոստոսի 1-ին մենք այցելեցինք ագարակ։ Մեզ դիմավորեց ագարակի հջկազմակերպիչ ընկեր Էդմոնը, ծանոթացանք տարածքի հետ և անցանք աշվատանքի, մի տարածք ազատեցինք մոլախոտերից, փխրեցրեցինք հողը և փոցխի միջոցով հավաքեցինք և հարթեցրինք այդ տարածքը,հանգսացանք, նախաճաշեցինք և այլն:

Երկրորդ օրը մենք աշխատեցինք մի այլ տարածքի հետ, հանգստացանք, սնվեցինք, ձի քշեցինք և քննարկեցինք, թե ինչ է հարկավոր խոհանոցի բացման համար։

Փետրվարի 21-25 


Պատրաստվե՛ք ներկայացնելու՝
Թեմա 3.  «Հայկական մշակույթը Ք.ա. 9-3-րդ դարերում»՝

ա/ Վանի թագավորության նյութական մշակույթը /Ք.ա. 9-7-րդ դարեր/
բ/ Վանի թագավորության հոգևոր մշակույթը /Ք.ա. 9-7-րդ դարեր/
գ/ Հայկազուն Երվանդականների ժամանակաշրջանի մշակույթը /բանավոր, էջ 85-94, նաև այլ աղբյուրներ/.

Առաջադրանք.
1. Ի՞նչ մշակույթ ձևավորվեց Վանի թագավորության շրջանում:

Վանի թագավորության ժամանակներից պահպանվել ենժայռափոր որմնանկարներ,շինություններ, խորշեր և այլն։ Դրանց մի մասը պաշտամունքայինբնույթ է կրել և կոչվել է «Խալդիի դռներ», օրինակ նշանավոր  Վանի «Մհերի դուռ» անվանումըստացած ժայռախորշը։ Աստիճանները տանում էին դեպի խորշի մուտքը, իսկ ստորոտումգտնվում էր պաշտամունքային ստորգետնյա մի այլ շինություն։ Այդ խորշը հայտնի էկրոնական բնույթի սեպագիր արձանագրությամբ, որը փորագրվելէ Իշպուինիի և Մենուայի օրոք։ Լայն ճանաչում են ստացել նաև Վանի ժայռի մեջ փորվածարհեստական անձավները և ընդարձակ շինություններր։

2. Ներկայացրե՛ք Վանի թագավորության գրային համակարգը:

հորիզոնական գրության դեպքում՝ վերից վար ։ Մեզ են հասել մոտ 1500 արձանագրություններև մեհենանշաններ։ Վերծանության առաջին արդյունքների հիման վրա ենթադրվում է, որհիերոգլիֆային համակարգի լեզուն եղել է հնագույն հայերենը։
Սեպագիր արձանագրությունները միատիպ են և հաղորդում են թագավորների ձեռնարկածարշավանքների և շինարարական աշխատանքների մասին։ Այդ արձանագրություններիթարգմանությունը կապված է զգալի դժվարությունների հետ և լիակատար ու վերջնականհամարվել չի կարող։


3. Նկարագրե՛ք Հայոց հին դիցարանը /բլոգային աշխատանք/.

Հայոց դիցարանը զարգացման, աստվածությունների կանոնակարգման բարձր աստիճան է թևակոխում համահայկական պետությունների ձևավորման և ամրապնդման ժամանակաշրջանում: Վանի թագավորության պետական կրոնը հիմնված է եղել այդ երկրի բնակչության և այլցեղերի կրոնական պատկերացումների վրա, որոնք ի մի են բերվել ու կանոնավորվել ենպետության կողմից՝ արձանագրվելով «Մհերի դռան» վրա։ Սակայն Վանի թագավորությանկրոնի այդ ժայռափոր խմբագրությունը վերջնական չի կարող համարվել, քանզի երիտասարդպետության քաղաքական ու մշակութային առաջընթացին զուգահեռ զարգացում էր ապրումնաև կրոնը․ նոր աստվածություններ էին անցնում դիցարան՝ իրենց հետ բերելով նորկրոնական պատկերացումներ։ Հատկանշական է, որ թագավորության դիցարանում առկաբազմաթիվ աստվածությունների ու «սրբությունների» առկայության պայմաններում ամենապաշտելի աստվածը Խալդին էր, որը հաճախ դիցարանին հաղորդում էր միաստվածությանհատկանիշներ։

Արատես

Հունվարի 14-ին եկեղեցու մոտից ժամը 9-ին շարժվեցինք դեպի Արատես։ Մենք մի փոքր ուշ հասանք քանի որ կանգնել եինք պետքական բաներ գնելու համար։ Հասնելուց սառույցի և ձյան պատճառով ստիպված էինք քայլելով բարձրանալ։Մոտ ժամը հինգին մենք տեղ հասանք , տեղավորվեցինք և գնացինք ճաշելու։ Եկրորդ օրը ընթերցեցինք և քննարկեցինք Անտուան դը Սենտ-Էքզյուպերիի «Աղոթքը»։ Ձյունը շատ շատ էր և գեղեցիկ, ափսոս լավը չէր։Շատ սիրեցի այնտեղի շունիկներին, երկար խաղացի նրանց հետ և մրսեցի։ Այդ գիշեր ավելի տաք էր։ Առավոտյան արթնացանք, նախաճաշեցինք և հավաքվեցինք որովհետև մենք պետք է արդեն ետ վերադառնաինք։
Առաջին անգամ չեի ձմռանը Արատեսում։ Ես նորից կգամ այստեղ ճամփորդության , բայց մյուս անգամ երևի ոչ ձմռանը։

օր 3

Այսօր առաջին ժամը մեր մոտ պար էր, կրկնեցինք իշխանաց պարը, մյուս դասաժամին մենք քննարկեցին « the place» ֆիլմը , որը ես չէի նայել , այլ ինտերնետով կարդացել էին սյուժեն, բայց քննարկումը շատ հետաքրքիր անցավ։

Այն մի խորհրդավոր, կոստյումով մի մարդու մասին էր ով նստած էր էժան ռեստորանում որը կոչվում էր «the place» և նրան էին մոտենում մարդիկ խնդրանքներով ։ Նա հարցազրույցներ անելու միշտ իր հետ հաստ նոթատետր էր պահում, որտեղ գրում էր հաճախորդների ցանկությունները։ Տղամարդը նաև նշում է որ նրանք կարող եմ չեղարկել գործարքը երբ կուզեն։

ճամբար օր 2

Օրը սկսեցինք ընդհանուր պարապունքով։Առաջին ժամին մենք և միջին դպրոցի սովորողները իրկանացրեցինք սովորող սովորեցնող նախագիծը։ Կատարեցին փորձեր ։ Առաջին փորձի ժամանակ ագար-ագարի մոցով ստացան սննդային միջավայր , որի վրա հետո տարբեր նմուշներ թողեցին։ Մի քանի օր անց մենք պետք է մանրադիտակով ուսումնասիր ենք այդ «միջավայրի» վրա հասունացած մանրեները։ Երկրորդ փորձը կատարեց միայն մեր ջոկատը, ոսումասիրելով մածնի ծեջ բնակվող բոլոր բակտերիաները, որից հետո կատարեցինք օրվա ամոփում, իսկ հետո արդեն մեր մոտ ընտրության դասաժամներն էին։

Սեպտեմբեր-դեկտեմբեր հաշվետվություն

Գրականություն

Հայոց լեզու

Պատմություն

Հասարակագիտություն

 1. Կրոն
 2. Ինչ է երջանկությունը
 3. ԷԳՈԻԶՄ ԵՎ ԱԼՏՐՈՒԻԶՄ
 4. Բարոյական կշռադատումներ 
 5. Ըստ ձեզ առօրյաում հանդիպող գեղեցկությունը կարևոր է թե ոչ
 6. Գեղեցիկ հասկացություն

Մաթեմ

Մեր առաջադիմությունը հաշվարկներով(ամսեամիս)

Էկոլոգիա

 1. ԻՄ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ
 2. Էներգիայի պահպանում

Անգլերեն

Գրաֆիկա

 1. ԳԻՆՈՒ ՊՏԱԿ
 2. Կոլաժի ստեղծում

«Թարգմանական» Նախագիծ 

The Legend of the Christmas Tree – by Lucy Wheelock

Երկու փոքրիկ երեխաներ նստած էին կրակի մոտ ձմռան մի ցուրտ գիշեր։ Միանգամից նրանք լսեցին դռան երկչոտ թակոց, և մեկը վազեց բացելու այն։ Այնտեղ՝ դրսում, ցրտի ու մթության մեջ, կանգնած էր մի երեխա՝ առանց կոշիկների ոտքերին և հագնված բարակ, քրքրված հագուստով։ Նա ցրտից դողում էր, և խնդրեց ներս մտնել և տաքանալ։ — Այո՛, արի՛,— բացականչեցին երկու երեխաները։ «Դուք մեր տեղը կրակի մոտ կունենաք։ Ներս եկեք»։ Նրանք փոքրիկ անծանոթին քաշեցին իրենց տաք նստարանին և նրա հետ կիսեցին իրենց ընթրիքը և նրան տվեցին իրենց անկողինը, մինչ նրանք քնում էին կոշտ նստարանի վրա: Գիշերը նրանց արթնացրեց քաղցր երաժշտությունը և, նայելով դուրս, տեսան մի խումբ երեխաների՝ փայլուն հագուստով, որոնք մոտենում էին տանը: Նրանք նվագում էին ոսկե տավիղների վրա, և օդը լի էր մեղեդիով։ Հանկարծ նրանց առջև կանգնեց Անծանոթ երեխան. այլևս ոչ ցուրտ ու փշրված, այլ արծաթափայլ լույսով ծածկված: Նրա մեղմ ձայնն ասում էր. «Ես մրսել էի, և դու ինձ ներս տարար։ Ես քաղցած էի, և դու կերակրեցիր ինձ։ Ես հոգնած էի, և դու ինձ տվեցիր քո անկողինը։ Ես Քրիստոս Մանուկն եմ, որը թափառում է աշխարհով մեկ՝ բերելու խաղաղություն և երջանկություն բոլոր բարի զավակներին: Ինչպես դու ինձ տվեցիր, այնպես էլ այս ծառը թող ամեն տարի հարուստ պտուղ տա քեզ»: Այսպես ասելով. Նա կոտրեց դռան մոտ աճած եղևնու մի ճյուղ, տնկեց գետնին և անհետացավ։ Բայց ճյուղը մեծացավ և վերածվեց մեծ ծառի, և ամեն տարի այն հիանալի ոսկե պտուղներ էր տալիս բարի երեխաների համար:

Իլիա Վենեզիսը «Ճայեր» 

Փոքրիկ կղզում ապրում էր միծերունի, որի երկու զավակները գնացել էին բանակ նա ամեն անգամ աղոթում էր որպեսզի նրանք հետ վերադառնան ու լինի խաղաղություն։ Նա նաև ուներ երկու ընկերներ։ Նրա աշխատանքն էր փարոսի լույսը վառելը:Մի անգամպծերունին 2 ճայեր է գտնում , կերակրում է նրանց, մեծացնում և մի օր նրանց բաց է թողնում։Ճայերը մեկ-մեկ հետ էին գալիս, սակայն մի օր հետ չեկան և նրանց սպանել էին իր երկու ընկերները։Ծերունին սակայն հետո իմացավ որ նրա զավակները զոհվե լեն։

Ինձ թվում է ճայերը խորհրդանշում էին իր տղաներին: Եվ ծերունին, իմանալով, որ ճայերին սպանվել էին էին, հասկացավ որ իր տղաները նույնպես զոհվել էին: