Design a site like this with WordPress.com
Get started

Դեմոկրատիա

Ժողովրդավարություն բառը ծագել է հունարեն «դեմոս» բառերից, որը նշանակում է ժողովուրդ, և «kratos» նշանակում է իշխանություն;Այսպիսով, ժողովրդավարությունը կարելի է համարել որպես «ժողովրդի իշխանություն»՝ կառավարման եղանակ, որը կախված է ժողովրդի կամքից:Աշխարհում կան ժողովրդավարական կառավարման այնքան տարբեր մոդելներ, որ երբեմն ավելի հեշտ է հասկանալ ժողովրդավարության գաղափարը այն առումով, թե ինչն այն միանշանակ չէ:Դեմոկրատիան, ուրեմն, ինքնավարություն կամ բռնապետություն չէ, որտեղ իշխում է մեկ մարդ.և դա օլիգարխիա չէ, որտեղ իշխում է հասարակության փոքր հատվածը։Ճիշտ հասկացված՝ ժողովրդավարությունը նույնիսկ չպետք է լինի «մեծամասնության իշխանություն», եթե դա նշանակում է, որ փոքրամասնությունների շահերն ամբողջությամբ անտեսվում են։Ժողովրդավարությունը, գոնե տեսականորեն, կառավարումն է ողջ ժողովրդի անունից՝ ըստ նրա «կամքի»։

Մաթեմատիկան և երաժշտությունը ուսումնասիրության երկու բոլորովին տարբեր ոլորտներեն, բայց նրանց միջև կա ամուր հարաբերակցություն: 

Ինչ-որ պահի դրանք հակված են համընկնում, և սովորական է, որ մաթեմատիկայից լավմարդիկ լավ են երաժշտության մեջ:  Կարող է անտրամաբանական թվալ այս երկուսըհամեմատելը, բայց մաթեմատիկայի և երաժշտության միջև ավելի շատ նմանություններ կան, քան դուք կարող եք պատկերացնել, և դուք կարող եք օգտագործել թվերն ումաթեմատիկական սկզբունքները երաժշտություն սովորեցնելու կամ սովորելու համար: Թվերըմեզ ավելին կարող են պատմել երաժշտության մասին: Երաժշտությունը բաժանված էբաժինների, որոնք կոչվում են չափումներ, որտեղ յուրաքանչյուր չափում ունի հավասարքանակությամբ զարկեր։ Սա համեմատելի է ժամանակի մաթեմատիկական բաժանումներիհետ:

Այժմ յուրաքանչյուր երաժշտական ​​ստեղծագործություն ունի ժամանակի ստորագրություն, որը տալիս է իր ռիթմիկ տեղեկատվությունը, օրինակ, թե քանի հարված կա յուրաքանչյուրչափման մեջ: Բոլոր երաժշտական ​​նոտաներն ունեն թվային կապեր և մի շարք հարվածներ: Որպես երաժիշտ, կարևոր է, որ դուք հասկանաք կոտորակների և նոտաների արժեքը՝երաժշտությունը ճիշտ հաշվելու համար:

Անկախ նրանից, թե դա դասական է, ջազ, ռոք, հիփ հոփ կամ ցանկացած այլ տեսակիերաժշտություն, դուք կարող եք գտնել մաթեմատիկայի ազդեցությունը: ՀայտնիՊյութագորասը պարզել է, որ տարբեր կշիռներն ու թրթռումները տարբեր հնչյուններ ենարձակում: Ելնելով այս հայտնագործությունից՝ մենք այժմ գիտենք, որ թրթռացող պարանիբարձրությունը ուղիղ համեմատական ​​է նրա երկարությանը: 

Եթե ​​լարը կիսով չափ կտրեք, ապա բարձրությունը մեկ օկտավա բարձր կլինի բնօրինակից: Սա նշանակում է, որ բարձրությունը կբարձրանա, քանի որ լարը կարճանում է:

Լեզուն անընդհատ զարգանում է ու փոփոխվում, որովհետև անընդհատ զարգանում
է հասարակական կյանքը։ Ստեղծվում են նոր իրողությունները, դուրս են
մղվում հները։Նոր իրողություններն արտահայտելու համար ստեղծվում
են նոր բառեր, իսկ հնացած երևույթներն արտահայտելու համար եղած բառերն
աստիճանաբար դուրս են գալիս գործածությունից։ Այն բառերը, որոնք
դուրս են եկել ընդհանուր գործածությունից, կոչվում են հնաբանություններ։ Անհրաժեշտության դեպքում հնաբանությունները կարող են գործածվել
արդի հայերենում։ Օրինակ՝ աշտե, այրուձի, ատենադպրի, գահավորակ, սենեկապետ
բառերը հնաբանություններ են։
Առանձնացվում է հնաբանությունների հիմնական երկու խումբ՝ պատմաբառեր
և հնաբառեր։ Պատմաբառեր են այն հնաբանությունները, որոնց ցույց են տալիս լեզվի զարգացման անցյալ շրջաններին բնորոշ առարկաներ ու երևույթներ,
օրինակ՝ սեպուհ, տեգ, հրովարտակ, տանուտեր։ Հնաբառերը այն հնաբանություններն
են, որոնք արդի հայերենում ունեն իրենց համարժեք ձևերը, օրինակ՝
ցորյան (ցորեն), լյառն (լեռ), մարմարիոն (մարմար) մատուցանել (մատուցել),
կառափ (գլուխ, գանգ), զի (որովհետև)։ Այսինքն, ի տարբերություն պատմաբառերի,
հնաբառերն անփոխարինելի չեն և ժամանակակից հայերենում ունեն իրենց
համարժեքները։

Գործնական աշխատանք

 1. Գտնե՛լ և դո՛ւրս գրել հնաբանությունները։

Այպանել, սյուն, միջանցք, աշտե, մարդպետ, ուղևոր, ատենադպիր,
պահարան, այրուձի, արդ, հետո, ի փառս, սենյակ, գրադարան, հանգույն, զի,
որովհետև, վաղր, հանապազ։

հնաբանությունները — աշտեմարդպետատենադպիրայրուձիարդի փառսզի, , հանապազ։

Հարանուններ և համանուններ

Գտնե՛լ համանուն բառերը և մեկնաբանե՛լ նրանց իմաստները։

 1. Նա երկու օր ավել աշխատեց (ավելորդ)
 2. Անկյունում դրված էր մի մաշված ավել (ցախավել)
 3. Վարպետը կատարեց դետալների յուղում (յուղել գործիքները)
 4. Խոհարարը բանջարեղենը տապակեց յուղում (ձեթի մեջ տապակել)
 5. Զգեստ կարող դերձակը աշխատանքը կատարեց բարձր որակով։ (կատարող, գործող)
 6. Մեր կուրսում շատ կարող ուժեր կան; (ընդունակ, կարողություն)
 7. Քիմիական նյութերի ազդեցությամբ սկսվեց խմորում։ (քիմիական փոխազդեցություն)
 8. Թխվածքի խմորում չամիչներ կային։ (ալյուրը ջրի հետ խառնելուց ստացվող, մասան որից հաց կամ այլ թխվածք են պատրաստում)
 9. Ֆուտբոլիստը գեղեցիկ գոլ խփեց։ գոլ (ֆուտբոլի խաղի ժամանակ գնդակը հակառակորդի դարպասի մեջ գցելը)
 10. Բաժակի մեջ գոլ ջուր կար։ — գոլ (ոչ շատ տաք, ոչ էլ ցուրտ)

Реклама

blob:https://elizaayvazyan2006travel.wordpress.com/ff4a642a-34c1-4b16-8fdc-4818599f5d10

ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ

2․ Մեկնաբանե՛լ, թե ինչ իմաստներով կարող են ընկալվել տրված բառակապակցություններն ու նախադասությունները։

 1. բարձր հարկ – շենքի հարկ, պետական հարկ
 2. ավել գնել – գնել ցախավել, գնել շատ, ավելորդ
 3. ոչխարի հոտ – ոչխարից եկող սպեցիֆիկ հոտ, ոչխարների խումբ
 4. մետաքսի կտոր – մի կտոր մետաքս, կտոր պատրաստված մետաքսից
 5. Նա ջրում է – նա ջրի մեջ է, նա ջրում է որևիցե մի բան, օրինակ՝ ծառը
 6. Նա գնում է – նա գնումներ է կատարում, նա հեռանում է
 7. Խավարում է- խավարի մեջ է, խավար է ընկնում

3․ Տրված համանուններով կազմել նախադասություններ

 1. սեր (կաթի երեսի թանձր շերտ). սեր (զգացմունք)
  Եղբայրս չի սիրում կաթի սերը։ Նա ապացուցեց իր սերը
 2. կետ (կետանիշ, գծի հատվածի սահման). կետ (ջրային կաթնասուն կենդանի)
  Նա սիրում էր նախադասությունը ավարեժտել կետով։ Կետը ամենամեծ ջրային կենդանիներից է։
 3. քանոն (ձողաշերտ՝ չափելու և ուղիղ գծելու համար). քանոն (երաժշտական
  գործիք)
  Ուսանող քույրս լիքը քանոններ է գնել։ Այս աղջիկը շատ գեղեցիկ է քանոն նվագում։
 4. դող (մարմնի սարսուռ). դող (անվին անցկացվող ռետինե շրջանակ)
  Այդ տեսարանը տեսնելուց իր մարմնով դող անցավ։ Տղայի հեծանիվի դողը պատռվեց։
 5. տոն (ձայնաստիճան). տոն (նշանավոր իրադարձության նվիրված
  հանդիսավոր օր)
  Ուսուցչուհին խնդրեց մի տոն բարձր երգել։ Այսօր քաղաքում տոն է նշվում։

4.Արտագրե՛լ՝ փակագծերում տրված հարանուններից ընտրելով նախադասությանը համապատասխանողը։

 1. Գրախանութում վաճառվում է այդ բառարանի երկրորդ (հրատարակությունը, հրատարակչությունը)։
 2. Այդ (հրատարակությունը, հրատարակչությունը) լույս է ընծայել գրքի վերջին հատորը։
 3. Նա այդ գործում մեծ (երախտիք, երախտագիտություն) ունի։
 4. Այդ առաջարկը վեճերի ու քննարկումների (տեղիք տվեց, տեղի տվեց)։
 5. Ամենուրեք (փտում, փթթում) էին կանաչ այգիներն ու գեղեցիկ ծաղկանոցները։
 6. Բակում խաղացող երեխան (հովարով, հովհարով) գլխարկ էր դրել։
 7. Զարմացած երեխան (թոթովեց, թոթվեց) ուսերը։
 8. Մարզիկները մրցույթին մասնակցելու (հրավերք, հրավեր) էին ստացել։
 9. Ջրատար խողովակի (փականը, փականքը) նորոգեցին։
 10. Վարպետը (պատրաստականությամբ, պատրաստակամությամբ) օգնեց մեզ։

5.Գտնե՛լ և դո՛ւրս գրել հարանուն բառերն ու բառաձևերը. ո՞ր բառերն են (բառաձևերը) քերականական փոփոխության հետևանքով


հարանուն դարձել այլ բառի։
Տաք ճառագայթ է, մրսած փաթիլ…
Մրսած փաթիլը դառնում է կաթիլ….
Եվ պիտի ելնի ծիլը հողից,
Եվ արտը կախվի լեռան կողից։
Եվ ծիլը պիտի դառնա ցողուն,
Ցողունը պիտի հասկահանի
Սվսվոցներով հասկանալի։
Եվ հասկը ուռած կոպերի տակ
Ամփոփի պիտի արևներ խակ….
Եզը գութանի գութն ու գրգիռն էր,
Ոգու կորովն ու արյան թրթիռն էր,
Ուղեծիր հանող նրա հրթիռն էր…
Ճակատագիրն էր։
Եզան կերածը դարման ու սեզ էր,
Ինքը բարության քայլող մի դեզ էր,
Համառ էր, բայց և խոնարհ ու հեզ էր….
Հայրենի հեռավոր ձորում
Քարերից երկինք է ծորում։

փաթիլ, կաթիլ, հողից, կողից, հասկահանի, հասկանալի, տակ, խակ, գրգիռն, թրթիռ, սեզ, դեզ, հեզ, ձորում, ծորում։

Փոխառություններ և օտարաբանություններ

Փոխառություններ և օտարաբանություններ

Լեզուներին իրենց զարգացման ընթացքում բառեր են անցնում այլ լեզուներից։
Դա կատարվում է անհրաժեշտաբար, հասարակական կյանքի պահանջով
ու թելադրանքով, քանի որ ազգերի միջև լինում քաղաքական, տնտեսական,
մշակութային բազմազան ու բազմապիսի շփումներ։ Մի լեզվից մյուսին անցած,
գործածական դարձած բառը կոչվում է փոխառություն։
Դարերի ընթացքումհ այերենին այլ լեզուներից շատ բառեր են անցել։ Կան իրանական, ասորական, հունական, արաբական, վրացական, թուրքական, ֆրանսիական, ռուսական և այլ փոխառություններ։ Օրինակ՝ ազատ, աշխարհ, ապակի, բաժակ,
նամակ (իրանական), աբեղա, քահանա, քուրմ, կաքավ, կատու, տերև
(ասորական), ադամանդ, ամբիոն, ափսե, մեղեդի, մետաղ (հոնական), բալասան,
թաս, խսիր, սնդուկ (արաբական), խազ, ճաղ, ծիտ, թոկ, մաշիկ (վրացական),
բեղ, բեկ, ելակ, երշիկ (թուրքական), կարդինալ, մարկիզ, պարոն (ֆրանսիական),
դումա, տայգա, զագս (ռուսական) և այլն։
Հնարավոր է, որ բառը փոխառվի, սակայն հետագայում լեզվում ստեղծվի ու
տարածվի օտար բառի իմաստն արտահայտող համարժեք բառ։ Այդ դեպքում փոխառված
բառը վերածվում է օտարաբանության, օրինակ՝ տրադիցիա-ավանդույթ,
կորպուս–մասնաշենք, ֆունկցիա-գործառույթ, պրոցես-գործընթաց, միկրոֆոն–
խոսափող և այլն։

Գործնական աշխատանք

1.Աջ սյունակից ընտրել ձախ սյունակում գրված օտարաբանությունների
համարժեքները։
կոլեկցիա     —      հավաքածու
օրիենտացիա —    կողմնորոշում
տրադիցիա    —     ավանդույթ
ստաբիլ          —      կայուն
լոմբարդ         —      գրավատուն
վալյուտա     —       արժույթ
ստարտ         —       մեկնարկ
դիագնոզ      —       ախտորոշում
դիսպետչեր    —   կարգավար
կոմերցիոն      —   առևտրային

2. Գտնե՛լ փոխառությունները (գտնելու համար համեմատե՛ք
ձեր իմացած այլ լեզուների հետ)։
Տորթ, տեխնիկա, կամուրջ, ալբոմ, ակացիա, ակորդեոն, ծառ, ակվարիում,
բազալտ, լույս, բալետ, բալլադ, հոգի, բենզին, գիպս, գլոբուս, գրամ, կարտոֆիլ, կոնկրետ, հող, կոնֆետ, հորիզոն, կարկուտ, մագնիս, հողմ, մեթոդ,պոեմ, սպիրտ, հովիվ

Հոմանիշ և հականիշ բառեր

1. Լեզվում կան բառեր, որոնք իրար մոտ, երբեմն էլ նույն իմաստն են արտահայտում։
Օրինակ՝ մեծ-խոշոր-վիթխարի-հսկայական-ահագին-լայնատարած բառերն
արտահայտում են հարաբերակից իմաստներ, որոնք, սակայն, նույնը չեն։
Իսկ լուսամուտ-պատուհան, սպիտակ-ճերմակ, վախ-ահ, մայրաքաղաք-քաղաքամայր
բառազույգերից յուրաքանչյուրի անդամները նույն իրողությունն են անվանում
և իրարից տարբերվում են միայն կիրառական-ոճական նրբիմաստներով։ Հնչյունական կազմով տարբեր, բայց իմաստով իրար մոտ բառերը կոչվում են հոմանիշ։ Հոմանիշների մեջ առանձնացվում են համանիշներ և նույնանիշներ։ Համանիշ են իմաստով մոտ
հոմանիշները (օրինակ՝ մաքուր-վճիտ-հստակ)։ Նույնանիշ են նույն իրողությունն
արտահայտող հոմանիշները (օրինակ՝ աքլոր-աքաղաղ, լուսամուտ-պատուհան)։
2. Կան բառեր, որոնք իրար հակառակ իմաստներ են արտահայտում, օրինակ՝
լավ-վատ, մեծ-փոքր, շուտ-ուշ, սկիզբ-վերջ և այլն։ Ինչպես տեսնում ենք, այս
բառերը տարբեր են իրարից նաև իրենց հնչյունական կազմերով։ Այս ամենի
հիման վրա էլ սահմանվում են հականիշները։ Հնչյունական կազմով տարբեր և
իմաստներով հակադիր բառերը կոչվում են հականիշներ։

Գործնական աշխատանք

1.Տրված բառերից առանձնացնե՛լ հոմանշային 10 զույգ։
Հսկայական, ողորկ, համեստ, վիթխարի, դժվար, հավաքել, դյութիչ, հուզիչ,
հմայիչ, ծավի, ստերջ, բիլ, դրվատել, դեղձան, գովել, դատարկել, սնապարծ,
անպտուղ, պարպել, խոնավ, ժողովել, տամուկ, խրթին, հարթ:

Հսկայական—վիթխարի

 Ողորկ—հարթ 

Դժվար—խրթին 

Բիլ—ծավի 

Ստերջ—անպտուղ 

Տամուկ—խոնավ 

Դրվատել—գովել 

Դյութիչ—հմայիչ 

Հավաքել—ժողովել 

Պարպել—դատարկել։

2.Յուրաքանչյուր տողում գտնե՛լ տրված բառի մեկ հոմանիշ։

ա) Լուռ
1. ակնդետ, անխոս, անթարթ
2. մշտապես, հանապազորդ, լռելյայն
3. անձայն, անքթիթ, անշեղ
բ) Գեղեցիկ
1. անբարետես, դեղձան, չքնաղ
2. գեղանի, կախարդական, լուսավոր
3. բյուրեղյա, չնաշխարհիկ, պատկերավոր


գ) Գովել
1. նախատել, բաղդատել, դրվատել

2. հարատևել, պարսավել, ներբողել
3. փառաբանել, ըմբոշխնել, կենսագործել

դ) Երեկո
1. արշալույս, վերջալույս, աստղալույս
2. տիվանդորր, արևամուտ, արեգնափայլ
3. ծեգ, իրիկնամուտ, ցայգ

ե) Ցանկալի
1. հանդուրժելի, զմայլելի, բաղձալի
2. տենչալի, պատկառելի, անհերքելի
3. նշմարելի, անդրդվելի, ըղձալի

3. Տրված բառերից առանձնացնե՛լ հականշային 10 զույգ։
Փութաջան, ամպոտ, դալար, ծույլ, ուսյալ, երկչոտ, հինավուրց, գագաթ,
օրինական, անջրդի, ապօրինի, ինքնահավան, նոսր, ողորկ, հեռավոր,
արատավոր, խորդուբորդ, ջրարբի, համարձակ, ջինջ, տգետ, հմուտ, ստորոտ,
թանձր, անբասիր:

Փութաջան-ծույլ

ամպոտ-ջինջ

ուսյալ- տգետ


երկչոտ- համարձակ


գագաթ- ստորոտ


օրինական- ապօրինի


անջրդի- ջրարբի


ինքնահավան- արատավոր


նոսր- թանձր


ողորկ- խորդուբորդ

4. Յուրաքանչյուր շարքում գտնե՛լ հականշային տարարմատ
զույգը և յուրաքանչյուր բառով կազմե՛լ մեկական նախադասություն։
1. մոտ-հեռու, արագ-դանդաղ, տգետ-գիտուն
2. շոգ-ցուրտ, մարդկային-տմարդի, հին-նոր
3. սառը-տաք, երկար-կարճ, վախկոտ-անվախ
4. վճարովի-անվճար, վախկոտ-արի, մաքուր-կեղտոտ
5. ամառ-ձմեռ, մուտք-ելք, հաճելի-տհաճ
6. թեք-ուղիղ, հասուն-տհաս, կայուն-խախուտ

Կառավարման Տեսակները

Դեմոկրատիա
Կառավարման այն ձևը, որի ժամանակ իշխանությունը գտնվում է ժողովրդական լայն զանգվածների ձեռքում:
Որևէ կարգի կոլեկտիվի ղեկավարման գործում ամբողջ կոլեկտիվի մասնակցության ու գործուն ազդեցության ապահովում:
(մինչհեղափոխական) Հասարակության միջին և ստորին խավերը, ժողովուրդ:

Մոնարխիա
Պետական կառավարման համակարգ, երբ պետության մեջ բարձրագույն իշխանությունը մեկ անձի՝ միապետի ձեռքում է, միապետություն:

Օլիգարխիան
Օլիգարխ, քաղաքական համակարգում գործող մեծահարուստ, ով մեծ ազդեցություն ունի քաղաքական որոշումների ընդունման վրա։ Օլիգարխների և օլիգարխիայի մասին առաջին հիշատակումներից մեկը տեղ է գտել անանուն հեղինակի «Տարեց օլիգարխը» աշխատությունում

Կլեպտոկրատիա
Ավազակապետություն, գողապետություն, կլեպտոկրատիա, քաղաքական համակարգ, որը կոռուպցիայի և պետական հարստության վատնման միջոցով իշխանությունը ծառայեցնում է անձնական կամ խմբակային շահին։ Ավազակապետական իշխանությունները հիմնականում լինում են դիկտատուրաներ։

Տիրանիա
Բռնությամբ իշխանությունը զավթած և միանձնյա կառավարող անձ, որի իշխանությունը կոչվել է տիրանիա:

Match the titles with the paragraphs.

1. Perfect for a quiet holiday

2. Land of nature wonders

3. Bad for animals

4. A visit to the zoo

5. Perfect for an active holiday

6. Difficult start

7. New perspectives

8. New rules to follow

A. The mountains of Scotland (we call them the Highlands) are a wild and beautiful part of Europe. A golden eagle flies over the mountains. A deer walks through the silence of the forest. Salmon and trout swim in the clean, pure water of the rivers. Some say that not only fish swim in the deep water of Loch Ness. Speak to the people living by the Loch. Each person has a story of the monster, and some have photographs. 2

B. Tresco is a beautiful island with no cars, crowds or noise — just flowers, birds, long sandy beaches and the Tresco Abbey Garden. John and Wendy Pyatt welcome you to the Island Hotel, famous for delicious food, comfort and brilliant service. You will appreciate superb accommodation, free saunas and the indoor swimming pool. 1

C. The Camel and Wildlife Safari is a unique mixture of traditional and modern. Kenya’s countryside suits the Safari purposes exceptionally well. Tourists will have a chance to explore the bush country near Samburu, to travel on a camelback or to sleep out under the stars. Modern safari vehicles are always available for those who prefer comfort.5

D. Arrival can be the hardest part of a trip. It is late, you are road-weary, and everything is new and strange. You need an affordable place to sleep, something to eat and drink, and probably a way to get around. But in general, it’s a wonderful trip, full of wonderful and unusual places. Whether it is the first stop on a trip or the fifth city visited, every traveler feels a little overwhelmed stepping onto a new street in a new city. 6

E. No zoo has enough money to provide basic habitats or environments for all the species they keep. Most animals are put in a totally artificial environment, isolated from everything they would meet in their natural habitat. Many will agree that this isolation is harmful to most of the zoo inhabitants, it can even amount to cruelty. 3

F. A new London Zoo Project is a ten-year project to secure the future for the Zoo and for many endangered animals. The plan has been devised by both animal and business experts to provide world-leading accommodation for all our animals, to more fully engage and inform people about conservation issues, to redesign certain aspects of Zoo layout. 4

G. Leave-no-trace camping is an increasingly popular approach to travel in wilderness areas. As the term suggests, the goal is for the camper to leave as little impact as possible on the place he is visiting. One of its mottos is “Take nothing but pictures. Leave nothing but footprints.” Its simplest and most fundamental rule is: pack it in, pack it out, but it goes beyond that. 8
II. Insert the sentences given below into the spaces A – F

Scotland Yard

Scotland Yard is the headquarters of the Metropolitan Police in London. To most people, its name immediately brings to mind the picture of a detective — cool, efficient, ready to track down any criminal, or a helmeted police constable — A that familiar figure of the London scene and trusty helper of every traveler from overseas.

Scotland Yard is situated on the Thames Embankment close to the Houses of Parliament and the familiar clock tower of Big Ben, and its jurisdiction extends over 740 square miles with the exception of the ancient City of London, B which possesses its own separate police force.

One of the most successful developments in Scotland Yard’s crime detection and emergency service has been the “999 system”. On receipt of a call the 999 Room operator ascertains by electronic device the position of the nearest available police car, C that this policeman will bring the criminal to justice. Almost instantly a message is also sent by teleprinter to the police station concerned so that within seconds of a call for assistance being received, a police car is on its way to the scene. An old-established section of the Metropolitan police is the Mounted Branch, with its strength of about 200 horses stabled at strategic points. These horses are particularly suited to ceremonial occasions, D for they are accustomed to military bands.

An interesting branch of Scotland Yard is the branch of Police Dogs, first used as an experiment in 1939. Now these dogs are an important part of the Force. One dog, for example, can search a warehouse in ten minutes, E whereas the same search would take six men an hour 

There is also the River Police, or Thames Division, which deals with all crimes occurring within its river boundaries.

There are two other departments of Scotland Yard – the Witness Room (known as the Rogues’ Gallery) where a photographic record of known and suspected criminals is kept, and the Museum, F which contains murder relics and forgery exhibits.

1. which is contacted by radio

2. that familiar figure of the London scene

3. for they are accustomed to military bands

4. which possesses its own separate police force

5. which contains murder relics and forgery exhibits

6. that this policeman will bring the criminal to justice

7. whereas the same search would take six men an hour

Մագնեզիում

Մագնեզիումը սննդանյութ է, որն անհրաժեշտ է օրգանիզմին՝ առողջ մնալու համար:Մագնեզիումը կարևոր է մարմնում շատ գործընթացների համար, ներառյալ մկանների և նյարդերի գործառույթը, արյան շաքարի մակարդակը և արյան ճնշումը, ինչպես նաև սպիտակուցի, ոսկորների և ԴՆԹ-ի ստեղծման համար:Շատ քիչ մագնեզիում ստանալը ակնհայտ ախտանիշներ չի առաջացնում:Երկար ժամանակ մագնեզիումի ցածր ընդունումը, սակայն, կարող է հանգեցնել մագնեզիումի անբավարարության:Բացի այդ, որոշ բժշկական պայմաններ և դեղամիջոցներ խանգարում են մագնեզիումը կլանելու մարմնի ունակությանը կամ ավելացնում են մագնեզիումի քանակությունը, որն օրգանիզմն արտազատում է, ինչը կարող է նաև հանգեցնել մագնեզիումի անբավարարության:Մագնեզիումի անբավարարության ախտանիշներն են՝ ախորժակի կորուստ, սրտխառնոց, փսխում, հոգնածություն և թուլություն:

Իզոմերիա  երևույթը, իզոմերիայի տեսակները` կառուցվածքային  և տարածական իզոմերներ

Քիմիական միացությունները, որոնք ունեն նույնական քիմիական բանաձևեր, բայց տարբերվում են հատկություններով և մոլեկուլում ատոմների դասավորությամբ, կոչվում են իզոմերներ։

Գոյություն ունեն իզոմերների երկու հիմնական տեսակ, որոնք կարող են հետագայում դասակարգվել տարբեր ենթատիպերի:

Այս հիմնական տեսակներն են կառուցվածքային և տարածական:

Կառուցվածքային իզոմեր, որը նաև հայտնի է որպես սահմանադրական իզոմեր, այն է, որտեղ երկու կամ ավելի օրգանական միացություններ ունեն նույն մոլեկուլային բանաձևերը, բայց տարբեր կառուցվածքներ:

Ածխածային կմախքը կառուցվածքային իզոմերիզմի տեսակ է, որտեղ մոլեկուլային բանաձևը նույնն է, բայց ածխածնային շղթայի դասավորությունը տարբեր է:

Ուղիղ շղթայով ածխաջրածնի մոլեկուլում ածխածնի յուրաքնչյուր ատոմ միացած է մեկ կամ երկու ատոմ:

Ճյուղավորված շղթայում հայտնվում է ատոմ որը միացած է լինում երեք ատոմների։