Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մեջբերվող ուղղակի խոսք

Լինում է 2 տեսակի՝

 • մտքում ասած, վաղուց ասած, գրավոր ասած խոսք, որ մեջբերվում է ուղղակի
 • բարձրաձայն ասած խոսք, զրույց՝ խոսող-խոսակից։

Մեջբերվող ուղղակի խոսքը անջատվում է հեղինակի խոսքից

 • մտքում ասած, վաղուց ասած, գրավոր ասած խոսքը՝ չակերտներով։ Վերջակետը դրվում է չակերտից հետո։
 • բարձրաձայն ասած խոսքի, զրույց՝ խոսող-խոսակից տարբերակի դեպքում՝ գրվում է նոր տողից, գծիկով։

3.  Մեջբերվող ուղղակի խոսքով նախադասությունները բարդ նախադասություննե են։ Ունեն երկու հատված՝ հեղինակի խոսք և մեջբերվող ուղղակի խոսք։ Սա բարդ ստորադասական նախադասություն է, մեջբերվող խոսքը երկրորդականն է։ Սովորաբար այդ երկրորդականի պաշտոնը լինում է ուղիղ խնդիր, լրացնում է գլխավորի ասացական բային՝ ստորոգյալին։

Օր.՝  Արամը մտածեց. «Ես ինքս եմ իմ գլխի տերը, ոչ ոք ինձ հրամայելու իրավունք չունի»։ (ի՞նչ մտածեց՝ ես ինքս եմ… -ուղիղ խնդիր։

Մեջբերվող ուղղակի խոսքի նկատմամբ հեղինակի խոսքը լինում է նախադաս (առաջ հեղինակինը, հետո՝ մեջբերվող խոսքը), միջադաս (հեղինակի խոսքն ընկնում է մեջբերվող խոսքի մեջտեղը), վերջադաս (հեղինակի խոսքը մեջբերվող խոսքից հետո է)։

Օրինակներ՝

 • Նա ասաց.
  -Հա՛յր, ես տանը կմնամ, մինչև դու աշխատանքից գաս։ (նախադաս)
 • Ես չեմ առարկում,- ասաց Սուրենը,— այդ մասին հայտնիր եղբորդ։ (միջադաս)
 • -Ես չէի ուզում քեզ վշտացնել, բայց քո վարմունքը ինձ ստիպեց այդ անել,- ասաց բժիշկը։(հետադաս)։

Ըստ այդ տեղի՝նախադասությունները կետադրվում են.

 • Նախադաս դիրքում հեղինակի խոսքից հետո դրվում է միջակետ։ Օրինակ՝
 • Վարդանը հիշեց ընկերոջ խոսքը. «Դու, բոլորին վստահելով, քեզ հարվածի տակ ես դնում»։
 • Եկավ դևն ու հարցրեց.
  — Արքա՛, ո՞ւր է իմ ոսկին։
 • Միջադաս դիրքում հեղինակի խոսքը երկու կողմից անջատվում է ստորակետ գծով (,-)։

Օրինակ՝

 • «Դու բոլորին վստահելով,-հիշեց Վարդանը ընկերոջ խոսքը,- քեզ հարվածի տակ ես դնում»։
 • — Արքա,- եկավ դևն ու հարցրեց,- ո՞ւր է իմ ոսկին։
 • Վերջադաս դիրքում հեղինակի խոսքից առաջ դրվում է ստորակետ գիծ (,-)։

Օրինակ՝

 • «Դու, բոլորին վստահելով, քեզ հարվածի տակ ես դնում» ,- հիշեց Վարդանը ընկերոջ խոսքերը։
 • -Արքա՛, ո՞ւր է իմ ոսկին ,-եկավ դևն ու հարցրեց։

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Կետադրիր տրված նախադասությունները (բոլորը մեջբերվող խոսքով են)

Տեսնելով հյուրերին՝ տանտերն ընդառաջ է գալիս ու ասում.
-Մենք վաղուց էինք ձեզ սպասում, ներս եկեք, բոլորիս էլ շատ ուրախացրիք դուք ձեր գալով։

-Մեծ եղավ իմ ուրախությունը, երբ մեր ընդհանուր ծանոթներից իմացա, որ քույրդ սովորում է մեր դպրոցում,- ասաց ընկերս,- երբ հանդիպեցինք։

-Տեսնում եմ անթաքույց դժգոհությամբ,- ասաց մեզ սպասավորը,- խոսքներդ մեկ եք արել ու ինձ հալածում եք։

-Մեն-մենակ եմ եկել, հա՛յր խոնարհվելով,- շշնջաց որդին,- մի՛ մտածիր անցյալի մասին։

-Եթե հարցնում եք իմ ու ուսուցչիս հարաբերությունների մասին,- ասում է Արիստոտելն իր աշակերտներին,- պիտի ասեմ, որ Պլատոնն իմ բարեկամն է, բայց ճշմարտությունն ինձ համար ավելի թանկ է։

Մայրը ձեռքի դերձանը ցած դրեց և գլուխը տարուբերելով՝ ասաց.
-Էհ, չգիտեմ, որդիս, հայրդ ի՞նչ պիտի աներ, եթե այժմ մեր կողքին լիներ։

Կրտսեր քույրս, հենց որ մենակ էինք մնում, ասում էր.
-Ընչացքդ արդեն սևացել է. տան տղամարդը դու ես, դու էլ որոշիր, թե ինչ անենք։

-Ճանաչեցի՞ր ինձ,-հարցրեց Սահակը ծերունուն,- դու իմ հոր զինակիցն ես եղել։

Տեսնելով տնօրենին՝ քարտուղարը հարցրեց.
-Ինչո՞ւ եք մնում քաղաքում. չէ՞ որ այստեղ մնալով դուք վտանգի եք ենթարկվում։

Ծերուկը, վեր կենալով տեղից, ասաց ինձ.
-Դու, սիրելի՛ս, լավ խորհիր անելիքդ մինչև վճռական քայլ անելդ։

2. Տրված մեջբերվող խոսքով նախադասություններում հեղինակի խոսքը տեղափոխիր երկու ձևով, ուշադիր եղիր, որ ճիշտ կետադրես։

-Մենք վաղուց էինք ձեզ սպասում, ներս եկեք,-ասաց տանտերն տեսնելով հյուրերին ու ընդառաջ գալով,- բոլորիս էլ շատ ուրախացրիք դուք ձեր գալով։

-Մեծ եղավ իմ ուրախությունը, երբ մեր ընդհանուր ծանոթներից իմացա, որ քույրդ սովորում է մեր դպրոցում, երբ հանդիպեցինք,-ասաց ընկերս։

-Տեսնում եմ անթաքույց դժգոհությամբ, խոսքներդ մեկ եք արել ու ինձ հալածում եք,- ասաց մեզ սպասավորը։

-Մեն-մենակ եմ եկել, հա՛յր խոնարհվելով, մի՛ մտածիր անցյալի մասին,-շշնջաց որդին։

-Եթե հարցնում եք իմ ու ուսուցչիս հարաբերությունների մասին, պիտի ասեմ, որ Պլատոնն իմ բարեկամն է, բայց ճշմարտությունն ինձ համար ավելի թանկ է,- ասում է Արիստոտելն իր աշակերտներին։

-Էհ, չգիտեմ, որդիս,-մայրը ձեռքի դերձանը ցած դրեց և գլուխը տարուբերելով՝ ասաց,- հայրդ ի՞նչ պիտի աներ, եթե այժմ մեր կողքին լիներ։

-Ընչացքդ արդեն սևացել է,-կրտսեր քույրս, հենց որ մենակ էինք մնում, ասում էր,- տան տղամարդը դու ես, դու էլ որոշիր, թե ինչ անենք։

-Ճանաչեցի՞ր ինձ, դու իմ հոր զինակիցն ես եղել,-հարցրեց Սահակը ծերունուն։

-Ինչո՞ւ եք մնում քաղաքում,- տեսնելով տնօրենին՝ քարտուղարը հարցրեց,- չէ՞ որ այստեղ մնալով դուք վտանգի եք ենթարկվում։

-Դու, սիրելի՛ս,- ծերուկը, վեր կենալով տեղից, ասաց ինձ,- լավ խորհիր անելիքդ մինչև վճռական քայլ անելդ։

3. Տրված տեքստում լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր։

Մարզպետունի իշխանն այդ օրը զվարթ տեսք ուներ, հագել էր տոնական զգեստ։ Գլխին դրել էր պողպատյա, արծաթազարդ սաղավարտ՝ սպիտակ ցցունքով, և նախարարական զինանշանով։ Փայլփլում էին պղնձյա լանջապանակը բազպանները, սրունքներին ամրացված երկաթահյուս զանգապանները, և ճտքավոր կոշիկները։ Ծանր սուրը արծաթազօծ պատյանով լրացնում էր նրա զինվորական զարդարանքը։
Երբ ամենքը իրենց տեղերը բռնեցին, իշխանն առաջացավ դեպի հովանոցի սյունաշարը, և կանգնելով մարմարյա սանդուղքի վերին աստիճանին՝ խրոխտ ձայնով խոսեց.
—Ազնի’վ իշխաններ և իշխանուհիներ, սիրելի’ զինակիցներ, մեր քաջազն արքան՝ Աշոտ Երկաթը, անհաջողությունից քաշվել է կաքավաբերդ և փակվելով անառիկ ամրոցում, սպասում է մեր օգնությանը։ Գահը թափուր է։ Ո՞վ պիտի մտածի հայրենիքի փրկության համար։ Երդվում եմ իմ հայրենիքի արևով, որ չեմ վերադառնա իմ ընտանիքի գիրկը մինչև վերջին հագարացին չհալածվի Հայաստանից։

դասարանական

Կառքը սրընթաց գնում էր խավարչտին փողոցներով, և մթության մեջ հազիվհազ տարորոշվում էին բարձր տները։ Կռթնած կառքի վարդագույն բարձերին՝ կինն ինձ էր նայում  գորովագութ հայացքով և անձկությամբ խնդրում իրեն «մայր» անվանել։ Վրդովված շեշտով նա մեղադրում էր ծնողներիս, որ հանդուրժել էին անփորձ, անպաշտպան պատանուս մենակ թողնել դժոխքի մեղքերով թրծված այս մեծ քաղաքում, ուր ամեն վայրկյան կարող էի սայթաքել։ Քիչ անց մտանք նրա առանձնատունը։ Ես սանդուղքների վրա կանգ առա շփոթված ու անհամարձակ։ Բայց սգավոր կինն ինձ նայեց այնպիսի գորովագութ աչքերով, որ աներեր հետևեցի նրան։ Նա ինձ առաջնորդեց մի գողտրիկ սենյակ՝ զարդարված մուգ թավշյա վարագույրներով, արդուզարդի պարագաներով։ Երբ նստեցինք ընթրիքի ես արդեն պաշտում էի այդ չնաշխարհիկ էակին և բարձրակենցաղ մթնոլորտում զգում որպես այդ տան անդամը։ Ընթրիքը նրբաճաշակ էր, մատուցումը՝ բարձրորակ։ Վշտալլուկ կինը անսեթևեթ պարզությամբ հյուրասիրում էր ինձ՝ անընդհատ ափսեիս մեջ դնելով զանազան աղանդերներ։

Առաջին Համաշխարհային Պատերազմ․ Իտալիա

Երբ 1914 թվականի հուլիսին սկսվեց Առաջին համաշխարհային պատերազմը, Իտալիան գործընկեր էր Գերմանիայի և Ավստրո-Հունգարիայի հետ Եռակի դաշինքում, բայց որոշեց չեզոք մնալ:Այնուամենայնիվ, ընդհանուր բնակչության և քաղաքական խմբակցությունների մեջ առկա էր ուժեղ տրամադրություն՝ պատերազմելու Ավստրո-Հունգարիայի դեմ՝ Իտալիայի պատմական թշնամուն:Երկու երկրների սահմանի երկայնքով տարածքի բռնակցումը, որը ձգվում է Տրենտինոյի շրջանից Ալպերում դեպի արևելք մինչև Ադրիատիկ ծովի հյուսիսային ծայրում՝ Տրիեստ, առաջնային նպատակ էր և «կազատեր» իտալախոս բնակչությանը Ավստրո-Հունգարական կայսրությունից՝ միացնելով նրանց հետ։Անմիջապես նախապատերազմյան տարիներին Իտալիան սկսեց ավելի մոտենալ Անտանտի տերություններին՝ Ֆրանսիային և Մեծ Բրիտանիային, ռազմական և տնտեսական աջակցության համար:

1915 թվականի ապրիլի 26-ին Իտալիան բանակցեց Լոնդոնի գաղտնի պակտի շուրջ, որով Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան խոստացան աջակցել Իտալիային սահմանամերձ հողերը միացնելուն՝ Անտանտի կողմից պատերազմի մեջ մտնելու դիմաց: Պատերազմի սկզբում իտալական բանակը պարծենում էր 300,000-ից պակաս մարդկանցով, բայց մոբիլիզացիան զգալիորեն ավելացրեց իր չափը մինչև 5 միլիոնը մինչև 1918 թվականի նոյեմբերին պատերազմի ավարտը: Մոտ 460,000 սպանվեց և 955,000 վիրավորվեց հակամարտությունում:

Assignment (march 6-10)

New English File: 1. Look at the painting on page 118 (slide 128) and in 200 – 250 words describe it in detail, focusing especially on the people and their body language. Say who you think they are and what you think they are doing.

Again i see this place more like a hospital then a hotel lobby, maybe it’s just because of the colors and the cold tones, it all reminds me of an hospital lobby. The women in red looks very rich to me and the men next to her looks like her bodygoard, who is holding her coat. The women chats with him while waiting for the clerical staff to come back and discharge her or something like that. Well, the women with blond hair, looks like she’s living alone, no husband, no kids, but she has a great job, is stable and can take care of her self really well. Shes sitting on one of the armchairs, reading a book and waiting for her appointment. And i must add that she’s wearing a blue dress (or shirt) and blue simbolizes serenity, stability, or wisdom.

2. Do File 4 on page 157 (slide 167) paying attention to the phrasal verbs.

FILE 4

Complete the phrasal verbs from File 4 with the correct particle.

Down off(2x) on out

 1. If there’s an emergency, all passengers must get out of the plane as fast as they can.
 2. It was an eight-hour journey so we set off early in the morning.
 3. Jessica was getting really angry with Tom so i told her to calm down.
 4. Hold on to me. It’s ver slippery and you might fall.
 5. The teacher told me off because i hadn’t done my homework.

Մարդու քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքներն ու ազատությունները

Կարդալով ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ Հոդվածները կազմակերպել քննարկում

Նախագծի ընթացք՝

 • Յուրաքանչյուր սովորող իր իսկ ցանկությամբ ընտրում է օրենքից որևէ հոդված և կադրում դրա կետերը
 • Ամեն մի կետ կարդալիս բլոգում կատարում է գրառում, թե ինչպես է ընկալում այն
 • Բլոգում գրառում կատարելուց հետո քննարկում է այն դասավանդողի և դասընկերների հետ

Նպատակ՝

 • Զարգացնել սովորողների իրավատեղյակությունը
 • Նպաստել սովորողների կողմից օրենքների յուրացմանը
 • Ծանոթանալ քաղաքացիական իրավունքներին

Խնդիր՝

 • Կարդալ օրենքները
 • Կազմակերպել քննարկումներ, բրեինստորմինգներ

Հոդված 19

1. Յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի անարգել կերպով հավատարիմ մնալ իր կարծիքներին:

Այսինքն մարդը՝ յուրաքանչյուր քաղաքացի, անկախ տարիքից ունի ազատ խոսքի իրավունք, որը չպետք է անտեսվի, ոտնահարվի եւ քարկոծման ենթարկվի, այլապես նման քայլի համար օրենքը նախատեսորմ է պատիժ։

2. Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունք. այդ իրավունքն ընդգրկում է, անկախ պետական սահմաններից, բանավոր, գրավոր կամ մամուլի միջոցով կամ էլ գեղարվեստական ձևով արտահայտված կամ մի այլ ձևով սեփական ընտրությամբ ամեն տեսակի ինֆորմացիա ու գաղափարներ որոնելու, ստանալու և տարածելու ազատությունը:

Սա մամուլի պահով ենթադրում է որ չպետք է ստել, միֆեր հորինել անձի կամ երեւույթի շուրջ, մնացյալ ամենինչ օրենքի սահմանումը․

3. Սույն հոդվածի 2-րդ կետում նախատեսված իրավունքներից օգտվելը դնում է հատուկ պարտականություններ և հատուկ պատասխանատվություն: Հետևաբար, այն կապված է որոշ սահմանափակումների հետ, սակայն, պետք է սահմանվեն օրենքով և լինեն անհրաժեշտ.

ա/ այլ անձանց իրավունքներն ու հեղինակությունը հարգելու համար.

բ/ պետական անվտանգության, հասարակական կարգի, բնակչության առողջության կամ բարոյականության պահպանության համար:

Սա ենթադրում է որ ամենինչում գոյություն ունի չափ, այդպիսով առաջացնել անհանգստություն, պանիկա հասարակության մեջ, չվտանգել պետության շահերը։

Գետիկի արգելավայր

Հայաստանի Հանրապետության 26 արգելավայրերից մեկը։մՍտեղծվել է անտառային կենդանիների պահպանության նպատակով։

Կազմավորվել է 1971 թվականին, Գեղարքունիքի մարզում,Միափորի լեռների հարավային լաեջերին, Գետիկ գետի ձախափնյակում և ունի 5728 հա տարածք։

Պահպանվող օբյեկտներն են՝ այծյամ, գորշ արջը, վայրի խոզ, կովկասյան մարեհավ:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Աշխատանքային օրենսգրքերի տարբերվող կետեր

 1. Ճապոնացի գործատուները պետք է չափեն 40-75 տարեկան բոլորի գոտկատեղը: Ճապոնիայում ճարպակալումը նվազեցնելու նպատակով ներդրվել է «Metabo օրենքը»՝ սահմանելով գոտկատեղի սահմանաչափ (33,5 դյույմ տղամարդկանց և 35,4 դյույմ կանանց համար) վերը նշված տարիքի բոլոր աշխատողների համար:Սա ոչ միայն նշանակում է, որ գործատուները օրենքով պարտավոր են կանոնավոր կերպով չափել իրենց աշխատակիցների գոտկատեղը, այլ նաև նշանակում է, որ նրանք, ովքեր գերազանցում են սահմանը (և երեք ամսվա ընթացքում չեն կորցնում քաշը), պետք է գնան դիետայի դասընթացների:

2.Եթե ​​Նոր Զելանդիայում աշխատելու համար զվարճալի գլխարկ եք կրում, կարող եք կորցնել ձեր աշխատավարձի 10%-ը
Պարզվում է, որ Նոր Զելանդիայում կատակերգական գլխարկների նկատմամբ հանդուրժողականությունն առանձնապես բարձր չէ. իրականում դա գրեթե գոյություն չունի:

Հագնելը կարող է մեկնաբանվել որպես համազգեստի կանոնների խախտում, իսկ տուգանքը կարող է լինել աշխատավարձի կրճատում:

Արդյո՞ք պատիժը համապատասխանում է հանցագործությանը: Հավանաբար ոչ. Բայց գոնե դուք գումար կխնայեք ֆեդորաների վրա:

3.Պորտուգալիայում անօրինական է գործատուի կողմից աշխատողին աշխատանքից հեռացնելը, և երկրում աշխատանքից ազատման ժամկետ չկա: Եթե ​​ընկերությունը ցանկանում է աշխատանքից հեռացնել աշխատակցին, նրանք պետք է առաջարկեն նրան աշխատանքից ազատման լավ փաթեթ և հուսալ, որ աշխատակիցը կընդունի: Այս պատճառով Պորտուգալիայում շատ ընկերություններ առաջարկում են միայն որոշակի ժամկետով պայմանագրեր և ընդունում են կես դրույքով աշխատողներ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՈՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հացեր՝

 • Որն է պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանքը

Պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանք է համարվում որևէ պատժի
(հարկադրանքի ցանկացած ձևի) գործադրմամբ կամ գործադրման սպառնալիքով անձից
պահանջվող և այդ պատժի (հարկադրանքի ցանկացած ձևի) գործադրման կամ
գործադրման սպառնալիքի ներքո անձի կողմից կատարվող ցանկացած աշխատանքը կամ
ծառայությունը (այդ թվում՝ այն աշխատանքը, որն անձը կատարում է (ստիպված է
կատարել) որևէ պատժի (հարկադրանքի ցանկացած ձևի) գործադրման կամ գործադրման
սպառնալիքի ներքո այն դեպքում, եթե սույն օրենսգրքին կամ Հայաստանի
Հանրապետության այլ օրենքներին համապատասխան՝ նա իրավունք ունի հրաժարվելու
այդ աշխատանքի կատարումից)

 • Աշխատանքային պայմանագրի կնքման նախադրյալները

Գործատուն իրավունք ունի ինքնուրույն, ուղղակիորեն (առանց մրցութային
կամ այլ ընթացակարգերի) համալրելու թափուր կամ նոր ստեղծված
աշխատատեղերը` կնքելով սույն օրենսգրքով նախատեսված աշխատանքային
պայմանագրեր: Աշխատող փնտրող գործատուն կարող է թափուր կամ նոր
ստեղծված աշխատատեղերը համալրել նաև իր կազմակերպած մրցույթով կամ
օգտվել համապատասխան մասնագիտացված կազմակերպությունների
ծառայություններից: Թափուր աշխատատեղերի համալրման նպատակով մրցույթի
կազմակերպման և անցկացման, ինչպես նաև մրցույթում հաղթած անձանց հետ
աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգը սահմանում է գործատուն:

 • Աշխատանքային փորձաշրջան որ դեպքում է սահմանվում

Աշխատանքային պայմանագրի կնքման ժամանակ կողմերի համաձայնությամբ կարող է սահմանվել փորձաշրջան: Այն կարող է լինել կամ գործատուի ցանկությամբ, կամ՝ աշխատանքի ընդունվողի։ Փորձաշրջան չի կարող նախատեսվել, եթե աշխատանքի են ընդունվում՝

1. տասնութ տարին չլրացած անձինք
2. ընտրովի պաշտոն զբաղեցնողները
3. գործատուների փոխադարձ համաձայնությամբ այլ աշխատանքի փոխադրվող անձինք
4. օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում:

 • Նշել անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը ըստ ըստ տարիքային խմբերի
 • Նշել գրանցմամբ աշխատողի առավելությունները
 • Ներկայացնել աշխատանքային փորձաշրջանը ըստ օրենքի
 • Աշխատանքային արձաակուրդ

Աշխատանքային հանգստյան օրը կիրակին է, իսկ հնգօրյաաշխատանքային շաբաթվա դեպքում ՝ նաև շաբաթը։ Տոների և հիշատակի օրերը սահմանված են որպես ոչ աշխատանքային օր(օր. Ամանոր, Սուրբ Ծնունդ, Բանակի օր, Կանանց տոն, Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր, Աշխատանքի օր, Հաղթանակի տոն, Հանրապետության տոն, Սահմանադրության օր, Անկախության տոն, Երկրաշարժի օր)։ 
Ամենամյա արձակուրդըօրերով հաշվարկվող ժամանակահատված է, որը տրամադրվում է աշխատողին։ Այդ ընթացքում պահպանվում է նրա պաշտոնը, վճարվում է միջին աշխատավարձ։ Ամենամյա. վազագույն արձակուրդի տևողությունը հնգօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 20 աշխատանքային օր է, իսկ վեցօրյա աշխատանքային դեպքում ՝ 24: Կան նաև ամենամյա երկարացված և լրացուցիչ արձակուրդներ, ինչպես նաև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդը (դեկրետը), մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի համար տրամադրվող արձակուրդը։

 • Աշխատանքից ազատում

Աշխատավարձի վճարման դադարեցումով բանվորին կամ ծառայողին աշխատանքից (պաշտոնից) հեռացնել թույլատրվում է դրանում լիազորված մարմինների առաջարկությամբ միայն` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում: Հարբած վիճակում, թմրամիջոցներով կամ թունամիջոցներով արբեցած վիճակում աշխատանքի ներկայացած աշխատողին ձեռնարկության, հիմնարկի, կազմակերպության ադմինիստրացիան թույլ չի տալիս այդ օրը աշխատել:

Բառարանային ֆլեշմոբ

Բառարանը տեղեկագիրք է, որը պարունակում է լեզվի բառերը սովորաբար այբբենական կարգով դասավորված՝ դրանց ձևերի, գործառույթների, իմաստների, ուղղագրությունների մասին տեղեկություններով։

Որո՞նք են բառարանի հիմնական առանձնահատկությունները:

 • բառերի իմաստը.Բառի մասին ամենակարևոր տեղեկատվությունը, որը պարունակում է բառարանը, իմաստն է:
 • Օգտագործումը.Լավ բառարանը կտա նաև օգտագործման օրինակներ:
 • Ուղղագրություն
 • և այլն

Գյումրվա բառարան

Սպեսնա- այդպիսի, այդպես

Օրինակ՝ «Կռնանք սիգ սպեսնա ենենք ոչ թե ըդպես»

սայլուգ – գիժ, խելառ

Կագալ – ընկույզ

Օրթանջիլ – միջնեկ

Քյոսա – դեմքին մազ չունեցող

Գաղափարըս տրաքիգը – ուժեղ գլխացավ

Օղուլ – բարեկամ, ընկեր

Ղառղառ – ագրավ

Փռտի – ձրի

Իսան – մարդ

Աբուռ – ամոթ

Փաչա, փաչեք – ոտք, ոտքեր

Թշշիկ – սոդայաջուրu

Ալիշ վելիշ – զրույց

Ղըդիկ – խուտուտ

փետրվարի ամփոփում(02.13-02.17)

բառարանային ֆլեշմոբ

 • բառարանների մասին
 • սոցիալական կայքերի լեզվի բառարանի ստեղծում
 • տերիանական բառերի բառարան
 • Թումանյանական բառերի
 • Չարենցի
 • Տերյանի
 • Կրթահամալիրյան
 • Տարօրինակ բառերի բառարան
 • Օտարաբանությունների բառարան
 • այլ

Տերյան քաղակացի

Տերյանը բանաստեղծ

տերյանի զգացումների աշխարհը

որպես հասարակական գործիչ

ասելիքս տերյանի միջոցով

ուսումնասիրություններ տերյանը մեր օրերում

Տերյանը և երաժշտությունը

Տերյանը և գրական հայերենը

տեսանյութեր, վերլուծություններ, երկու կետերից հետազոտական աշխատանք,