Design a site like this with WordPress.com
Get started

Գրքերի աշխարհում

Գրքերը շատ մեծ դեր ունեն մեր կյանքում, դրանք մի պահ մեզ շեղում են արտաքին աշխարհից։Զգալով մեզ մի պահ գրքի գլխավոր հերոս` սկսում ես ինքդ քեզ հետ վիճել թե ինչու՞ այսպես վարվեցի և այլն:    Կարդալով լավ գիրք՝ մարդը իրեն զգում է ավելի ուժեղ, խելացի, ազնիվ։ Որքան շատ ես կարդում, այնքան գրքերը քեզ ավելի են հարազատացնում աշխարհի հետ։Բայց ես շատ չեմ կարդում որովհետև այսպես ասած գրքեր կարդալուց ձանձրանում եմ։Ես ամենաշատը սիրում եմ արկածային գրքեր կարդալ օրինակ «Նոթեր Շերլոկ Հոլմսի մասին»,«Գանձերի կղզին »,«Приключения Тома Сойера» և այլն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: