Design a site like this with WordPress.com
Get started

Նախադասություններում ընդգծիր ենթակաները, դրանց վերագրված հատկանիշները (ստորոգյալները): 

• Երկնքում կուտակված թուխպերը ցրվեցին:

• Արցախը Մեծ Հայքի նահանգներից տասներորդն էր:

• Ես ձեզանից չեմ պահանջում ոչ զորք, ոչզենք:

• Երիտասարդի նյարդերն անասելի լարվումէին:

• Քարափների գլխին աճել էր մի մենավոր ընկուզենի:

• Նրա տեսածը անապատային խաբկանք էր:

• Նրա հայրը դու ես:

• Հարևան սենյակում հավաքվեք:

• Ձյան փաթիլները խնձորենու ճերմակ ծաղկաթերթեր են:

• Աղջա հետ զրուցելու ամենահարմար պահը հիմա էր:

Ըստ այդ հատկանիշների բովանդակության՝ բաժանիր երկու խմբի:

Նշիր դրանց տարբերությունը:

Առաջին խմբում որոշիր ստորոգյալի եղանակը, ժամանակը, դեմքը, թիվը: Երկրորդ խմբումորոշիր, թե ստորոգյալի մաս կազմող բառը ինչխոսքի մաս է:

Ցրվեցին` բայ — 3-րդ դեմք, հոգնակի թիվ, սահմանական եղ., անցյալ կատարյալ

Տասներորդն էր` թվական- 3-րդ դեմք, եզ. թիվ., անցյալ ժամանակ

Չեմ պահանջում` բայ — 1-ին դեմք, եզ. թիվ., սահման. եղ., ներկա ժամանակ

Լարվում էին` բայ — 3-րդ դեմք, հոգն. թիվ, սահմ. եղ., անցյալ ժամանակ

Աճել էր` բայ — 3-րդ դեմք, եզ. թիվ, սահմ. եղ., անցյալ ժամանակ

Խաբկանք էր` գոյական — 3-րդ դեմք, եզակի թիվ, անցյալ ժամանակ

Դու ես` դերանուն — 2-րդ դեմք, եզ. թիվ., ներկա ժամանակ

Հավաքվեք` բայ — 2-րդ դեմք, հոգնակի թիվ, հրամայական եղ., ներկա ժամանակ

Ծաղկաթերթեր են` գոյական — 3-րդ դեմք, հոգնակի թիվ, ներկա ժամանակ

Հիմա էր` ժամանակի մակբայ — 3-րդ դեմք, եզ. թիվ., անցյալ ժամանակ

Ընտրիր ճիշտ տարբերակը:

• Այն ստորոգյալը, որը կազմված է բայով/այլխոսքի մասով, կոչվում է պարզ ստորոգյալ:

• Այն ստորոգյալը, որը կազմված է բայով/այլխոսքի մասով, կոչվում է բաղադրյալստորոգյալ:

Մեկ ստորոգյալ ունեցողնախադասությունները կոչվում են պարզնախադասություններՄեկից ավելիստորոգյալ ունեցող նախադասություններըկոչվում են բարդ նախադասություններ:

Որոշիր՝ նախադասությունը պարզ է, թե բարդ:

• Դրսում քամին դադարեց, սկսեց ձյունտեղալ:Բարդ

• Սրթսրթալով տեղավորվեցինք մի փոքրանձավում:Պարզ

• Երեխաները ծառից խոշոր, բայց խակ սալորէին քաղել:Պարզ

• Շրջակայքում փայտ չկար, որ խարույկ վառեինք:Բարդ

• Մինչև լույս կդիմանանք ու մեր որսըլուսաբացին կշարունակենք:Բարդ

• Աստծո հրամանով սարերն իրար ենմոտեցել, լիճը հասցրել են մինչև երկինք և ազատել վիշապից:Բարդ

• Երեխաների ճիշտ դաստիարակություննամեն ընտանիքի առաջնային խնդիրն է:Պարզ

Ստորոգյալի կետադրությունը:

• Սուրենը վազում է, թռչկոտում է: – Սուրենըվազում է, թռչկոտում:

Սուրենը վազում է, թռչկոտում:

• Սուրենը վազում է, Արեգը թռչկոտում է: – Սուրենը վազում է, Արեգը՝ թռչկոտում:

 Սուրենը վազում է, Արեգը՝ թռչկոտում:

• Արևը շողում է, ծաղիկները բուրում են,առվակը քչքչում է, ծառերը բողբոջում են: – Արևը շողում է, ծաղիկները՝ բուրում,առվակը՝ քչքչում, ծառերը՝ բողբոջում։

Արևը շողում է, ծաղիկները՝ բուրում, առվակը՝ քչքչում, ծառերը՝ բողբոջում:

• Անտառը դատարկվում է ու չորանում: – Անտառը դատարկվում էու ծառերըչորանում են:

Անտառը դատարկվում էու ծառերը չորանում են:

Կետադրիր, եթե անհրաժեշտ է:

• Թագավոր ընտրվելուց ,հետոբնավորությունն անմիջապես փոխեցհպարտացավ:

• Շուտով բոլորը հիասթափվեցին ,մի խումբծաղիկներ նրա դեմ ընբոստացան:

• Իր տեղից իսկույն ելավ,ու աթոռ առաջարկեց:

• Համեցե’ք, խնձոր անուշ արեք ,օրը շոգ է,ծարավ կլինեք:

• Հրավերը շնորհակալությամբ ընդունեցի,և ձիս կանգնեց ծառի տակ:

• Սիսակն ընտանիքից էր բաժանվում ,Միսակը ՝այգուց:

• Հակոբ ապոր խնձորենիներն աճում էին ,ու դրանց հետ աճում էր նաև որդին:

• Եզան մեջքն ուղիղ էր, ետևի մասը՝ մի քիչ տափակ, վիզը հաստ էր ,գլուխը դիք:

• Զօր ու գիշեր երկինքը ցողում է ,և հողը խոնավ է:

• Հայացքը գցել էր մի կետի, ու սիրտը արագբաբախում էր:

• Այստեղ ծաղիկների հոտն էր բռնել և մի քիչ այն կողմ ՝աղբանոցի հոտը:

Նրանք հևասպառ սարն էինք բարձրանում ,իսկ մենք ՝իջնում։

Նավերն իրար շատ մոտ էին ,բայց ափերը ՝հեռու։

Հողմը մռնչաց ,գալավեց ,և ծովի ալիքները լեռնացան։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: