Design a site like this with WordPress.com
Get started

§50.Գոլորշիացում և խտացում:§51.Եռում: Եռման ջերմաստիճան:§52.Շոգեգոյացման տեսակարար ջերմություն:

https://sovorir.am/site/lesson/id/1697

Քննարկվող հարցեր՝                              

1.Ինչ է շոգեգոյացումը:

Շոգեգոյացումը՝ նյութի անցումը հեղուկ կամ պինդ վիճակից գազային վիճակի

2. Ինչ է գոլորշիացումը:

Գոլորշիացումը՝նյութի անցումը հեղուկ կամ պինդ վիճակից գազային վիճակի

3. Ինչ է խտացումը:

երբ նյութը գազային վիճակից անցնում է հեղուկ վիճակի, կոչվում է խտացում:

4. Որ գոլորշին է կոչվում հագեցած:

Հագեցած գոլորշի, հագեցնող գոլորշի, հեղուկի կամ պինդ մարմնի հետ թերմոդինամիկական հավասարակշռության մեջ գտնվող, քիմիական նույն բաղադրության գոլորշի։

5. Որ պրոցեսն են անվանում եռում:

Երբ նյութը հեղուկ վիճակից անցնում է գազային վիճակ:

6. Ինչն են անվանում հեղուկի եռման ջերմաստիճան:

Եռում է կոչվում ինտենսիվ շոգեգոյացումը, որի դեպքում հեղուկի ներսում աճում և վերև են բարձրանում գոլորշու պղպջակները:

7. Ինչն են անվանում շոգեգոյացման ջերմություն:

Այն ջերմաստիճանը որի ժամանակ նյութը հեղուկ վիճակից անցնում է գազային վիճակ:

8. Ինչն են անվանում շոգեգոյացման տեսակարար ջերմություն:

Ֆիզիկական այն մեծությունը, որը ցույց է տալիս, թե հաստատուն ջերմաստիճանում ինչ ջերմաքանակ է անհրաժեշտ 1 կգ հեղուկի գոլորշացման համար։

Դաս 29. (27.04- 01.05)§44. Տեսակարար ջերմունակություն.§45. Ջերմային հաշվեկշռի հավասարումը.

Առաջադրվող հարցեր՝        

1.Մարմինների որ հատկությունն է բնութագրում տեսակարար ջերմունակությունը:

Այն ֆիզիկական մեծություն է , որըցույց է տալիս մարմնի ստացած ΔQ անվերջ փոքր ջերմաքանակի հարաբերությունը ջերմաստիճանի ΔT համապատասխան աճին։ Սովորաբար նշանակվում է C տառով:


2. Որ ֆիզիկական մեծությունն են անվանում ( նյութի) տեսակարար ջերմունակություն:

Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը ցույց է տալիս, թե որքան ջերմաքանակ է անհրաժեշտ նյութի 1 կգ-ը 1°-ով տաքացնելու համար, կոչվում է այդ նյութի տեսակարար ջերմունակություն:


3. Ինչ է ցույց տալիս տեսակարար ջերմունակությունը:

Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը ցույց է տալիս, թե որքան ջերմաքանակ է անհրաժեշտ նյութի 1 կգ-ը 1°-ով տաքացնելու համար, կոչվում է այդ նյութի տեսակարար ջերմունակություն:

4. Ինչ միավորով է չափվում տեսակարար ջերմունակությունը:


5. Գրել տեսակարար ջերմունակությունը սահմանող բանաձևը:

c=Q/m(t1-t2)


6. Ինչու մեծ լճերի, ծովերի առափնյա վայրերում եղանակը մեղմ է:

Որովհետև լճերը և ծովերը սառչում և տաքանում են դանդաղ։


7. Ինչ բանաձևով են որոշում տաքանալիս մարմնի ստացած ջերմաքանակը: Իսկ սառչեիս մարմնի տված ջերմաքանակը:

Տաքացնելիս՝ Q1=cm1(t-t1)

սառչեիս ՝Q2=cm2(t-t2)


8. Ձևակերպեք ջերմափոխանակման օրենքը:

Եթե ջերմափողունակությանը մասնակցող մարմինների համակարգը մեկուսացված է արտաքին միջավայրից ,ապա դա նշանակում է, որ այդ մարմինների ջերմությունը ինչ-որ ժամանակ հետո կհավասարվեն: Այդ ընթացքում տաք մարմինների տված Q1ջերմաքանակի և սառը մարմինների ստացած Q2 ջերմաքանակի գումարը զրո է:


9. Գրել ջերմային հաշվեկշռի հավասարումը:

Q1+Q2=0

Բրազիլիա 🇧🇷

Բնութագրեք Բրազիլիայի աշխարհագրական դիրքը: Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել ՀՎ Ամերիկայի երլրնրեը

Բրազիլիան հինգերորդ խոշորագույն պետությունն է ։Զբաղեցնում է Հարավային Ամերիկայի մոտ կեսը:Դաշնությունը բաղկացած է 26 նահանգներից, դաշնային շրջանից և 5 570 մունիցիպալիտետներից: Բրազիլիան և’ բնակչությամբ և’տարծքով աշխարհի բոլր երկրների շարքում զբաղեցնում է 5-րդ տեղը։

Որո՞նք են Բրազիլայի զարգացման նախադրյալները:

Այնտեղ շատ զարգացած է արդյունաբերությունը (երկաթի և մանգանի հանքանյութեր, գունավոր մետաղներ, տանտալանիոբատներ, նավթ, քարածուխ, բոքսիտներ )

Որո՞նք են Բրազիլայի տնտեսության առաջատար ճյուղերը

Բրազիլիայի տնտեսության նախադրյալներն են արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը։