Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կենտրոնական Ասիա

  1. Քարտեզի վրա նշել Կենտրոնական Ասիայի երկրները ու դրնաց ափերը ողողող ջրային ավազանները:
  2. Որոնք են Կենտրոնկան Ասիայի երկրների զարգացման նախադրյալները:
  3. Ինչ դեր ունի Կենտրոնական Ասիան համաշխարհային տնտեսության մեջ:

1.

2.Օգտակար հանածոները, հանքային ռեսուրսները և այլն։

3. Ուզբեկստանոըհարուստ է ֆասֆորով ու կապարով։ Թուրքմենաստանը հարուստ է գազի պաշարներով։

take a look at the most popular idioms and common idioms in the English language and what they mean. Choose one of the idioms, which you like a

1. The homework was a piece of cake.

2.-I think I can’t to dance on stage

-break a leg Ann, I know you’re the best dancer.

4.-The homework is very hard. I can’t do that.

-No pain no gain!

5.-When she’s gonna to cut the fruit?

-When pigs fly…

6.-Where is your book?

-…..

-cat got your tongue?!

7.All people looking at me, I got butterflies in my stomach

8.-how are you.

-I’m felling under the weather.

1.ЧитаемПрочитать рассказ А. Чехова “ Хамелеон”

Проработать в блоге:

  1. Назовите имена главных героев рассказа и опишите их характер, ориентируясь на их «говорящие» фамилии.
  2. Дайте определение понятию хамелеонство. Приведите примеры проявления хамелеонства из рассказа.
  3. Какое событие привлекло внимание народа и стало центром развития событий в рассказе?
  4. Что не обличает ( критикует) Чехов в произведении «Хамелеон»?
  5. В связи с чем меняется отношение Очумелова к ситуации?

1.Очумелов хитрый человек

Хрюкин уважал Очумелова и его собак укусил палец .

2.

3.Ну..что Хрюник палец укусила собака.

4.

5.когда он узнал что пёс был псом брата генерала

Նպատակի պարագա

• Աղջիկները գնացին աղբյուրը՝ ջրի:• Շտապում էի՝ սեղմելու այդ մեծ բարեգործի ձեռքը:

Բայական անդամի այն լրացումը, որը ցույց է տալիս գործողության կատարման նպատակը, կոչվում է նպատակի պարագա (ինչի՞ համար, ի՞նչ նպատակով):

Գտի՛ր նպատակի պարագաները:

Հանուն հայրենիքի ՝նա պատրաստ էր կյանքը զոհաբերել:

• Նրանք հանդիպեցին վեճը հարթելու նպատակով:

• Նա հանձնվեց իշխանություններին հանուն իր ընտանիքի ապահովության:

• Չարժե այդ մանրուքի համար գնալ-հասնել աշխարհի ծայրը:

• Գնացել-կանգնել էր ճանապարհի վրա՝ եկող-գնացողի հետ միքիչ զրույց անելու:

Կետադրությունը:

1. Գյուղացիներից ոմանք վազում էին բանջարանոցները վերջին դդումները հավաքելու համար:

2. Գյուղացիներից ոմանք վազում էին բանջարանոցները՝ վերջինդդումները հավաքելու:

3. Գյուղացիներից ոմանք վազում էին բանջարանոցները, որ(որպեսզի) վերջին դդումները հավաքեն:

Կետերի փոխարեն գրի՛ր նպատակի պարագաներ – կապերով(համար, հանուն, նպատակով), առանց կապերի, երկրորդականնախադասությամբ:

• Ադամը շնչասպառ վազում էր շուտ տեղ հասնելու համար։

• Վեպի հերոսները կառուցում են տիեզերանավ դեպի տիեզերք թռիչք կատարելու նպատակով ի՞նչ նպատակով:

• Ամբողջ օրը շրջեցինք հանուն արդար ընտրությունների» ։

• Կանգնել էր պատուհանի տակ ՝կանգնած մարդուն հետևելու նպատակով

• Հյուրերի բազմությունը շարժվեց դեպի դահլիճ ներկայացումը դիտելու։

Շարահյուսորեն վերլուծիր նախադասությունը:

• Լարվածությունը թուլացնելու ամենահեշտ միջոցը հյուսելն է, որի ժամանակ մարդ կենտրոնանում է թելի ու նախշի վրա՝ կամաց-կամաց կտրվելով իրեն անհանգստացնող մտքից, մտածելովարդյունքի մասին:

Լարվածությունը-ենթակա

Թուլացնելու-ստորոգյալ

միջոցը -ենթակա

Հյուսելն է-

Մարդ-ենթակա

Կենտրոնանում է-ստորոգյալ

Թելի ու նախշի վրա

Երկրորդական նախադասությունները դարձրո՛ւ դերբայականդարձվածներ:

• Գիտնականները փորձերով ապացուցել են, որ աղավնիներն օժտված են հիանալի հիշողությամբ:

• Անգլիայում հրատարակվել է հայտնի մարդկանց ցուցակը, որոնք գրել են ձախ ձեռքով:

• Կա ձմեռվա ճանապարհ, որ անցնում է արևկող տեղերով:

• Մանուկները գնում են ծանոթ արահետով, որովհետև մյուսկածանները նրանց անծանոթ են ու երիկյուղալի:

• Այն օրից, երբ գյուղ էր եկել, անցել էր ուղիղ մեկ ամիս:

Կետադրի՛ր:

1. Եթե բոլորը քեզ նման մտածեին ,աշխարհն այսպիսին չէր լինի:

2. Այդ կղզին կատարյալ դրախտ կարելի էր դարձնել, որովհետև հորդաբուխ աղբյուրներ կային այնտեղ:

3. Ինչ անելս չիմանալով ես լուռ շվարած նայում էի նրան:

4. Հարուստ մազերը փռվել էին ուսերին և թիկունքին նրան տալով գիշերային ոգու կերպարանք:

5. Սոնան ՝ձկնորսի դուստրը ,գլխիկոր մոտեցավ ,ցած իջավ նավակի մեջ ու նրանք սլացան ջրերի վրայով:

Վրացերենի օրերին նվիրված՝ կարդում ենք վրաց գրականություն:

Էռլոմ Ախվլեդիանի — «Վանոն և Նիկոն»: Փորձի՛ր սարկազմի միջից դուրս բերել պատմվածքների լուրջ ասելիքը: Գրի՛ր քո վերաբերմունքը:

Մի անգամ Նիկոն կարծում էր, որ Վանոն թռչուն է, իսկ ինքը` որսորդ:
Վանոն տխրել և մտածում էր. «Ի՞նչ անեմ, ախր ես թռչուն չեմ, ես Վանոն եմ»: Բայց Նիկոն չէր հավատում. գնեց մի երկփողանի հրացան և սկսեց երկնքին նայել: Սպասում էր, թե երբ պետք է Վանոն թռչի, որ ինքը սպանի նրան: Սակայն երկինքն այդպես էլ դատարկ մնաց:
Վանոն վախենում էր, որ հանկարծ իսկապես թռչուն կդառնա և վեր կբարձրանա, գրպաններում միշտ քար էր պահում, որ չթռչի, շատ էր ուտում, որ ծանրանա, չթռչի, չէր նայում ծիծեռնակներին, որ չսովորի թռչել, երկնքին չէր նայում, որ թռչելու ցանկություն չունենա:
— Նիկո՛,— ասում էր Վանոն Նիկոյին,— դեն գցիր այդ հրացանդ և մի՛ նայիր երկնքին: Ես թռչուն չեմ, ես Վանոն եմ… Ախր ես ո՞ր օրվա թռչունն եմ…
— Թռչուն ես և վերջ: Շուտով կթռչես և ես կկրակեմ: Ես որսորդ եմ:
— Նիկո՛,— ասում էր Վանոն Նիկոյին,— ախր ես ի՞նչ թռչուն եմ, երբ ես Վանոն եմ:
— Սիրտ մի նեղացնի՛,— ջղայնացավ Նիկոն,— սիրտ մի նեղացնի, թե չէ գետնի վրա կսպանեմ, իբրև թե թռիչքի պատրաստվելու ժամանակ եմ կրակել:
Վանոն լռեց և հեռացավ:
Երբ տուն հասավ Վանոն, լավ կերավ, բազմաթիվ գրպաններ կտրեց, մեջը քարեր լցրեց ու մտածմունքի մեջ ընկավ. «Երևի Նիկոն չգիտի, թե ինչ բան է թռչունը, թե չէ ինձ թռչուն չէր դարձնի: Գնամ, բացատրեմ, թե ինչ բան է թռչունը, այն ժամանակ ինձանից ձեռք կքաշի և այսքան ուտելու ու գրպաններս քարեր լցնելու կարիք այլևս չեմ ունենա»:
Վանոն գնաց Նիկոյի մոտ և բացատրեց, թե ինչ բան է թռչունը:
— Նիկո,— ասաց Վանոն,— թռչունը ոտքեր ունի…
— Դու էլ ունես,— բացականչեց Նիկոն:
— Սպասիր, Նիկո, թռչունը մարմին ունի…
— Դու էլ ունես…
— Թռչունը աչքեր ունի…
— Ինչ է… Դու աչքեր չունե՞ս…
— Հա, բայց ես որ թևեր չունեմ:
Նիկոն մտածմունքի մեջ ընկավ, մտածմունքի մեջ ընկավ և հետո զայրացած բղավեց Վանոյի վրա.
— Սուս կաց: Շուտով դուրս կգան, թևեր դուրս կգան, և դու կթռչես: Ես կկրակեմ, որովհետև որսորդ եմ և կսպանեմ քեզ: Իսկ եթե թևեր դուրս չգան քո վրա, գիտցիր գետնի վրա կսպանեմ, որպես թևաթափ թռչուն:
Վշտացավ Վանոն և գնաց տան կողմը: Հանում էր քարերը գրպաններից և արցունքի պես թափում ճանապարհին՝ իսկ արցունքները ծանր էին քարերի նման:
«Ի՞նչ անեմ,— մտածում էր Վանոն և շարունակում գնալ: Քարերն էր թափում և լաց լինում.— ի՞նչ անեմ, որ թռչուն չեմ և թռչել չեմ կարող: Ի՞նչ անեմ, որ Նիկոն որսորդ է և ինձ սպանել է ուզում: Ի՞նչ անեմ, երբ նշանակություն չունի նրա համար, կթռչեմ, թե չեմ թռչի…»
Արևն իջնում էր…
Վանոն նայեց երկնքին: Վանոն գրպանում այլևս քարեր չուներ և թեթևություն զգաց: Վանոն ծիծեռնակին նայեց և թռչել սովորեց: Վանոն երկնքին նայեց և Վանոյի մեջ թռչելու ցանկություն առաջացավ:
— Եթե իսկապես թռչուն եմ, ավելի լավ է երկնքում մեռնեմ,— ասաց նա և… թռավ:
Երկինքը լցվեց:
Նիկոն նշան բռնեց և կրակեց: Կրակեց և դիպավ: Դիպավ և գցեց:
— Բա ասում էիր թռչուն չե՞ս,— բացականչեց Նիկոն:
Երկինքը կրկին դատարկվեց:

Վանոն նայեց երկնքին: Վանոն գրպանում այլևս քարեր չուներ և թեթևություն զգաց: Վանոն ծիծեռնակին նայեց և թռչել սովորեց: Վանոն երկնքին նայեց և Վանոյի մեջ թռչելու ցանկություն առաջացավ:
— Եթե իսկապես թռչուն եմ, ավելի լավ է երկնքում մեռնեմ,— ասաց նա և… թռավ:

Ինձ թվում է պետք չէ ուրիշներին լսել և վախեցած մնալ,պետք է ուղղակի թեթև տանել և ուշադրություն չդարձնել ,թե ինչ են ասում նրանք։