Design a site like this with WordPress.com
Get started

Չինաստան 🇨🇳

  1. Քարտեզի վրա նշել Չինաստանի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները:
  2. Բնութագրեք Չինաստանի աշխարհագրական դիրքը:
  3. Ի՞նչ դեր ունի Չինաստանը հվ-արմ Ասիայում և ամբողջ աշխարհում
  4. Որո՞նք են Չինաստանի զարգացման նախադրյալները:
  5. Որո՞նք են Չինաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերը:

2.Ունենալով մոտավորապես 9.6 միլիոն կմ քառակուսի տարածք, Չինաստանը, հաշվարկումների ձևից կախված, ըստ տարածքի աշխարհի երրորդ կամ չորրորդ պետությունն է:

3.Չինաստանը բոլորին հագուստներ և տարբեր տեխնիկաներ է տրամադրում։

4.Չինաստանը հարուստ է ավելի շատ ածխի պաշարներով։

5. Չինաստանի առաջատար ճյուղերից են արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը, ածխահանությունը, անասնապահությունը:

Օրանջիայի ձորակում ամեն գարնան մասրենիներն են ծաղկում, բացվում են վայրի վարդերը՝ դեղին ,սպիտակ։ Երբ գարուն է լինում ,տաքանում են Օրանջիայի քարերը ,և խլեզները՝ փորի մաշկը դեղին ,պառկում են տաք քարերի վրա ,լեզուները հանում։Այն ժամանակ ,երբ շեն էր Մանասի խրճիթը ,Օրանջիայի ձորակում մասրենիներ չկային տան պատերի վրայով երկչոտ խլեզներ չէին վազվզում ,վայրի վարդերի տեղ բոստանամ վարունգն էր ծաղկում։