Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հարավարևելյան Ասիա

  1. Քարտեզի վրա նշել Հարավարևելյան Ասիայի երկրները ու դրնաց ափերը ողողող ջրային ավազանները:
  2. Որոնք են Հարավարևելյան Ասիայի երկրների զարգացման նախադրյալները:
  3. Ինչ դեր ունի Հարավարևելյան Ասիան համաշխարհային տնտեսության մեջ:

2.Բնական ռեսուրսները, նավթը, բնական գազը, գյուղատնտեսություն, արդյունաբերություն

3.Շատ զարգացած է գյուղատնտեսությոնը , հարուստ է բուսական աշխարհը։

Հնդկաստան 🇮🇳

  1. Քարտեզի վրա նշել Հնդկաստանի հարևանպետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները:
  2. Բնութագրեք Հնդկաստանի աշխարհագրական դիրքը:
  3. Ի՞նչ դեր ունի Հնդկաստանը հվ Ասիայում և ամբողջ աշխարհում
  4. Որո՞նք են Հնդկաստանի զարգացման նախադրյալները:
  5. Որո՞նք են Հնդկաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերը:

2.Հնդկաստանն աշխարհի ամենաբնակեցված ժողովրդավար երկիրն է ։ Հարավում շրջապատված է Հնդկական օվկիանոսով, հարավ-արևմուտքում՝ Արաբական ծովով, իսկ հարավ-արևելքում՝ Բենգալյան ծոցով։ Արևմուտքում սահմանակցում է Պակիստանի հետ:

3.

4. Թեյի արտադրությունը։Հնդկաստանի համար որպես զարգացման նախադրյալ կարող են նաև հանդես գալ՝ երկաթի, մանգանի և պղնձի պաշարները:

5.Հնդկաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղերն են ՝անասնապահությունը և թեյի արտադրությունը։