Design a site like this with WordPress.com
Get started

Նպատակի պարագա

• Աղջիկները գնացին աղբյուրը՝ ջրի:• Շտապում էի՝ սեղմելու այդ մեծ բարեգործի ձեռքը:

Բայական անդամի այն լրացումը, որը ցույց է տալիս գործողության կատարման նպատակը, կոչվում է նպատակի պարագա (ինչի՞ համար, ի՞նչ նպատակով):

Գտի՛ր նպատակի պարագաները:

Հանուն հայրենիքի ՝նա պատրաստ էր կյանքը զոհաբերել:

• Նրանք հանդիպեցին վեճը հարթելու նպատակով:

• Նա հանձնվեց իշխանություններին հանուն իր ընտանիքի ապահովության:

• Չարժե այդ մանրուքի համար գնալ-հասնել աշխարհի ծայրը:

• Գնացել-կանգնել էր ճանապարհի վրա՝ եկող-գնացողի հետ միքիչ զրույց անելու:

Կետադրությունը:

1. Գյուղացիներից ոմանք վազում էին բանջարանոցները վերջին դդումները հավաքելու համար:

2. Գյուղացիներից ոմանք վազում էին բանջարանոցները՝ վերջինդդումները հավաքելու:

3. Գյուղացիներից ոմանք վազում էին բանջարանոցները, որ(որպեսզի) վերջին դդումները հավաքեն:

Կետերի փոխարեն գրի՛ր նպատակի պարագաներ – կապերով(համար, հանուն, նպատակով), առանց կապերի, երկրորդականնախադասությամբ:

• Ադամը շնչասպառ վազում էր շուտ տեղ հասնելու համար։

• Վեպի հերոսները կառուցում են տիեզերանավ դեպի տիեզերք թռիչք կատարելու նպատակով ի՞նչ նպատակով:

• Ամբողջ օրը շրջեցինք հանուն արդար ընտրությունների» ։

• Կանգնել էր պատուհանի տակ ՝կանգնած մարդուն հետևելու նպատակով

• Հյուրերի բազմությունը շարժվեց դեպի դահլիճ ներկայացումը դիտելու։

Շարահյուսորեն վերլուծիր նախադասությունը:

• Լարվածությունը թուլացնելու ամենահեշտ միջոցը հյուսելն է, որի ժամանակ մարդ կենտրոնանում է թելի ու նախշի վրա՝ կամաց-կամաց կտրվելով իրեն անհանգստացնող մտքից, մտածելովարդյունքի մասին:

Լարվածությունը-ենթակա

Թուլացնելու-ստորոգյալ

միջոցը -ենթակա

Հյուսելն է-

Մարդ-ենթակա

Կենտրոնանում է-ստորոգյալ

Թելի ու նախշի վրա

Երկրորդական նախադասությունները դարձրո՛ւ դերբայականդարձվածներ:

• Գիտնականները փորձերով ապացուցել են, որ աղավնիներն օժտված են հիանալի հիշողությամբ:

• Անգլիայում հրատարակվել է հայտնի մարդկանց ցուցակը, որոնք գրել են ձախ ձեռքով:

• Կա ձմեռվա ճանապարհ, որ անցնում է արևկող տեղերով:

• Մանուկները գնում են ծանոթ արահետով, որովհետև մյուսկածանները նրանց անծանոթ են ու երիկյուղալի:

• Այն օրից, երբ գյուղ էր եկել, անցել էր ուղիղ մեկ ամիս:

Կետադրի՛ր:

1. Եթե բոլորը քեզ նման մտածեին ,աշխարհն այսպիսին չէր լինի:

2. Այդ կղզին կատարյալ դրախտ կարելի էր դարձնել, որովհետև հորդաբուխ աղբյուրներ կային այնտեղ:

3. Ինչ անելս չիմանալով ես լուռ շվարած նայում էի նրան:

4. Հարուստ մազերը փռվել էին ուսերին և թիկունքին նրան տալով գիշերային ոգու կերպարանք:

5. Սոնան ՝ձկնորսի դուստրը ,գլխիկոր մոտեցավ ,ցած իջավ նավակի մեջ ու նրանք սլացան ջրերի վրայով: