Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կանայք համաշխարհային պատմության ընթացքում»

Կինը իգական սեռին կամ գենդերին պատկանող մարդ է: «Կին» բառը սովորաբար նշանակում է հասուն մարդ, իսկ երեխային բնութագրելու համար օգտագործվում են «աղջիկ» բառը:Արևմտյան մշակույթներում «կին» հասկացությունն ավանդաբար բնորոշվում է առաջին հերթին կենսաբանական առանձնահտկությունների միջոցով: Ինչպես նշում են որոշ հետազոտողներ, սա կապված է հատուկ նշանակության հետ, որն այս մշակույթներում տրվում է բնությանը։Նույնիսկ անտիկ աշխարհի լավագույն մտածողները կնոջ մասին իրենց հայացքներում չէին բարձրանում իրենց ժամանակի մակարդակից: Սոկրատեսը կնոջ մասին արտահայտվել է այսպես՝ որպես բացառապես տանը պատկանողի՝ բառի բուն իմաստով. նրա կարծիքով՝ քաղաքացին ամենաքիչը կարող էր խոսել իր կնոջ հետ:

Աղբյուր Wikipedia

Ճապոնիա 🇯🇵

Դասի հղումը

Ճապոնիայի բնակչությունը

  1. Քարտեզի վրա նշել Ճապոնիայի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները:
  2. Բնութագրեք Ճապոնիայի աշխարհագրական դիրքը:
  3. Ի՞նչ դեր ունի Ճապոնիան հվ-արմ Ասիայում և ամբողջ աշխարհում
  4. Որո՞նք են Ճապոնիայի զարգացման նախադրյալները:
  5. Որո՞նք են Ճապոնիայի տնտեսության առաջատար ճյուղերը:

2.Այն Խաղաղ օվկիանոսի արևմտյան ափին է՝ զբաղեցնելով Ասիա աշխարհամասի արևելյան ծովափը, տարածվելով Օխոտի ծովից մինչև Արևելաչինական ծով, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության հարավը։գեոսիկլինալային կլիմայում գտնվելու պատճառով այնտեղ ահավոր երկրաշարժներ է լինում 7-9 տարին 1:

3.Ճապոնացիները շատ խելացի են և Ճապոնիան հայտնի է իր տեխնոլոգիաներով ։

4.Ճապոնիան նավաշինությամբ աշխարհում առաջինն է:Ճապոնական ապրանքներն իրենց բարձր մրցունակության շնորհիվ աշխարհում մեծ պահանջարկ ունեն:

5.Տմնտեսության առաջատար ճյուղերն են՝արդյունաբերությունը,գյուղատնտեսությունը և ծառայությունը։