Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կենտրոնական Ասիա

  1. Քարտեզի վրա նշել Կենտրոնական Ասիայի երկրները ու դրնաց ափերը ողողող ջրային ավազանները:
  2. Որոնք են Կենտրոնկան Ասիայի երկրների զարգացման նախադրյալները:
  3. Ինչ դեր ունի Կենտրոնական Ասիան համաշխարհային տնտեսության մեջ:

1.

2.Օգտակար հանածոները, հանքային ռեսուրսները և այլն։

3. Ուզբեկստանոըհարուստ է ֆասֆորով ու կապարով։ Թուրքմենաստանը հարուստ է գազի պաշարներով։