Design a site like this with WordPress.com
Get started

Դաս 2- Գործնական աշխատանք

1. <<Նյութերի հատկությունները՝ ֆիզիկական, քիմիական,ֆիզիոլոգիական>>

Նյութերը դասակարգել,տեղադրել աղյուսակում,անվանել,գրել բանաձևերը: Նկարագրել ֆիզիկական հատկությունները՝ գույնը, ագրեգատային վիճակը(պինդ, հեղուկ, գազային), եռման,հալման ջերմաստիճանները, ջերմա-,էլեկտրահաղորդականությունը, լուծելիությունը ջրում և այլն: Պարզ նյութեր Բարդ նյութեր


Կատարել քանակական և որակական հաշվարկներ բարդ նյութերի հետ:

նյութըգույնըագրեգատային վիճակըհալման ջերմ.եռման ջերմ.ջրում լուծելիությունը
ՅոդՓայլուն մուգ մոխրագույն Պինդ, հեղուկ114186քիչ
Ջուրանգույնհեղուկ0100
կավիճսպիտակպինդքայքայվում է Քայքայվում էչի լուծվում
Ալյումինարծաթասպիտակավուն պինդ6602500չի լուծվում
Ոսկիոսկեգույնպինդ10632880չի լուծվում
Ացետոնանգույնհեղուկ-9556միախառնվում է ցանկացած հարաբերությամբ
Շաքարսպիտակպինդ185 քայքայվում էլավ
Գրաֆիտմուգ մոխրագույնպինդմոտ 4000հայտնի չէչի լուծվում

Տնային աշխատանք՝ ընտրեք կենցաղում կամ շրջապատում 2-3 նյութ,գրեք դրանց բանաձևերը և կատարեք հետևյալ հաշվարկները`

  • Ինչպիսի՞ տարրերից են կազմված նյութը,ատոմների քանակը
  • Հաշվեք հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները՝Mr
  • Որոշեք տարրերի զանգվածային բաժինները՝w,զանգվածային հարաբերությունները և տարրերի մոլային բաժինները բարդ նյութերում:


H2CrO4

կազմված է 2 H 1 Cr 4 O

Mr(H2CrO4)=1*2+52+16*4=2+52+64=118
m(H):m(Cr):m(O)=2:52:64
w(H)=2/118*100%=1%
w(Cr)=52/118*100%=44%
w(O)=64/118*100%=55%

CH4O4

Mr(CH4O4)=12+4+64=80
m(C):m(H):m(O)=12:4:64
w(C)=12/80*100%=12%
w(H)=4/80*100%=5%
w(O)=64/80*100%=8%

Մայիսյան հերոսամարտ

Բրեստ-Լիտովսկի հաշտության բանակցությունների օրերին օսմանյան Թուրքերի օգտվելով իր հզոր դաշնակից Գերմանիայի աջակցությունից, ինչպես նաև Կովկասյան ճակատի կազմալուծումից, 1918 թվականի հունվարի 28-ին խախտելով Երզնկայ զինադադարը 1917 թվականի դեկտեմբերի 5-ին վերսկսել է ռազմական գործողությունները։ Հայ կամավորներն առանձին խմբերով փորձել են դիմադրություն կազմակերպել՝ Երզնկայում՝ Սեբաստացի Մուրադը, Բաբերդում՝ Սեպուհը, Քղիում՝ Թուրիկյանը։

Մայիսի 22–29-ը ընկած ժամանակահատվածում Սարդարապատում ընթացող ինքնապաշտպանության կազմակերպումը հանձնարարվել է Երևանյան խմբի զորահրամանատար Թովմաս Նազարբեկյանի կողմից: Մայիսի 21-ին թուրքական առաջապահ ուժերին հաջողվում է գրավել Սարդարապատ կայարանը, նույնանուն գյուղը և Գեռլչուն որը հիմա կոչվում է Մրգաշատ։Սարդարապատի ուղղությամբ թուրքերը դուրս են բերել 15-հազարանոց զորաբանակ՝ Յաղուբ Շևքեթ փաշայի հրամանատարությամբ։ Ճակատամարտից առաջ Սիլիկյանը կաթողիկոս Գևորգ Ե Սուրենյանցին առաջարկել է հեռանալ Սևանի ուղղությամբ՝ նրա անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։ Սակայն կաթողիկոսը ոչ միայն չի հեռացել Սուրբ էջմիածնից, այլև կարգադրել է կոչնակ հնչեցնել բոլոր եկեղեցիներում՝ ժողովրդին թուրքերի դեմ պայքարի ելնելու հորդորով։ Մայիսի 21-ին տեղի ունեցած կատաղի ճակատամարտում հայկական ուժերը նահանջել են՝ հանձնելով Սարդարապատ կայարանն ու գյուղը։ Վտանգվել են Սուրբ էջմիածինն ու Երևանը, որտեղ, բազմահազար արևելահայերից բացի, հավաքվել էին հարյուրհազարավոր արևմտահայ գաղթականներ։

Մայիսի 23-ից Սիլիկյանն իր մարտակազմի մի ջոկատ է ուղարկել Բաշ-Ապարանի ճակատ՝ Դրոյի գլխավորությամբ։ Սարդարապատում մնացել են Պողոս Բեկ-Փիրումյանի՝ կամավորներից կազմված 5-րդ մահապարտների գունդը, 2 հեծյալ գունդ, Թռուցիկ Հովսեփի և Պանդուխտի հեծյալները, աշխարհազորայինների նորակազմ վաշտերը և այլ զորամասեր։Սարդարապատի հերոսամարտը, որտեղ թշնամին առաջին խոշոր պարտույունն է կրել, ճակատագրական նշանակություն ունեցավ հայ ժողովրդի և Հայաստանի համար։ Մայիսի 20-ին, գրավելով Համամլուն, թուրքական 39-րդ դիվիզիան շարժվել է դեպի Բաշ Ապարան՝ Աշտարակ-Եղվարդ-Կոտայք գիծ դուրս գալու և Քանաքեռիգրավումով Երևանը շրջափակելու նպատակով։Թշնամին, մարտադաշտում թողնելով 200-ից ավելի սպանված և մեծաքանակ ռազմավար, նահանջել է։ Դրոյի զորքի կազմում թուրքերի դեմ կռվել է եզդիների 1500-հոգանոց հեծյալ ջոկատը՝ Ջհանգիր աղայի գլխավորությամբ։ ճակատամարտում զոհվել է հայտնի հարյուրապետ Զեմլյակը

Թուրք-հայկական պատերազմի վճռական տեղամասերից էր նաև Ղարաքիլիսայիճակատը։ Ալեքսանդրապոլի անկումից հետո Ղարաքիլիսայի ուղղությամբ շարժվող թուրք, զորամասը մայիսի 20-ին գրավել է Ջաջուռը, Աղբուլաղը, Ղալթաղչին , մայիսի 21- ին՝ Վորոնցովկան։Հայկական զորքն ունեցել է 6 հազար զինվոր, 10 հրանոթ և մոտ 20 գնդացիր, թուրքական, զորքը՝ 10 հազար զինվոր, 70 հրանոթ և 40 գնդացիր։ Հայերը կրել են զգալի կորուստներ ։Մեծ էին նաև թուրքերի կորուստները, սակայն համալրում ստանալով՝ նրանք անցել են հակահարձակման և մայիսի 30-ին ներխուժել Ղարաքիլիսա։Այդ մարտերի շնորհիվ Արևելյան Հայաստանի մի մասում վերականգնվել է հայկական պետականությունը. 1918 թ.-ի մայիսի 28-ին հռչակվել է Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, դրվել է ամբողջական հայրենիքի վերականգնման ճանապարհի սկիզբը։

Դաս 2

Լաւ է մանուկ աղքատ եւ իմաստուն, քան զթագաւոր ծեր եւ անմիտ:

Կարդա այսպես. 

լաւ – լավ

զթագաւոր – ըզթագավոր

(Նկատեցի՞ ր` ինչպես է կարդացվում ւ տառը:)

Բառարան

Քան զթագաւոր – քան թագավորը

Հարցեր և առաջադրանքներ

Գրաբարում «եւ» բառն ուներ նաև այսօրվա «բայց» բառի իմաստը: Քո կարծիքով. այստեղ պետք է և՞թե՞ բայց փոխադրել: Իմաստային ի՞ նչ տարբերություն կա այս արտահայտությունների միջև` աղքատ և իմաստուն մանուկ – աղքատ, բայց իմաստուն մանուկ: 

Ինձ թվում է այստեղ պետք է փոխադրել «բայց»

Նախադասության մեջ հակառակ իմաստ ունեցող բառերը գտի՛ր և զույգ – զույգ դո՛ւրս գրիր: 

Իմաստուն-անմիտ մանուկ-ծեր

Եթե կարող ես, շրջի՛ր նախադասության իմաստը, թող գրաբար լինի` 

Ծեր և անմիտ թագավորն ավելի լավ է, քան աղքատ, բայց իմաստուն մանուկը:

 Որպեսզի նախադասությունդ ճիշտ լինի, զ մասնիկը (նախդիրը) դիր քան – ին հաջորդող բառի վրա: 

Լաւ է մանուկ աղքատ եւ իմաստուն, քան զթագաւոր ծեր եւ անմիտ:

Դաս1

Լաւ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք:

Կարդա այսպես. 

լաւ – լավ

կոյր – կույր

Բառարան

աչօք – աչքով

մտօք – մտքով

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Նախադասությունը ժամանակակից հայերեն (աշխարհաբար) դարձրու: Գրաբար և աշխարհաբար նախադասությունները բարձրաձայն կարդա՛: Քո կարծիքով ո՞ր դեպքում է այն ավելի գեղեցիկ հնչում: 

Լավ է կույր աչքով քան կույր մտքով և աշխարհաբար ավելի գեղեցիկ է հնչում

  • Կոյր մտօք արտահայտությունն ինչպե՞ս ես հասկանում: Դրա հակառակ իմաստն արտահայտող բառը կամ բառակապակցությունը գտիր: 

Կոյր մտոքը նշանակում է անգրագետ և հակառակ իմաստն արտահայտող բառը՝ազատ միտք

3..Մարդը կարո՞ղ է սրտով կույր լինել (գրաբ. կլինի` կոյր սրտիւ): 

Այո, մարդը կարող է լինել  սրտով կույր, սրտով կույր են այն մարդիք ովքեր չարությամբ են լցված և չեն հարգում ուրիշներին։

4.Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք նախադասության իմաստն աշխարհաբար քանի՞ ձևով կարող ես արտահայտել:

5.Ինչպե՞ս ես հասկանում այս նախադասությունը (նախադասությունն ազատ և ընդարձակ փոխադրիր): 

Որ մարդ ավելի լավ է կույր լինի քան անգետ բայց ոչ տեսնի և լինի չար, անխելք։

Առաջին բուժօգնություն

Վնասված մարդ -տուժող

Այնտեղ որտեղ պատահել է դեպք-դեպքի վայր

1Մինչ տուժողին օգնելը պետք է նայել շուրջը …տեսնել ,իսկապես վտանգ չկա,որ դուքել տուժող չդառնաք

2.Տեսնել տուժողը մահացած է թե ոչ

3.չափել սրտի զարկերը(պուլս)

Եթե տուժողը ուշագնաց է լինում պետք է նրան շրջել կողքի, որ նա չխեղտվի

Զանգահարել այս համարներին

101, 911, 112, 108 – ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման կենտրոն

102 – Ոստիկանություն

103 – Շտապ բուժօգնության ծառայություն

Домашняя работа

Упражнение 7. Вместо точек поставьте союзы что или чтобы.

l. Преподаватель сказал нам, чтобы мы прочитали эту книгу. Он сказал, что эта книга очень интересная. 2. Врач сказал больному, что у него неопасная болезнь.
Он сказал,чтобы больной принимал лекарство. 3. Отец написал мне,чтобы летом я приехал домой. Он написал,что они с мамой очень хотят видеть меня. Я написал родителям,что летом я обязательно приеду к ним. 4. Я сказал товарищу, что я куплю билет в кино. Товарищ сказал мне,чтобы я купил ему два билета. 5. Преподаватель сказал, что сегодня мы будем писать сочинение. Он сказал, чтобы мы писали внимательно. 6. Мой друг сказал мне, чтобы я посмотрел балет «Лебединое озеро». Он сказал,что он смотрел этот балет в Большом театре.

Упражнение 8. Замените прямую речь косвенной.
А) 1. Мой друг спросил меня: «Почему я не был вчера на вечере?» 2. Он спросил нас: «пойдём ли мы завтра в театр?» 3. Анна сказала Павлу: «чтобы он позвонил её сегодня вечером». 4. Я сказал ей: «чтобы она подождала меня здесь». 5. Она спросила брата: «может ли он помочь ей?» 6. Он спросил меня: «помню ли я этого человека?» 7. Мой друг спросил меня: «Куда я положил его портфель?» 8. Я спросил Виктора: «приходил ли он ко мне вчера?» 9. Он попросил меня: «Помочь ему ». 10. Олег попросил меня: «прочитаю ли я эту книгу до субботы?»

Б) 1. Он спросил нас: «Куда мы идём?» Мы ответили ему,что мы идём в кино». 2. Он спросил меня: «Я читал эту книгу?» Я ответил: что нет, не читал. Он сказал мне что он может дать мне книгу на два дня. 3. Мать спросила сына: «он был вчера в кино?» Сын ответил: «Да, он был». Мать спросила: «С кем он ходил в кино?» Он ответил: «он ходил Ее товарищем». 4. Товарищ попросил меня: «Объяснить ее эту задачу». Я сказал ему: «Попроси Антона, потому что я сам не знал, как решать еѐ». 5. Я попросил друга, как ездить в театр». Он сказал: «Спроси Анну, потому что она была в этом театре».

Էնտոնի Կիեդիս։RHCP

Էնտոնի Կիեդիսը ամերիկացի երգիչ է,երգ գրող և ռեպեր։Ծնվել է հազար իննը հարյուր վաթսուներկու թ-ի նոյեմբերի 1-ին։Նա առավել հայտնի է որպես RHCP-ի հիմնադիր անդամ և գլխավոր վոկալիստ։

Fairfax ավագ դպրոցում կիեդիսը նա ընկերացավ Միքաել Բալզարիի հետ(որը ավելի ուշ հայտնի դարձավ որպես Ֆլեա)և Հիլել Սլովակիայի հետ։Նա ուներ մի խումբ որը հայտնի էր Անթիմ անունով և Բալզալին միացավ նրան որպես բաս նվագող։

Նա խումբ ստեղծեծ ընկերների և թմբկահար Jack iron-ի հետ- չնայած նրանք արդեն տարբեր խմբերի մեջ էին։Խումբը, որը հայտնի կդառնար Red Hot Chili Peppers անվամբ, դարձավ սիրված հարմարանք L.A ակումբի բեմում։

Էնտոնի Կիեդիսը RHCP-ի հետ ձայնագրել է 11 ալբոմներ:Կիեդիսի քնարական ոճը զարգացել է նրա ողջ կարիերայի ընթացքում. վաղ ձայնագրություններում քննարկվում էին թեմաներ, ինչպիսիք են կյանքը Լոս Անջելեսում, մինչդեռ ավելի վերջերս երգերը կենտրոնանում էին ավելի արտացոլող թեմաների վրա, ներառյալ սերը, կախվածությունը և կորուստը: Բացի այդ, նրա վոկալ ոճը ռեփից տեղափոխվել է ավելի սովորական երգեցողություն: Նա պայքարում էր կախվածության դեմ իր կյանքի մեծ մասի համար մինչև 2000 թվականը և դրանից հետո մնում էր առանց թմրանյութերի:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Anthony_Kiedis

https://www.biography.com/musician/anthony-kiedis

«Такой необычный человек- Ашот Блеян»

Ашот Блеян очень уникальная персона.Он создал в Армении единственный учебный метод ,который позваляет и даёт возможность каждому ученику образовательного комплекса поверить в себя,быть самим собой,расширить свои умственные и физические возможности.Он очень добрый,отзывчивый,человек.Он любит и дорожит тем,что создал,создал для прошлого,нынешнего и будущего поколения . Его место рядом с нами-всегда.Мы благодарны ему за единственную в своём роде школу-имени Мхитара Себастаци.

Unit 1:present simple,present continuous,stative verbs:exercise B,C,D,E,F.

Gordon?I think he writing a letter at the moment.

Yes,the match is on TV now,but we’re losing.

Right now, Margaret is having a shower.Do you want to ring latter?

Sally is staying with her aunt for a few days.

I am not lying! It’s true !I did see Madonna is at the supermarket.

John is always using my bike !it’s so annoying.

We’re having lunch but I can come around and help you later.

Are you playing music up there ?it’s really noisy!

Do the top musicians study for many years .

What’s going on ?i hope you didn’t touch my things!

It’s a small business,so each person does lots of different jobs.

Is Christine listening to the radio , or is that the TV I can hear.

I usually buy a special ticket each week for the bus because it’s cheaper .

Our washing machine starts when you press this button .

How’s the match going?Is our team winning?

Many people enjoy spending time on the beach on holiday.

I am working at the local library for the summer.

We don’t go to the theater very often.

Stacy is getting ready for school,so she can’t come to the phone .

Does Gary ever talk about his expedition to the amazon jungle?

In squash, you hit a ball against the wall .

I read a news paper at least once a week .

Do you practice the piano for two hours every day?

Nadine and Claire are doing quite well at school at the moment .

A good friend knows when you’re upset about something .

How do you spell your name .

In Monopoly you are moving around the board, buying houses and hotels.

Are you watching this programme or can I turn the TV off?

Regular exercise helps you to stay healthy .

Im using my brothers guitar until I get a new one.

Does Simon always do the washing-up after lunch?

Do you have any sweaters in a large size.

You aren’t holding the kite right.Let me show you.

Dad belongs to the local astronomic club

The game that I’m starting to love is backgammon.You throw the dice and move your pieces around the board. It seems quite easy but in fact you need to be quite careful. When your piece lands on another person’s s piece, you have to take it off the board and go back to the beginning.You win by getting all of your pieces to the lest spot on the board.Some people prefer playing Chess, but I don’t understand that game.Right now I’m waiting to play a game with my brother.He is doing he’s homework. Since I usually win though, I think he might not want to play with me.