Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայկազեան համալսարան (Բերյութ)

 Ներկայումս սփյուռքում գործող հայկական միակ համալսարանն է:Հիմնվել է 1955-ի հոկտեմբերի 17-ին ՄԱՀԱԵՄ և Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության կողմից:Համալսարանի հիմնադրման գլխավոր նպատակն է եղել Մերձավոր Արևելքի հայ համայնքներն ապահովել որակավոր ուսուցիչներով, մտավորականներով ու հայ ավետարանական եկեղեցու ծառայողներով:Համալսարանը կոչվել է բարերար Մեխակյանի աներոջ Կոնյայի Ճենանյան ինստիտուտի նախկին ուսուցչապետ Արմենակ Հայկազյանի անունով։1955-1989 թթ.-ին եղել է քոլեջ, 1990-1996 թվականներին համալսարանական քոլեջ, 1996 թվականի դեկտեմբերի 26-ից՝ համալսարան։ Ուսումնառությունն անգլերենով է, հայկական և արաբական մշակույթներին վերաբերվող առարկաները դասավանդվում են հայերենով և արաբերենով։

Գնահատում: Իրավունք և իրավագիտություն հոկտեմբեր

Սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատումը

Գործնական աշխատանք․ հենվելով սեփական փորձի վրա  պատասխանեք հարցերին․

  • ե՞րբ եք գնահատվում
  • ո՞վ է գնահատում
  • ի՞նչն են գնահատում
  • ինչպե՞ս են գնահատում

Պատասխանեք «Ինչո՞ւ գնահատել» հարցին։

https://www.mskh.am/am/44761 -գնահատումը Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում

Փորձեք մեկնաբանել«գնահատումը, որպես սովորողի խրախուսման և շարունակական զարգացումն ապահովող միջոց» արտահայտությունը։

Փորձեք ձևակերպել գնահատման գործընթացի գործառույթներ։

Փորձեք ձևակերպել գնահատման գործընթացի սկզբունքներ։

«13. Չափորոշչով սահմանվում են հանրակրթության հիմնական ծրագրերի բովանդակության հետևյալ բաղադրիչները՝

1) գիտելիք.

2) հմտություն.

3) դիրքորոշում.

Այս բաղադրիչներից ո՞րը ի՞նչ ձևով կգնահատեք։ Բերեք օրինակներ։

Ութանիստ.Octahedron

Ութանիստը ձև է, որը ձևավորվում է իր հիմքերում երկու բուրգերի միացման արդյունքում:Ութանիստը ամենից հաճախ հայտնի է որպես կանոնավոր ութանիստ երբ բոլոր դեմքերը նույն ձևի և չափի են:Բայց շատ դեպքերում պարտադիր չէ, որ բոլոր երեսները լինեն նույնը, որպեսզի կոչվեն ութանիստ:Octahedron բառը ծագել է հունարեն «Oktaedron» բառից, որը նշանակում է 8 երես:Ութանիստը 8 դեմքով, 12 եզրով և 6 գագաթով բազմանիստ է, և յուրաքանչյուր գագաթում 4 եզրեր են հանդիպում:Այն հինգ պլատոնական պինդ մարմիններից մեկն է, որոնց դեմքերը հավասարասրուն եռանկյունու ձև ունեն։

Ութանիստի հատկությունները

  1. Ութանիստն ունի 6 գագաթ և յուրաքանչյուր գագաթում 4 եզրեր են հանդիպում:
  2. Ութանիստն ունի 8 երես՝ հավասարակողմ եռանկյունու ձևով, կանոնավոր ութանիստի դեպքում։
  3. Ութանիստն ունի 12 եզր
  4. Կանոնավոր ութանիստում եզրերի միջև անկյունները չափվում են 60°-ով, իսկ երկնիստ անկյունը չափվում է 109,28°-ով: Ութանիստի մակերեսը հաշվարկելու բանաձևը 2×√3×a2 է:
  5. Ութանիստի ծավալը հաշվարկելու բանաձևը √2/3 × a3 է: