Design a site like this with WordPress.com
Get started

§50.Գոլորշիացում և խտացում:§51.Եռում: Եռման ջերմաստիճան:§52.Շոգեգոյացման տեսակարար ջերմություն:

https://sovorir.am/site/lesson/id/1697

Քննարկվող հարցեր՝                              

1.Ինչ է շոգեգոյացումը:

Շոգեգոյացումը՝ նյութի անցումը հեղուկ կամ պինդ վիճակից գազային վիճակի

2. Ինչ է գոլորշիացումը:

Գոլորշիացումը՝նյութի անցումը հեղուկ կամ պինդ վիճակից գազային վիճակի

3. Ինչ է խտացումը:

երբ նյութը գազային վիճակից անցնում է հեղուկ վիճակի, կոչվում է խտացում:

4. Որ գոլորշին է կոչվում հագեցած:

Հագեցած գոլորշի, հագեցնող գոլորշի, հեղուկի կամ պինդ մարմնի հետ թերմոդինամիկական հավասարակշռության մեջ գտնվող, քիմիական նույն բաղադրության գոլորշի։

5. Որ պրոցեսն են անվանում եռում:

Երբ նյութը հեղուկ վիճակից անցնում է գազային վիճակ:

6. Ինչն են անվանում հեղուկի եռման ջերմաստիճան:

Եռում է կոչվում ինտենսիվ շոգեգոյացումը, որի դեպքում հեղուկի ներսում աճում և վերև են բարձրանում գոլորշու պղպջակները:

7. Ինչն են անվանում շոգեգոյացման ջերմություն:

Այն ջերմաստիճանը որի ժամանակ նյութը հեղուկ վիճակից անցնում է գազային վիճակ:

8. Ինչն են անվանում շոգեգոյացման տեսակարար ջերմություն:

Ֆիզիկական այն մեծությունը, որը ցույց է տալիս, թե հաստատուն ջերմաստիճանում ինչ ջերմաքանակ է անհրաժեշտ 1 կգ հեղուկի գոլորշացման համար։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: