Design a site like this with WordPress.com
Get started

Աշխատանքային օրենսգրքերի տարբերվող կետեր

 1. Ճապոնացի գործատուները պետք է չափեն 40-75 տարեկան բոլորի գոտկատեղը: Ճապոնիայում ճարպակալումը նվազեցնելու նպատակով ներդրվել է «Metabo օրենքը»՝ սահմանելով գոտկատեղի սահմանաչափ (33,5 դյույմ տղամարդկանց և 35,4 դյույմ կանանց համար) վերը նշված տարիքի բոլոր աշխատողների համար:Սա ոչ միայն նշանակում է, որ գործատուները օրենքով պարտավոր են կանոնավոր կերպով չափել իրենց աշխատակիցների գոտկատեղը, այլ նաև նշանակում է, որ նրանք, ովքեր գերազանցում են սահմանը (և երեք ամսվա ընթացքում չեն կորցնում քաշը), պետք է գնան դիետայի դասընթացների:

2.Եթե ​​Նոր Զելանդիայում աշխատելու համար զվարճալի գլխարկ եք կրում, կարող եք կորցնել ձեր աշխատավարձի 10%-ը
Պարզվում է, որ Նոր Զելանդիայում կատակերգական գլխարկների նկատմամբ հանդուրժողականությունն առանձնապես բարձր չէ. իրականում դա գրեթե գոյություն չունի:

Հագնելը կարող է մեկնաբանվել որպես համազգեստի կանոնների խախտում, իսկ տուգանքը կարող է լինել աշխատավարձի կրճատում:

Արդյո՞ք պատիժը համապատասխանում է հանցագործությանը: Հավանաբար ոչ. Բայց գոնե դուք գումար կխնայեք ֆեդորաների վրա:

3.Պորտուգալիայում անօրինական է գործատուի կողմից աշխատողին աշխատանքից հեռացնելը, և երկրում աշխատանքից ազատման ժամկետ չկա: Եթե ​​ընկերությունը ցանկանում է աշխատանքից հեռացնել աշխատակցին, նրանք պետք է առաջարկեն նրան աշխատանքից ազատման լավ փաթեթ և հուսալ, որ աշխատակիցը կընդունի: Այս պատճառով Պորտուգալիայում շատ ընկերություններ առաջարկում են միայն որոշակի ժամկետով պայմանագրեր և ընդունում են կես դրույքով աշխատողներ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՈՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հացեր՝

 • Որն է պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանքը

Պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանք է համարվում որևէ պատժի
(հարկադրանքի ցանկացած ձևի) գործադրմամբ կամ գործադրման սպառնալիքով անձից
պահանջվող և այդ պատժի (հարկադրանքի ցանկացած ձևի) գործադրման կամ
գործադրման սպառնալիքի ներքո անձի կողմից կատարվող ցանկացած աշխատանքը կամ
ծառայությունը (այդ թվում՝ այն աշխատանքը, որն անձը կատարում է (ստիպված է
կատարել) որևէ պատժի (հարկադրանքի ցանկացած ձևի) գործադրման կամ գործադրման
սպառնալիքի ներքո այն դեպքում, եթե սույն օրենսգրքին կամ Հայաստանի
Հանրապետության այլ օրենքներին համապատասխան՝ նա իրավունք ունի հրաժարվելու
այդ աշխատանքի կատարումից)

 • Աշխատանքային պայմանագրի կնքման նախադրյալները

Գործատուն իրավունք ունի ինքնուրույն, ուղղակիորեն (առանց մրցութային
կամ այլ ընթացակարգերի) համալրելու թափուր կամ նոր ստեղծված
աշխատատեղերը` կնքելով սույն օրենսգրքով նախատեսված աշխատանքային
պայմանագրեր: Աշխատող փնտրող գործատուն կարող է թափուր կամ նոր
ստեղծված աշխատատեղերը համալրել նաև իր կազմակերպած մրցույթով կամ
օգտվել համապատասխան մասնագիտացված կազմակերպությունների
ծառայություններից: Թափուր աշխատատեղերի համալրման նպատակով մրցույթի
կազմակերպման և անցկացման, ինչպես նաև մրցույթում հաղթած անձանց հետ
աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգը սահմանում է գործատուն:

 • Աշխատանքային փորձաշրջան որ դեպքում է սահմանվում

Աշխատանքային պայմանագրի կնքման ժամանակ կողմերի համաձայնությամբ կարող է սահմանվել փորձաշրջան: Այն կարող է լինել կամ գործատուի ցանկությամբ, կամ՝ աշխատանքի ընդունվողի։ Փորձաշրջան չի կարող նախատեսվել, եթե աշխատանքի են ընդունվում՝

1. տասնութ տարին չլրացած անձինք
2. ընտրովի պաշտոն զբաղեցնողները
3. գործատուների փոխադարձ համաձայնությամբ այլ աշխատանքի փոխադրվող անձինք
4. օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում:

 • Նշել անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը ըստ ըստ տարիքային խմբերի
 • Նշել գրանցմամբ աշխատողի առավելությունները
 • Ներկայացնել աշխատանքային փորձաշրջանը ըստ օրենքի
 • Աշխատանքային արձաակուրդ

Աշխատանքային հանգստյան օրը կիրակին է, իսկ հնգօրյաաշխատանքային շաբաթվա դեպքում ՝ նաև շաբաթը։ Տոների և հիշատակի օրերը սահմանված են որպես ոչ աշխատանքային օր(օր. Ամանոր, Սուրբ Ծնունդ, Բանակի օր, Կանանց տոն, Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր, Աշխատանքի օր, Հաղթանակի տոն, Հանրապետության տոն, Սահմանադրության օր, Անկախության տոն, Երկրաշարժի օր)։ 
Ամենամյա արձակուրդըօրերով հաշվարկվող ժամանակահատված է, որը տրամադրվում է աշխատողին։ Այդ ընթացքում պահպանվում է նրա պաշտոնը, վճարվում է միջին աշխատավարձ։ Ամենամյա. վազագույն արձակուրդի տևողությունը հնգօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 20 աշխատանքային օր է, իսկ վեցօրյա աշխատանքային դեպքում ՝ 24: Կան նաև ամենամյա երկարացված և լրացուցիչ արձակուրդներ, ինչպես նաև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդը (դեկրետը), մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի համար տրամադրվող արձակուրդը։

 • Աշխատանքից ազատում

Աշխատավարձի վճարման դադարեցումով բանվորին կամ ծառայողին աշխատանքից (պաշտոնից) հեռացնել թույլատրվում է դրանում լիազորված մարմինների առաջարկությամբ միայն` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում: Հարբած վիճակում, թմրամիջոցներով կամ թունամիջոցներով արբեցած վիճակում աշխատանքի ներկայացած աշխատողին ձեռնարկության, հիմնարկի, կազմակերպության ադմինիստրացիան թույլ չի տալիս այդ օրը աշխատել:

Բառարանային ֆլեշմոբ

Բառարանը տեղեկագիրք է, որը պարունակում է լեզվի բառերը սովորաբար այբբենական կարգով դասավորված՝ դրանց ձևերի, գործառույթների, իմաստների, ուղղագրությունների մասին տեղեկություններով։

Որո՞նք են բառարանի հիմնական առանձնահատկությունները:

 • բառերի իմաստը.Բառի մասին ամենակարևոր տեղեկատվությունը, որը պարունակում է բառարանը, իմաստն է:
 • Օգտագործումը.Լավ բառարանը կտա նաև օգտագործման օրինակներ:
 • Ուղղագրություն
 • և այլն

Գյումրվա բառարան

Սպեսնա- այդպիսի, այդպես

Օրինակ՝ «Կռնանք սիգ սպեսնա ենենք ոչ թե ըդպես»

սայլուգ – գիժ, խելառ

Կագալ – ընկույզ

Օրթանջիլ – միջնեկ

Քյոսա – դեմքին մազ չունեցող

Գաղափարըս տրաքիգը – ուժեղ գլխացավ

Օղուլ – բարեկամ, ընկեր

Ղառղառ – ագրավ

Փռտի – ձրի

Իսան – մարդ

Աբուռ – ամոթ

Փաչա, փաչեք – ոտք, ոտքեր

Թշշիկ – սոդայաջուրu

Ալիշ վելիշ – զրույց

Ղըդիկ – խուտուտ

փետրվարի ամփոփում(02.13-02.17)

բառարանային ֆլեշմոբ

 • բառարանների մասին
 • սոցիալական կայքերի լեզվի բառարանի ստեղծում
 • տերիանական բառերի բառարան
 • Թումանյանական բառերի
 • Չարենցի
 • Տերյանի
 • Կրթահամալիրյան
 • Տարօրինակ բառերի բառարան
 • Օտարաբանությունների բառարան
 • այլ

Տերյան քաղակացի

Տերյանը բանաստեղծ

տերյանի զգացումների աշխարհը

որպես հասարակական գործիչ

ասելիքս տերյանի միջոցով

ուսումնասիրություններ տերյանը մեր օրերում

Տերյանը և երաժշտությունը

Տերյանը և գրական հայերենը

տեսանյութեր, վերլուծություններ, երկու կետերից հետազոտական աշխատանք,

.       Տրված բառերի միացումով կազմել բարդ բառեր

փափուկ սիրտ

սուր միտք

զորք հանդես

վառել փայտ

աշխարհ աշխարհ

անութ ցուփ

2.       Բացատրել հնչյուն, հնչուն բառերի տարբերությունը, դրանք գործածել նախադասությունների մեջ

3.       Ինչ է համանունությունը, բերեք համանուն բառերի օրինակներ։

4.       Կազմել նախադասություններ «ակ» համանունի բոլոր իմաստներով։

5.       Յուրաքանչյուր նախադասության մեջ նշե՛ք սխալ գործածված բառը։

 • Խնդրում ենք դահլիճում լռություն պաշտպանեք։
 • Երկու էջ գրելու փոխանակ՝ չորս էջ էր գրել։
 • Շան հարձակումից պահպանվելու համար ուրիշ ճանապարհով տուն գնաց։
 • Տղային վիրահատեցին տեղական անզգայացումով։
 • Գործած հանցանքների համար պիտի մեղանչել։
 • Աշխատակցուհին խնդրեց վաղը կրկին զանգվել։

·         Խումբը ամսեկան ունենալու էր չորս հանդիպում։

6.       Գտնե՛լ օտարալեզու բառերի հայերեն համարժեքները․

ինտերնետ

շերտավարագույր

ժալյուզի

պարզունակ

էսկալատոր

վերելակ

լիֆտ

համացանց

Օնլայն

պաստառ

Աբոյ

հաղորդագրություն 

Լինկ

հղում

Պրիմիտիվ

ոտնակ 

Մեսիջ

շարժասանդուղք

Պեդալ

առցանց

7.       Թվարկել հայերենի խոսքի մասերը, յուրաքանչյուր խոսքի մասից բերել մեկական օրինակ։

8.       Ինչ է նախադասությունը։ Բերել պարզ և բարդ նախադասությունների օրինակներ։

9.   Կետադրել տրված նախադասությւոնները։

·         Մենք երիտասարդներս լավ գիտենք մեր իրավունքներն ու պարտականությունները։

·         Դադարեց անձրևը լուսինը վար նայեց սպիտակ լեռների կապույտ ձորերից։

·         Նրանք ավարտելով իրենց աշխատանքը սկսեցին օգնել ընկերներին։

·         Մեծատաղանդ դերասանի Վահրամ Փափազզյանի արվեստը միշտ հիացմունք է պատճառում։

·         Ներս մտավ մի անձնավորություն տարօրինակ արտաքինով։

10. Ընտրել դարձվածքի ճիշտ բացատրությունը․

                 Գլուխ պահել

·         թաքնվել

·         աշխատելուց խուսափել

·         փախչել

·         գաղտնի լսել

                Աչքից ընկնել

·         տարբերվել

·         տեսադաշտից կորցնել

·         նախկին հարգանքը չունենալ

·         ուշադրությունը վրան պահել

                             Աշխարհով մեկ լինել

·         երջանկանալ

·         ճանապարհորդել

·         ամենուրեք տարածել

·         մարդկանցից հեռանալ 

                 Աջ ձեռք

·         ղեկավար

·         աջլիկ

·         վստահելի անձնավորություն

·         ճշտախոս

                             Արյունը երակներում սառչել

·         մահանալ

·         շատ հոգնել

·         մրսել

·         սարսափել

                              Գլխի ընկնել

·         շուռ գալ

·         խելագարվել

·         հասկանալ

·         զղջալ

                 Գետինը մտնել

·         կորչել

·         սաստիկ ամաչել

·         ոչնչացնել

·         մահանալ

                Քարը փեշից թափել

·         համաձայնվել

·         թեթևանալ

·         հանգստանալ

·         փչացնել

                        Մի ձեռքով երկու ձմերուկ բռնել

·         չափազանց հաջողակ լինել

·         դժվար գործեր ձեռնարկել

·         շատ ուժեղանալ

· անկարող դառնալ

Exercise

d Read the whole article and i pairs, mark the sentences true (T) or false (F).

 • Elia Zedeño’s first instinct was to run. F
 • If her colleague hadn’t shouted she might not have reacted how she did. T
 • She took her time to leave because she didn’t know where the exit was. F
 • Some people who died in the WTC could have survived. T
 • The 1977 Tenerife air crash happened in bad weather conditions. T
 • The Pan Am passengers had plenty of time to escape. F
 • Heck always worried about haw he would be able to escape from places. T
 • People don’t read safety information because they aren’t worried about crashing . T

e Look at the highlighted words related to disaster. In pairs, try to work out the meaning from the context of the ones you didn’t know.

f What survival tips have you learned from this article? which were the best options in questions 2 and 3 in a.