Design a site like this with WordPress.com
Get started

«Մահացած մարդը» Լ.Լուգոնես

Գյուղակում, որում կանգնեցինք մեր սայլերով երկար ժամանակ անբնակ տարածքներում չափումներ կատարելուց հետո, մի եզակի խելագար կար, որի խենթությունը կայանում էր նրանում, որ իրեն մահացած էր համարում:

Եկել էր այնտեղ մի քանի ամիս առաջ, առանց պատմելու, թե որտեղից էր` թախանձագին ու հուսահատորեն խնդրելով, որ իրեն հանգուցյալ համարեն:

Ավելորդ է ասել, որ ոչ ոք չկարողացավ իր ցանկությունը կատարել. որքան էլ որ շատերը իր հուսահատության առջև կեղծեին, արդյունքում դա միայն բազմապատկում էր նրա տառապանքները:

Մեր ժամանելուն պես շտապեց ներկայանալ մեր առջև`  մեզ էլ աղերսելու համար այն, ինչին անհնար էր հավատալ` այնպիսի հուսահատ խոնարհությամբ, որ անշուշտ խղճահարություն էր առաջացնում: Նույնն անում էր բոլոր ճամփորդների հետ, ովքեր երբեմն-երբեմն անցնում էին այդ կողմերով:

Արտասովոր նիհար մի մարդ էր` դեղնավուն մորուքով, փաթաթված ցնցոտիների մեջ, սովորական խելագարի պես: Բայց մեր հողաչափը ինչպես պարզվեց հակում ուներ հոգեբուժության հանդեպ և ուշագրավ անձնավորությանը հարցաքննելու առիթը բաց չթողեց: Վերջինս անմիջապես գլխի ընկավ իմ ընկերոջ մտադրության մասին և ակնարկներն ընդհատեց  խոսքի այնպիսի հստակությամբ, որ ամեն առումով հակասում էր նրա կերպարին:

– Բայց ես խենթ չեմ, – ասաց ակնհայտ հանդարտությամբ, որն, ինչևէ, մասամբ միայն սքողում էր նրա վշտալի հոռետեսությունը, – ես խենթ չեմ և մահացել եմ, իրականում, երեսուն տարի առաջ: Իհարկե: Ինչու՞ եմ մահացել:

Ընկերս ինձ աննկատ աչքով արեց: Խոստումնալից սկիզբ էր:

– Ես ծագումով այսինչ տեղից եմ, անունս Այսինչ է, ընտանիքս գտնվում է…

(Իմ կողմից բաց եմ թողնում այս տվյալները, քանի որ չեմ ուզում վնաս պատճառել նրա մտերիմ կենդանի մարդկանց)

– Ուշագնացություններ էի ունենում` այնքան նման մահվան, որ նախ սարսափեցնելու աստիճան վախեցնելուց հետո, ի վերջո բոլորին ներշնչեցին այն վստահությունը, որ ես դրանիցչեմ մահանա: Որոշ բժիշկներ դա ամենայն վստահությամբ հաստատեցին: Երևի ճիճու ունեի:

Մի անգամ, այնուամենայնիվ, մնացի այդ ուշաթափություններից մեկում: Եվ այստեղ սկսվեց իմ տառապանքի, իմ խելագարության պատմությունը…

Բոլորի միաձայն թերհավատությունը իմ մահվան վերաբերյալ ինձ թույլ չէր տալիս մեռնել: Բնության առջև ես մահացած էի և մահացած եմ: Բայց որպեսզի դա լինի մարդկայնորեն իրական լինի ինձ անհրաժեշտ է մեկ հոգու կամք, որ կհաստատի: Միայն մի:

Հետ եկա իմ ուշագնացությունից վերադառնալու զուտ նյութական սովորությամբ. բայց ես` որպես մտածող էակ, ես` իմ ողջ էությամբ, գոյություն չունեմ: Եվ չկա մարդկային լեզու, որ կարողանա նկարագրել այս տառապանքը: Ոչնչի ծարավը սարսափելի բան է:

Ասում էր այս ամենը հասարակ ձևով, ճշմարտության այնպիսի շեշտով, որ վախեցնում էր:

– Ոչնչի ծարա՜վը: Եվ ամենավատն այն է, որ չեմ կարող քնել: Երեսո՜ւն տարի արթուն: Երեսո՜ւն տարի հավերժ արթմնի ամենայն բանի գոյության և իմ չգոյության առջև:

Գյուղում բոլորն արդեն այս ամենն անգիր գիտեին:

Արդեն գռեհիկ էին դառնում նրա անվերջ կրկնվող փորձերը` ստիպելու հավատալ իր մահվանը: Սովորթւոյուն ուներ քնել չորս մոմերի արանքում: Երկար ժամեր շարունակ անցկացնում էր դաշտում պառկած` դեմքը հողով ծածկված:

Այս պատմությունները մեզ մեծապես հետաքրքեցին, բայց երբ արդեն մտադրվել էինք մեր դիտարկումները համակարգել, անսպասելի հանգուցալուծումը վրա հասավ:

Երկու սևագործ բանվոր, որ պետք է մեզ հասնեին այդ վայրում,  մի քանի ետևում մնացած ջորիների հետ միասին տեղ հասան երրորդ օրվա գիշերը:

Քնած լինելով` նրանց գալը չէինք զգացել, երբ հանկարծ զարթնեցինք նրանց բղավոցներից:

Ահա թե ինչ էր կատարվել.

Խենթը քնած էր մեր իջևանատան խոհանոցում, կամ թվում էր թե քնած է իր մշտական անքնության մեջ. միակ ողորմությունն էր որ համաձայնվել էր մեզանից ընդունել:

Դռնից հազիվ էին ներս մտել, երբ քարացած կանգ առան այդ տեսարանի և սուտ քնածի առջև: Մի ծածկոց ծածկում էր նրան մինչև կուրծքը: Ոտքերը դուրս էին ցցվել մյուս կողմից:

– Հանգուցյա՜լ, – կմկմացին գրեթե միաժամանակ: Նրանք հավատացել էին իրականությանը:

Լսեցին կաշվե տիկի միջից օդ դուրս գալուն նման մի հոգոց: Ծածկոցը տափակեց ասես դրա տակ ոչինչ չլիներ, մինչ երևացող մասերը` գլուխն ու ոտքերը հանկարծ վերածվեցին կմախքի:

Նրանց արձակած ճիչը մեզ երկու ցատկով կանգնեցրեց փալասի դիմաց:

Քաշեցինք ծածկոցը մահացու սարսուռով:

Այնտեղ` քրջերի մեջ, հանգչում էին, առանց խոնավության մի նշույլի անգամ, առանց մսի նվազագույն մասնիկի, հնագույն ոսկորներ` դրանց կպած չորացած կաշվով:

Վերջ

Առաջադրանք (մարտի 20-25)

 1. Լրացրու բաց թողած տառերը։
 2. Ընդգծված բառերը ձևաբանական վերլուծության ենթարկիր։

շնորհիվ ,անառիկ , երկու, միմյանցից , հարթության , որի վրա , շրջապատված , լեռների , հինավուրց, ոգուց բխող,  էր երևում, ամրոցում , միայն ․

 1. Տեքստից գտիր կալվածք, անջատել, ձոր, ասպնջական, թագավոևրական, ապարանք, տանիք, շոգ, լոկ բառերի հոմանիշները։

կալվածք-դաստակերտ, անջատել –բաժանել , ձոր-կիրճ, ասպնջական- հյուրընկալ, թագավորական- արքունական, ապարանք-դղյակ, տանիք-ձեղուն, շոգ- տապ, լոկ-միայն

Տեքստ

Հայկազն նահապետի այս դաստակերտը, որ Տրդատի շնորհիվ շքեղ վերաշինվելով դարձել էր անառիկ բերդ, Այրարատ նահանգի երկու գավառները միմյանցից բաժանող Գեղասարի գոգավոր հարթության վրա էր։ Բարձունքի սարավանդը, որի վրա էր դղյակը, շրջապատված էր խորունկ կիրճերով, լեռների խրոխտ ու գմբեթարդ գագաթներով։ Ամրոցը պատսպարված էր բնական ամրություններով, ինչպես նաև կոկված ու հղկված որձաքարե ժայռերով։ Հարավարևելյան կորնթարդ բարձունքի  սարավանդին կանգնած էին հյուրընկալ հսկաները՝ արքունական հինավուրց դղյակը՝ իր զվարթ կառույցներով ու գողտրիկ մատուռներով, Տրդատի հոյակապ հովանոցը՝  վերասլաց սյուներով, քարե արձաններով, քանդակազարդ ձեղունով, ազատատենչ ոգուց բխող զարդաքանդակներով։ Միջօրեի տապն անցել էր. լուսնկա զովաշունչ երեկո էր։ Ներքևում՝ կիճում, անցուդարձը դադարել էր, անօթևան ճամփորդները օթևան էին ստացել Այրիվանքում, որի խորշերից մոմի թրթռացող լույս էր երևում։
Հինավուրց Գառնու ամրոցում արթուն էր միայն թագուհին՝ Սահականույշը։

 • Հետևելով կետադրությանը՝ անհրաժեշտ փոփոխությունների ենթարկիր և տեղադրիր նախադասությունների ներքևում գրված բառերը։

Ֆեռեյրինայի վայրը։ Լուիս Ֆերնանդու Վերիսիմու

Կյանքում առաջին անգամ նա դիետա էր պահում` հետևելով բժշկի բոլոր խորհուրդներին: Նույնիսկ` մարզանք, և դա այն դեպքում, երբ տարիներ շարունակ ափսոսացել էր` անգլիական արտադրության մեքենա չունենալու համար:
— Իսկ ինչո՞ւ հենց անգլիական:
— Որովհետև ղեկն աջ կողմում է: Բացում ես դուռն ու արդեն մայթին ես: Այլևս մեքենայի շուրջ պտտվելու կարիք չկա…

Ու հիմա, նույնիսկ մարզանք էր անում, ամեն առավոտ վազում էր: Սպորտային հագուստ էր գնել և ամեն օր` նախքան սուրճը, դուրս էր գալիս վազելու: Տուն էր գալիս`երանության մեջ:
— Մի ընտիր բան եմ բացահայտել:
— Ի՞նչ:
— Թթվածի՜ն:
Բացարձակ հրաժարվեց քաղցրից. հենց ինքը, և սկսեց որոշ դեպքերում մեծ բծախնդրություն ցուցաբերել: Կնոջ հետ քայլում էր հրապարակում, երբ հանկարծ կռացավ մի երեխայի գլուխը շոյելու: Կինը նույնիսկ զարմացավ. ճիշտ է, ամուսինը երեխաներ սիրում էր, բայց դա երբեք ցույց չէր տալիս: Այդ պահին, ամուսինն ուղղվեց ու կնոջ թևից ձգելով` ստիպեց արագացնել քայլերը:
— Գնացինք:
— Ինչո՞ւ ես այդպես շտապում:
— Գողացա երեխայի սառնաշաքարը: Գնանք այստեղից:
Բայց արդեն ուշ էր. երեխան աղմուկ էր բարձրացրել, ստիպված եղան դիմակայել վրդովված մայրերի ու հայրերի բանակին, և նա հարկադրաբար վերադարձրեց սառնաշաքարը:
Հիմա հյուրասենյակի կենտրոնում փորի մկանների մարզանք էր անում: Շարունակ նայում էր հայելու մեջ, շոյում էր փորն ու հարցնում.
— Փոքրացել է, չէ՞: Չի՞ փոքրացել:
Իրականում փորը փոքրացել էր: Դա կնոջն այնքան հետաքրքրեց, որ առանց ամուսնու գիտության, գնաց նրա նոր բժշկի մոտ: Անհրաժեշտ էր իմանալ, թե ով է այդ հրաշքի հեղինակը: Բժիշկն ասաց, որ ոչ մի հրաշք էլ չկա: Երբ կինը հարցրեց՝ ինչպե՞ս է բժշկին հաջողվել համոզել իր ամուսնուն նիհարել (ինչը դեռ ոչ ոքի չէր հաջողվել) բժիշկը ժպտաց ու ասաց.
— Ֆեռեյրինյայի վայրով:
Պատմեց, որ նոր հիվանդին առաջին խորհուրդները տալիս՝ հենց այնպես հարցնում է, թե արդյոք նա ճանաչում է Ֆեռեյրինյային: Ո՞չ: Դե, իմացե՛ք, Ֆեռեյրինյան գտնվում է մի վայրում, ուր ամեն շաբաթ` հանգստյան օրերին, մի խումբ ընկերների ու մի քանի կանանց հավաքում է այնտեղ: Ֆեռեյրինյան շատ կանանց է ճանաչում՝ մոդելներ, միսսեր, նշանավոր կանայք և այլն: Ու ամեն շաբաթվա հանգստյան օրերին, ինչպես Ֆեռեյրինյան է ասում, «Ոսկու տենդ» է սկսվում… Կանայք դուրս են գալիս վազելու Ֆեռեյրինյայի դաշտում, իսկ տղամարդիկ` նրանց հետևից: Ով բռնում է կանանցից որևէ մեկին, գիշերը նրա հետ է անցկացնում: Ամենաարագ վազողներն ամենագեղեցիկներին են բռնում: Ամենաչաղերն ու վատ ֆիզիկական վիճակում գտնվողները ոչ մեկին էլ չեն բռնում: Հիվանդը ցանկանո՞ւմ է դառնալ Ֆեռեյրինյայի ընկերների խմբի անդամ. դրանից հեշտ բան չկա, բժիշկը կծանոթացնի: Բայց, նախքան այդ, անհրաժեշտ է նիհարել: Լավ ֆիզիկական վիճակում լինել` Ֆեռեյրինյայի վայրում անհաջողությունից խուսափելու համար: Հենց հիվանդը պատրաստ լինի, բժիշկը խոստանում է նրան ներկայացնել Ֆեռեյրինյային:
— Բայց, — հարցրեց կինը,- Ֆեռեյրինյայի վայրը իրոք գոյություն ունի՞:
— Ո՛չ վայրը, ո՛չ էլ Ֆեռեյրինյան գոյություն չունեն,- ասաց բժիշկը:
— Իսկ ի՞նչպես եք վարվում, երբ հիվանդն իրեն պատրաստ է զգում Ֆեռեյրինյայի հետ ծանոթանալու:
Կինը մտածում էր ամուսնու մասին` կատաղության ու ցավի խառնուրդով: Ուրեմն, նա նիհարում է` Ֆեռեյրինյայի վայրում կանանց հետևից վազելու նպատակով. տխմարի մե՜կը… Բայց ի՜նչ հուսախաբություն կապրի` իմանալով, որ նման վայր գոյություն չունի, խեղճ ամուսի՜ն…
-Գիտե՞ք, զավեշտականն այն է,- ասաց բժիշկը,- որ մինչև այսօր իմ հիվանդներից ոչ մեկը չի դիմել՝ Ֆեռեյրինյայի հետ ծանոթանալու խնդրով: Ես ասում եմ. «Կարծում եմ, դուք պատրաստ եք Ֆեռեյրինյայի վայրը գնալու», կամ՝ «Վաղը, ձեզ կծանոթացնեմ Ֆեռեյրինյայի հետ»: Սակայն ոչ ոք իրեն դեռ պայմաններին պատրաստ չի համարում. միշտ ուզում են մի քիչ էլ պարապել:
— Ի՜նչ ցեղ են,- ասաց կինը…
Եվ բժիշկը, ինքն էլ նույն ցեղից լինելով, ստիպված եղավ համաձայնել.
— Ի՜նչ ցեղ են:

Assignment (march 13-17)

Monday – Destination B2 – Unit 12 Learn the words and their definitions (Topic Vocabulary in Contrast); Do exercises A and B (page 73).

Monday – 504 Absolutely Essential Words – Unit 27

A. Each of the words i bold is in the wrong sentence. Write the correct word on the line.

 1. All twelve members of the witness were convinced of Davidson’s guilt. (jury)
 2. I don’t think I’d ever break a serious crime.( commited)
 3. If the school laws aren’t written down anywhere, how are we supposed to know what they are? (rules)
 4. A psychiatrist was called as an expert judge during the trial. ( witness)
 5. If a parent smacks a child, that’s an example of commit punishment.(corporal)
 6. Everyone should have the jury to a fair trial. (right)
 7. If u sentenced the law, you deserve to be punished! (break)
 8. Governments must be allowed to intruduse, change and scrap bystanders. (rules)
 9. Can you imagine what it’s like being justice for years in a cell. (imprisoned)
 10. It’s very important that capital is seen to be done. ( justice)
 11. Another phrase for ‘right punishment’ is ‘the death sentence’. (capital)
 12. The spy was imprisoned to life imprisonment. ( sentenced)
 13. A number of rules watched the robbers speed off in a gateway car. (bystenders)
 14. ‘Silence in court!’ shouted the corporal angrily. (judge)

Մեջբերվող ուղղակի խոսք

Լինում է 2 տեսակի՝

 • մտքում ասած, վաղուց ասած, գրավոր ասած խոսք, որ մեջբերվում է ուղղակի
 • բարձրաձայն ասած խոսք, զրույց՝ խոսող-խոսակից։

Մեջբերվող ուղղակի խոսքը անջատվում է հեղինակի խոսքից

 • մտքում ասած, վաղուց ասած, գրավոր ասած խոսքը՝ չակերտներով։ Վերջակետը դրվում է չակերտից հետո։
 • բարձրաձայն ասած խոսքի, զրույց՝ խոսող-խոսակից տարբերակի դեպքում՝ գրվում է նոր տողից, գծիկով։

3.  Մեջբերվող ուղղակի խոսքով նախադասությունները բարդ նախադասություննե են։ Ունեն երկու հատված՝ հեղինակի խոսք և մեջբերվող ուղղակի խոսք։ Սա բարդ ստորադասական նախադասություն է, մեջբերվող խոսքը երկրորդականն է։ Սովորաբար այդ երկրորդականի պաշտոնը լինում է ուղիղ խնդիր, լրացնում է գլխավորի ասացական բային՝ ստորոգյալին։

Օր.՝  Արամը մտածեց. «Ես ինքս եմ իմ գլխի տերը, ոչ ոք ինձ հրամայելու իրավունք չունի»։ (ի՞նչ մտածեց՝ ես ինքս եմ… -ուղիղ խնդիր։

Մեջբերվող ուղղակի խոսքի նկատմամբ հեղինակի խոսքը լինում է նախադաս (առաջ հեղինակինը, հետո՝ մեջբերվող խոսքը), միջադաս (հեղինակի խոսքն ընկնում է մեջբերվող խոսքի մեջտեղը), վերջադաս (հեղինակի խոսքը մեջբերվող խոսքից հետո է)։

Օրինակներ՝

 • Նա ասաց.
  -Հա՛յր, ես տանը կմնամ, մինչև դու աշխատանքից գաս։ (նախադաս)
 • Ես չեմ առարկում,- ասաց Սուրենը,— այդ մասին հայտնիր եղբորդ։ (միջադաս)
 • -Ես չէի ուզում քեզ վշտացնել, բայց քո վարմունքը ինձ ստիպեց այդ անել,- ասաց բժիշկը։(հետադաս)։

Ըստ այդ տեղի՝նախադասությունները կետադրվում են.

 • Նախադաս դիրքում հեղինակի խոսքից հետո դրվում է միջակետ։ Օրինակ՝
 • Վարդանը հիշեց ընկերոջ խոսքը. «Դու, բոլորին վստահելով, քեզ հարվածի տակ ես դնում»։
 • Եկավ դևն ու հարցրեց.
  — Արքա՛, ո՞ւր է իմ ոսկին։
 • Միջադաս դիրքում հեղինակի խոսքը երկու կողմից անջատվում է ստորակետ գծով (,-)։

Օրինակ՝

 • «Դու բոլորին վստահելով,-հիշեց Վարդանը ընկերոջ խոսքը,- քեզ հարվածի տակ ես դնում»։
 • — Արքա,- եկավ դևն ու հարցրեց,- ո՞ւր է իմ ոսկին։
 • Վերջադաս դիրքում հեղինակի խոսքից առաջ դրվում է ստորակետ գիծ (,-)։

Օրինակ՝

 • «Դու, բոլորին վստահելով, քեզ հարվածի տակ ես դնում» ,- հիշեց Վարդանը ընկերոջ խոսքերը։
 • -Արքա՛, ո՞ւր է իմ ոսկին ,-եկավ դևն ու հարցրեց։

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Կետադրիր տրված նախադասությունները (բոլորը մեջբերվող խոսքով են)

Տեսնելով հյուրերին՝ տանտերն ընդառաջ է գալիս ու ասում.
-Մենք վաղուց էինք ձեզ սպասում, ներս եկեք, բոլորիս էլ շատ ուրախացրիք դուք ձեր գալով։

-Մեծ եղավ իմ ուրախությունը, երբ մեր ընդհանուր ծանոթներից իմացա, որ քույրդ սովորում է մեր դպրոցում,- ասաց ընկերս,- երբ հանդիպեցինք։

-Տեսնում եմ անթաքույց դժգոհությամբ,- ասաց մեզ սպասավորը,- խոսքներդ մեկ եք արել ու ինձ հալածում եք։

-Մեն-մենակ եմ եկել, հա՛յր խոնարհվելով,- շշնջաց որդին,- մի՛ մտածիր անցյալի մասին։

-Եթե հարցնում եք իմ ու ուսուցչիս հարաբերությունների մասին,- ասում է Արիստոտելն իր աշակերտներին,- պիտի ասեմ, որ Պլատոնն իմ բարեկամն է, բայց ճշմարտությունն ինձ համար ավելի թանկ է։

Մայրը ձեռքի դերձանը ցած դրեց և գլուխը տարուբերելով՝ ասաց.
-Էհ, չգիտեմ, որդիս, հայրդ ի՞նչ պիտի աներ, եթե այժմ մեր կողքին լիներ։

Կրտսեր քույրս, հենց որ մենակ էինք մնում, ասում էր.
-Ընչացքդ արդեն սևացել է. տան տղամարդը դու ես, դու էլ որոշիր, թե ինչ անենք։

-Ճանաչեցի՞ր ինձ,-հարցրեց Սահակը ծերունուն,- դու իմ հոր զինակիցն ես եղել։

Տեսնելով տնօրենին՝ քարտուղարը հարցրեց.
-Ինչո՞ւ եք մնում քաղաքում. չէ՞ որ այստեղ մնալով դուք վտանգի եք ենթարկվում։

Ծերուկը, վեր կենալով տեղից, ասաց ինձ.
-Դու, սիրելի՛ս, լավ խորհիր անելիքդ մինչև վճռական քայլ անելդ։

2. Տրված մեջբերվող խոսքով նախադասություններում հեղինակի խոսքը տեղափոխիր երկու ձևով, ուշադիր եղիր, որ ճիշտ կետադրես։

-Մենք վաղուց էինք ձեզ սպասում, ներս եկեք,-ասաց տանտերն տեսնելով հյուրերին ու ընդառաջ գալով,- բոլորիս էլ շատ ուրախացրիք դուք ձեր գալով։

-Մեծ եղավ իմ ուրախությունը, երբ մեր ընդհանուր ծանոթներից իմացա, որ քույրդ սովորում է մեր դպրոցում, երբ հանդիպեցինք,-ասաց ընկերս։

-Տեսնում եմ անթաքույց դժգոհությամբ, խոսքներդ մեկ եք արել ու ինձ հալածում եք,- ասաց մեզ սպասավորը։

-Մեն-մենակ եմ եկել, հա՛յր խոնարհվելով, մի՛ մտածիր անցյալի մասին,-շշնջաց որդին։

-Եթե հարցնում եք իմ ու ուսուցչիս հարաբերությունների մասին, պիտի ասեմ, որ Պլատոնն իմ բարեկամն է, բայց ճշմարտությունն ինձ համար ավելի թանկ է,- ասում է Արիստոտելն իր աշակերտներին։

-Էհ, չգիտեմ, որդիս,-մայրը ձեռքի դերձանը ցած դրեց և գլուխը տարուբերելով՝ ասաց,- հայրդ ի՞նչ պիտի աներ, եթե այժմ մեր կողքին լիներ։

-Ընչացքդ արդեն սևացել է,-կրտսեր քույրս, հենց որ մենակ էինք մնում, ասում էր,- տան տղամարդը դու ես, դու էլ որոշիր, թե ինչ անենք։

-Ճանաչեցի՞ր ինձ, դու իմ հոր զինակիցն ես եղել,-հարցրեց Սահակը ծերունուն։

-Ինչո՞ւ եք մնում քաղաքում,- տեսնելով տնօրենին՝ քարտուղարը հարցրեց,- չէ՞ որ այստեղ մնալով դուք վտանգի եք ենթարկվում։

-Դու, սիրելի՛ս,- ծերուկը, վեր կենալով տեղից, ասաց ինձ,- լավ խորհիր անելիքդ մինչև վճռական քայլ անելդ։

3. Տրված տեքստում լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր։

Մարզպետունի իշխանն այդ օրը զվարթ տեսք ուներ, հագել էր տոնական զգեստ։ Գլխին դրել էր պողպատյա, արծաթազարդ սաղավարտ՝ սպիտակ ցցունքով, և նախարարական զինանշանով։ Փայլփլում էին պղնձյա լանջապանակը բազպանները, սրունքներին ամրացված երկաթահյուս զանգապանները, և ճտքավոր կոշիկները։ Ծանր սուրը արծաթազօծ պատյանով լրացնում էր նրա զինվորական զարդարանքը։
Երբ ամենքը իրենց տեղերը բռնեցին, իշխանն առաջացավ դեպի հովանոցի սյունաշարը, և կանգնելով մարմարյա սանդուղքի վերին աստիճանին՝ խրոխտ ձայնով խոսեց.
—Ազնի’վ իշխաններ և իշխանուհիներ, սիրելի’ զինակիցներ, մեր քաջազն արքան՝ Աշոտ Երկաթը, անհաջողությունից քաշվել է կաքավաբերդ և փակվելով անառիկ ամրոցում, սպասում է մեր օգնությանը։ Գահը թափուր է։ Ո՞վ պիտի մտածի հայրենիքի փրկության համար։ Երդվում եմ իմ հայրենիքի արևով, որ չեմ վերադառնա իմ ընտանիքի գիրկը մինչև վերջին հագարացին չհալածվի Հայաստանից։

դասարանական

Կառքը սրընթաց գնում էր խավարչտին փողոցներով, և մթության մեջ հազիվհազ տարորոշվում էին բարձր տները։ Կռթնած կառքի վարդագույն բարձերին՝ կինն ինձ էր նայում  գորովագութ հայացքով և անձկությամբ խնդրում իրեն «մայր» անվանել։ Վրդովված շեշտով նա մեղադրում էր ծնողներիս, որ հանդուրժել էին անփորձ, անպաշտպան պատանուս մենակ թողնել դժոխքի մեղքերով թրծված այս մեծ քաղաքում, ուր ամեն վայրկյան կարող էի սայթաքել։ Քիչ անց մտանք նրա առանձնատունը։ Ես սանդուղքների վրա կանգ առա շփոթված ու անհամարձակ։ Բայց սգավոր կինն ինձ նայեց այնպիսի գորովագութ աչքերով, որ աներեր հետևեցի նրան։ Նա ինձ առաջնորդեց մի գողտրիկ սենյակ՝ զարդարված մուգ թավշյա վարագույրներով, արդուզարդի պարագաներով։ Երբ նստեցինք ընթրիքի ես արդեն պաշտում էի այդ չնաշխարհիկ էակին և բարձրակենցաղ մթնոլորտում զգում որպես այդ տան անդամը։ Ընթրիքը նրբաճաշակ էր, մատուցումը՝ բարձրորակ։ Վշտալլուկ կինը անսեթևեթ պարզությամբ հյուրասիրում էր ինձ՝ անընդհատ ափսեիս մեջ դնելով զանազան աղանդերներ։

Առաջին Համաշխարհային Պատերազմ․ Իտալիա

Երբ 1914 թվականի հուլիսին սկսվեց Առաջին համաշխարհային պատերազմը, Իտալիան գործընկեր էր Գերմանիայի և Ավստրո-Հունգարիայի հետ Եռակի դաշինքում, բայց որոշեց չեզոք մնալ:Այնուամենայնիվ, ընդհանուր բնակչության և քաղաքական խմբակցությունների մեջ առկա էր ուժեղ տրամադրություն՝ պատերազմելու Ավստրո-Հունգարիայի դեմ՝ Իտալիայի պատմական թշնամուն:Երկու երկրների սահմանի երկայնքով տարածքի բռնակցումը, որը ձգվում է Տրենտինոյի շրջանից Ալպերում դեպի արևելք մինչև Ադրիատիկ ծովի հյուսիսային ծայրում՝ Տրիեստ, առաջնային նպատակ էր և «կազատեր» իտալախոս բնակչությանը Ավստրո-Հունգարական կայսրությունից՝ միացնելով նրանց հետ։Անմիջապես նախապատերազմյան տարիներին Իտալիան սկսեց ավելի մոտենալ Անտանտի տերություններին՝ Ֆրանսիային և Մեծ Բրիտանիային, ռազմական և տնտեսական աջակցության համար:

1915 թվականի ապրիլի 26-ին Իտալիան բանակցեց Լոնդոնի գաղտնի պակտի շուրջ, որով Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան խոստացան աջակցել Իտալիային սահմանամերձ հողերը միացնելուն՝ Անտանտի կողմից պատերազմի մեջ մտնելու դիմաց: Պատերազմի սկզբում իտալական բանակը պարծենում էր 300,000-ից պակաս մարդկանցով, բայց մոբիլիզացիան զգալիորեն ավելացրեց իր չափը մինչև 5 միլիոնը մինչև 1918 թվականի նոյեմբերին պատերազմի ավարտը: Մոտ 460,000 սպանվեց և 955,000 վիրավորվեց հակամարտությունում:

Assignment (march 6-10)

New English File: 1. Look at the painting on page 118 (slide 128) and in 200 – 250 words describe it in detail, focusing especially on the people and their body language. Say who you think they are and what you think they are doing.

Again i see this place more like a hospital then a hotel lobby, maybe it’s just because of the colors and the cold tones, it all reminds me of an hospital lobby. The women in red looks very rich to me and the men next to her looks like her bodygoard, who is holding her coat. The women chats with him while waiting for the clerical staff to come back and discharge her or something like that. Well, the women with blond hair, looks like she’s living alone, no husband, no kids, but she has a great job, is stable and can take care of her self really well. Shes sitting on one of the armchairs, reading a book and waiting for her appointment. And i must add that she’s wearing a blue dress (or shirt) and blue simbolizes serenity, stability, or wisdom.

2. Do File 4 on page 157 (slide 167) paying attention to the phrasal verbs.

FILE 4

Complete the phrasal verbs from File 4 with the correct particle.

Down off(2x) on out

 1. If there’s an emergency, all passengers must get out of the plane as fast as they can.
 2. It was an eight-hour journey so we set off early in the morning.
 3. Jessica was getting really angry with Tom so i told her to calm down.
 4. Hold on to me. It’s ver slippery and you might fall.
 5. The teacher told me off because i hadn’t done my homework.

Մարդու քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքներն ու ազատությունները

Կարդալով ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ Հոդվածները կազմակերպել քննարկում

Նախագծի ընթացք՝

 • Յուրաքանչյուր սովորող իր իսկ ցանկությամբ ընտրում է օրենքից որևէ հոդված և կադրում դրա կետերը
 • Ամեն մի կետ կարդալիս բլոգում կատարում է գրառում, թե ինչպես է ընկալում այն
 • Բլոգում գրառում կատարելուց հետո քննարկում է այն դասավանդողի և դասընկերների հետ

Նպատակ՝

 • Զարգացնել սովորողների իրավատեղյակությունը
 • Նպաստել սովորողների կողմից օրենքների յուրացմանը
 • Ծանոթանալ քաղաքացիական իրավունքներին

Խնդիր՝

 • Կարդալ օրենքները
 • Կազմակերպել քննարկումներ, բրեինստորմինգներ

Հոդված 19

1. Յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի անարգել կերպով հավատարիմ մնալ իր կարծիքներին:

Այսինքն մարդը՝ յուրաքանչյուր քաղաքացի, անկախ տարիքից ունի ազատ խոսքի իրավունք, որը չպետք է անտեսվի, ոտնահարվի եւ քարկոծման ենթարկվի, այլապես նման քայլի համար օրենքը նախատեսորմ է պատիժ։

2. Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունք. այդ իրավունքն ընդգրկում է, անկախ պետական սահմաններից, բանավոր, գրավոր կամ մամուլի միջոցով կամ էլ գեղարվեստական ձևով արտահայտված կամ մի այլ ձևով սեփական ընտրությամբ ամեն տեսակի ինֆորմացիա ու գաղափարներ որոնելու, ստանալու և տարածելու ազատությունը:

Սա մամուլի պահով ենթադրում է որ չպետք է ստել, միֆեր հորինել անձի կամ երեւույթի շուրջ, մնացյալ ամենինչ օրենքի սահմանումը․

3. Սույն հոդվածի 2-րդ կետում նախատեսված իրավունքներից օգտվելը դնում է հատուկ պարտականություններ և հատուկ պատասխանատվություն: Հետևաբար, այն կապված է որոշ սահմանափակումների հետ, սակայն, պետք է սահմանվեն օրենքով և լինեն անհրաժեշտ.

ա/ այլ անձանց իրավունքներն ու հեղինակությունը հարգելու համար.

բ/ պետական անվտանգության, հասարակական կարգի, բնակչության առողջության կամ բարոյականության պահպանության համար:

Սա ենթադրում է որ ամենինչում գոյություն ունի չափ, այդպիսով առաջացնել անհանգստություն, պանիկա հասարակության մեջ, չվտանգել պետության շահերը։